Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Gör Lund till världens klimatsmartaste och grönaste kommun 4. september 2018
Sydsvenskan.se 1 september 2018
Miljöpartiet står för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar politik. Horisonten måste sträcka sig längre än till kvartalets, kalenderårets eller mandatperiodens slut. Vår vision är att göra Lund till världens klimatsmartaste och grönaste kommun.

Det kan låta storvulet och pretentiöst. Men vi tror att det krävs stora visioner även lokalt. Det ger en tydlig riktning. Det motiverar och skapar engagemang i politiken, förvaltningen och hos medborgarna. Företag attraheras av platser med tydliga visioner om ett gott och hållbart liv för medarbetarna.

Lund har goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Medan andra partier nöjer sig med vackra o...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, Axel Hallberg och Lars Wirtén 1:a, 2:a respektive 6:e namn på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige i Lund.

Valfilm 26. august 2018
MP Lund har gjort en film inför valet i höst. "Låt klimatfrågan styra din röst!"

Den tre minuter långa filmen går att se på denna länk.

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Så ska färre ta bilen 16. august 2018
Dagens Industri
För att nå klimatmålen måste utsläppen från transporter minska väsentligt. För en snabb klimatomställning av vägtrafiken är cykel det effektivaste fordonet, skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith och Emma Berginger.
Sommarens torka och bränder har blivit en ögonöppnare för många. Få tvivlar nu på att det finns ett samband mellan användning av fossila bränslen och de temperaturrekord som har uppmätts. Det är bråttom att fasa ut oljeberoendet om förändringen till en obeboelig planet ska avvärjas. Fyra femtedelar av Sveriges oljeimport går till transporter. Biltrafik och utrikesflyg är de största källorna till klimatpåverkan. Det kommer att ta tid att ställa om de 4,7 miljoner personbilar som rullar på de sven...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, ordförande riksdagens trafikutskott och kommunfullmäktigekandidat Lund (MP)
Emma Berginger, kommunalråd i Lund och riksdagskandidat (MP)

Inom fem år saknas det 1 700 utbildade järnvägstekniker 25. juli 2018
SVT
Järnvägsbranschen lider av en skriande kompetensbrist som kommer medföra stora samhällsproblem när planerade projekt ställs in på grund avsaknad av kompetens”, skriver sju företrädare för järnvägstrafik, byggindustri och näringsliv i ett debattinlägg.
Sveriges järnvägssystem är slitet och underhållet har släpat efter rejält i årtionden. Nyligen antog regeringen en ny infrastrukturplan där 125 miljarder kronor satsas på höjd järnvägsstandard. Det är bra, inte minst för resenärer, transportörer och järnvägssektorn. När järnvägen fungerar väl kan andra samhällsfunktioner utvecklas och ekonomin växa på ett långsiktigt och hållbart sätt. Järnvägsbranschen lider av en skriande kompetensbrist som kommer medföra stora samhällsproblem när planer...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, Ordförande Trafikutskottet
Valle Karlsson, Förbundsordförande Seko
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier
Robert Röder, Ordförande Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer
Anna-Karin Hatt, VD Almega, tidigare It- och energiminister
Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen
Björn Westerberg, VD Branschföreningen Tågoperatörerna

Sjöfarten behöver rättvisa konkurrensvillkor 9. juli 2018
Sjöfartstidningen
Moderater, välkomna till klimatdebatten men sjöfarten behöver rättvisa konkurrensvillkor med gods på väg för att kunna växa.
Miljöpartiet välkomnar att Moderaterna engagerar sig i debatten om hur vi ställer om sjöfarten till fossilfritt. Flera av de förslag som Maria Malmer Stenergard (M) för fram är rimliga. Det är nästan som om hon har läst MP:s Klimatfärdplan, där vi för fram över 140 förslag på hur hela samhället kan ställa om till fossilfritt. Ett konkret förslag för hur sjöfarten ska bli grönare är att farledsavgifterna reformeras utifrån bonus malus-principen. Sänkta farledsavgifter både för de fartyg som gö...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (mp)
Trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet
Ordförande i Riksdagens Trafikutskott


 
Skugga Skugga Skugga