Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Vi vill varna för en övertro på att elbilar ensamt kan lösa klimatproblemen. 19. juni 2017
Sydsvenskan 19 juni 2017
Biogasdrivna fordon och arbetsmaskiner bör inte hindras från att användas i städernas centrala delar.

När president Donald Trump sagt att USA inte ska följa sina åtaganden i enlighet med Parisavtalet, ökar trycket på oss andra som inser allvaret i klimatförändringarna.

Tiden är knapp och därför behövs nya redskap för att ta mänskligheten ut ur oljeberoendet. Kommuner över hela världen pressar på och så är det också i Sverige. Men vi vill varna för en övertro på att elb...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för MP
Annika Eriksson
ordförande för MP-Norrbotten
Marcus Friberg
kommunalråd för MP i Helsingborg
Rebecka Hovenberg
kommunalråd för MP i Linköping
Ulf Kamne
kommunalråd för MP i Göteborg
Andreas Porswald
regionråd för MP i Västmanland
Jessica Rydéll
regionråd för MP i Kalmar
Elisabeth Undén
ordförande i Göteborgs Energi, MP

Flytta lastbilstrafiken från vägarna till vattnet 13. juni 2017
Stockholm.direkt.se 9 juni 2017
Flytta gods- och varutransporter från lastbilar till sjöfarten istället, för att skapa mer plats till busskörfält och cykelstråk. Det vill Miljöpartiet och lanserar tre förslag för att avlasta Stockholms vägar och för att klara klimatomställningen.

För att klara klimatomställningen i tid behövs både byte av drivmedel och byte av transportslag. Att flytta god- och varutransporter från lastbil till sjöfart skulle göra vägarna säkrare och göra plats för fler busskörfält och cykelstråk. Vi har tre förslag som skulle kunna avlasta Stockholms väg- och gatunät från lastbilar.

Sverige har 52 hamnar och EU:s längsta kuststräcka. &Aum...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande, riksdagens trafikutskott
Daniel Helldén (MP)
Trafikborgarråd. Stockholms stad

Ge Sverige ett Transportwende 8. juni 2017
Aktuell Hållbarhet 8 juni 2017
Sverige har förutsättningar att bli en permanent världsutställning för ett oljefritt transportsystem. För att nå dit skulle vi behöva ett Transportwende, liknande Tysklands Energiwende

Tysklands Energiwende har blivit ett eftersträvansvärt koncept. Politiska ambitioner att ta sig ur kärnkrafts- och kolberoende genom satsningar på förnybar energi har visat sig lätt att förena med näringslivsutveckling och en stark ekonomi. På motsvarande sätt har Sverige förutsättningar att bli en permanent världsutställning där omställning till ett oljefritt transportsystem kan studeras.

 

...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (MP) och ordförande i Riksdagens trafikutskott
Roger Bydler, sammankallande i MP:s klimatnätverk

Bygg inga p-platser intill nybyggda hus 3. juni 2017
Dagens Industri 1 juni 2017
”Parkeringsnormen” har spelat ut sin roll. Regeln att kommunen ska säkerställa ett visst antal p-platser för varje bostad bör ersättas med fokus på tillgång till kollektivtrafik, bilpool och cykel.

Under flera årtionden har det funnits motstånd mot höjda koldioxidskatter med motivet att det är svårt att klara sig utan bil om man bor på landet. Biltrafiken ökar och det behövs nya verktyg för att nå klimatmålen. Förutsättningarna för minskad biltrafik är störst i städer och därför bör nya styrmedel riktas dit.

Parkeringspolitiken som den ser ut i dag är en rest frå...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (MP)
Tomas Hedlund, språkrör, Gröna Studenter
Klara Westby, språkrör Gröna Studenter

Nya skärpta miljözoner ger renare luft 24. maj 2017
Göteborgsposten 24 maj 2017
Kommuner måste ges möjlighet att införa miljözoner där nedsmutsande fordon och maskiner förbjuds. Detta är också det mest kostnadseffektiva sättet att gynna biogas- och elfordon
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP), ordförande riksdagens trafikutskott, trafikpolitisk talesperson
Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom
Axel Hallberg, klimatpolitisk talesperson Grön Ungdom


 
Skugga Skugga Skugga