Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Debattartiklar
Att bygga ett helt nytt sjukhus på Smörlyckan är ohållbart3 jun 2024
Sydsvenskan Lundadelen 1 juni 2024
Karin Svensson Smith, klimatambassadör MP-Lund och före detta fotbollsförälder
Mats Bohgard, (S) och före detta fotbollsförälder
Utnyttja den befintliga spårvägen för de nya sjukhusbyggnader som behöver byggas. Då minimeras kostnader och klimatpåverkan. Och Smörlyckan kan fortsätta vara centrum för folkhälsa och integration.
Resenärerna, Trafikverket och klimatet29 apr 2024
Järnvägare.nu 25 april 2024
Karin Svensson Smith
styrelseledamot Resenärerna
Trafikverket överskattar ökningen av biltrafik och underskattar ökningen av tågresande. Den största effektivitets- och klimatvinsten uppnås genom att flytta transporter från bil och flyg till kollektivtrafik.
Regeringen har fastnat helt i priset vid pump18 apr 2024
ETC 18 april 2024
Janine Alm Ericson (MP)
Riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith (MP)
Sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk
Linus Lakso (MP)
Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Ulrika Frick (MP)
Före detta ordförande i kollektivtrafiknämnden, Västra Götaland
Aron Knifström (MP)
Ledamot i Miljöpartiets klimatnätverk
Regeringen överger både klimatmål och Sveriges resenärer med sitt ensidiga bilfokus. Nu krävs satsningar på kollektivtrafiken.
Vi har mycket att lära av Spanien12 mar 2024
järnvägar.nu 12 mars 2024
Karin Svensson Smith
Miljöpartist, före detta riksdagsledamot och ordförande i riksdagens trafikutskott
På den tidigare tunga flygrutten Madrid–Barcelona väjer nu fyra av fem att ta tåget. Ny järnväg Oslo-Stockholm samt nya stambanor behövs för att tågen ska gå i tid och ta resenärer från flyget.
Använd 173 miljoner bättre28 feb 2024
Skånska Dagbladet 28 februari
Karin Svensson Smith
Lunds kommun har varit pionjär när det gäller klimat- och miljörelaterade frågor. Nu riskerar kommunen att med ett knapptryck stryka ett svart streck över sin roll som miljöföregångare.
Trafikverket borde sköta järnvägar i stället för att bjuda in till mer trafik26 feb 2024
Debatt Lund 24 februari
Karin Svensson Smith, fd riksdagsledamot och oppositionsråd i Lunds kommun (MP)
Lunds barn har inte önskat sig mer biltrafik
Lastbilarnas antal och storlek måste minska18 feb 2024
DN-Debatt.se 15 februari
Karin Svensson Smith, ordförande (MP) i riksdagens trafikutskott 2014–2018, ledamot trafikutskottet 1998–2010
Roger Bydler, sammankallande i Klimatriksdagens grupp för transport/mobilitet, fd chef för långsiktig vägplanering och it-chef vid Vägverket
Vår slutsats kvarstår: För att minska förekomst av potthål, dödsolyckor och klimatskador bör såväl lastbilarnas antal som storlek minska.
Tunga lastbilar står i vägen för lösningar på trafikkaoset8 feb 2024
DN DEBATT 8/2.
Karin Svensson Smith, ordförande (MP) i riksdagens trafikutskott 2014–2018, ledamot trafikutskottet 1998–2010
Roger Bydler, sammankallande i Klimatriksdagens grupp för transport/mobilitet, fd chef för långsiktig vägplanering och it-chef vid Vägverket
I Sverige får lastbilar vara längre och tyngre än i övriga EU, och vägarna slits därför hårt. De stora fordonen ökar dessutom riskerna i trafiken, konkurrerar ut järnvägen och förstärker klimatutsläppen. En avstånds- och viktbaserad skatt är nödvändig för ett transporteffektivt samhälle.
Debatt: EU tar sikte på framtiden – men Sverige missar tåget24 jan 2024
ETC 24 januari
Karin Svensson Smith (MP)
Fd ordförande i riksdagens trafikutskott
Nu är Sverige rejält på efterkälken. Tidöregeringen missar tågtrafikens potential och klamrar istället fast sig vid ogrundade prognoser om kärnkraftsutbyggnad och tekniska lösningar som ännu bara finns på ritborden hos bil- och flygindustrin.
Många översvämningsskador är knappast oförutsedda händelser15 jan 2024
sydsvenskan.se 15 januari 2024
Karin Svensson Smith, sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk
Att säkra dricksvatten och fungerade VA-system bör rimligen vara en del av den förhöjda beredskap som regeringen har aviserat.
Rusta upp järnvägen så att tågen går i tid31 dec 2023
Dagens Industri - nätupplagan 28 december 2023
Karin Svensson Smith
Mårten Zetterman
styrelseledamöter för kollektivtrafikanternas intresseorganisation Resenärerna
Under en av de största helgerna i Sverige når kaoset på järnvägarna nya oanade höjder. När många vill besöka släktingar för gemensamt julfirande fungerar det svenska järnvägssystemet sämre än på länge, skriver representanter för kollektivtrafikanternas intresseorganisation Resenärerna.
Välkommen satsning men tidshorisonten är på tok för lång25 dec 2023
Sydsvenskan insändare 19 dec
Karin Svensson Smith
Anneli Xie
Gabriel Malmer
Satsningen med supercykelstråk i Lund måste gå snabbare, menar representanter från Cykelfrämjandet.
Tillsätt en kriskommission för järnvägen1 sep 2023
Aktuella frågor Sydsvenskan 1 september 2023
Karin Svensson Smith (MP) var ordförande i riksdagens trafikutskott 2014-2018 och expert i den statliga utredningen En annan tågordning (SOU 2015:110).
Christer Ljungberg, grundare av och senior rådgivare åt Trivectorgruppen
Mats Améen, senior trafikkonsult och tidigare chefsstrateg inom Skånetrafiken
För att få ordning på tågtrafiken räcker det inte med att förbättra underhållet.
 Ny järnväg måste byggas om tågen ska gå i tid
Erbjud pendlarkort till kommunens anställda31 aug 2023
Dagens Samhälle 16 juni 2022
Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund
Anders Almgren (S)
Oppositionsråd i Lund
För de flesta kommuner i Sverige är vägtrafiken det viktigaste att ställa om ifall klimatmålen ska vara möjliga att nå.
Svensk biogas kan stoppa fossilbränsle från Ryssland31 aug 2023
ETC 6/4 2022
Karin Svensson Smith Sammankallande i MP:s klimatnätverk och oppositionsråd Lunds kommun
Kriget och klimatnödläget kräver handling nu. För att få fred i Ukraina, minska växthusgaserna och öka försörjningstryggheten i en orolig värld bör biogasens potential nyttjas fullt ut.
Södra Sandby hotas av trafiken31 aug 2023
Skånska Dagbladet 17 februari 2022
Karin Svensson Smith MP, Niklas Thidevall MP
Den tilltagande trafikproblemen och täktansökningar är ett hot mot att byn ska förbli den gröna och trevliga ort som många gillar idag.
Miljöpartiet sitter på ett riktigt guldägg15 aug 2023
ETC 20230815
Karin Svensson Smith (MP), Sammankallande i partiets nationella klimatnätverk
Helt sant är att MP står inför en utmaning. Men lika sant är att klimatkrisen mer och mer ­förtydligar partiets existensberättigande och värde. Det är hög tid att ruva det ägget färdigt och lägga all kraft på att utveckla reformer som snabbt kan ställa om till en fossilfri och hållbar framtid
Tågkaos inför midsommar. Regeringen måste skrida till handling19 jul 2023
Aktuella frågor Sydsvenskan 22 juni 2023
Karin Svensson Smith tidigare expert i en statlig utredning om järnvägens organisation
Sveriges järnvägssystem fungerar sämre än på länge. En ny stambana för höghastighetståg och fler järnvägsinvesteringar är den viktigaste klimatinvestering. Regeringen borde ge kollektivtrafiken bättre ekonomiska villkor i stället för att subventionera bil och flyg.
Att slippa reklam för fossila bränslen bör vara självklart12 maj 2023
Aktuella frågor Sydsvenska dagbladet 11 maj 2023
Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker
Karin Svensson Smith, sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk
Kerstin Johnsson (MP), klimatambassadör och kommunfullmäktigeledamot i Lund
För att undvika oåterkalleliga effekter i de globala klimatsystemen, till exempel att Golfströmmen ändrar riktning eller tappar i styrka, är radikala utsläppsminskningar till 2030 nödvändiga.
Debatt: Prio på kollektivtrafik – inte på mer bilism17 apr 2023
ETC 15 april 2023
Karin Svensson Smith (MP)
Sammankallande MP:s klimatnätverk
IPCC efterlyser ”en fullständig omvälvning av hur vi lever våra liv och organiserar våra samhällen”. Svaret på denna uppmaning är ­effektiva åtgärder för en snabb och radikal utsläppsminskning. I Sverige är det transport­sektorn som är i störst behov av omställning.
Bilen är aldrig lösningen– det gäller också elbilen14 mar 2023
ETC debatt 13 mars 2023
Karin Svensson Smith Sammankallande MP:s klimatnätverk
Övergång från bil och flyg till kollektivtrafik och cykel är helt avgörande om transportsystemet ska bli fossilfritt.
Samordna kommunens transporter – och få färre lastbilar i stan7 mar 2023
Lokal debatt Sydsvenskan 1 mars 2023
Karin Svensson Smith (MP)
Färre lastbilar gör staden trevligare att vistas i. Ett kommunal lager för samordnad varudistribution ökar beredskapen, minskar klimatpåverkan och sparar pengar åt kommunen.
Inkludera Green Cargo i klimatmålsarbetet23 jan 2023
DI.debatt.se10 januari 2023
Anders Öberg (S), Regionråd och tillträdande ordförande Norrbottens Regionstyrelse
Glenn Berggård (V), Oppositionsregionråd och styrelseledamot i Region Norrbotten
Linda Jonsson (V), regionfullmäktigeledamot, Region Norrbotten
Tomas Mörtsell (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Storuman, tidigare regionråd i Region Västerbotten och ordförande för Norra Skogsägarna
Sven Tornberg (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Haparanda
Lars Näslund (M), tillträdande vice ordförande i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik
Karin Svensson Smith (Mp), kommunalråd i Lund och tidigare ordförande i riksdagens Trafikutskott

Jonas Wallstedt, VD Expandia AB
Regeringen bör inkludera de statliga bolagen för att stötta ny-industrialiseringen i Norrland och Sveriges klimatsatsningar
Pausa övergången från biogas till el i kollektivtrafiken15 dec 2022
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lunds kommun, Ulrika Tollgren (S), oppositionsråd i Kristianstads kommun, och Anna Thore (S), ordförande i vatten- och miljönämnden, Kalmar kommun.
För att inte trycket ska öka på elnätet eller i den offentliga ekonomin bör bussarna köras på biogas, anser Karin Svensson Smith (MP), Ulrika Tollgren (S) och Anna Thore (S).
Som tågförespråkare är det svårt att ha förtroende för Trafikverket9 dec 2022
Aktuella frågor, Sydsvenskan.
Karin Svensson Smith, (MP) var ledamot i riksdagens trafikutskott 1998 - 2010 och 2014 - 2018 samt expert i den statliga utredningen om järnvägens organisation SOU 2015:110.
Förslaget i den nuvarande regeringens budget att omfördela 750 miljoner kronor från järnvägsunderhåll till vägunderhåll kommer från Trafikverket, skriver Karin Svensson Smith (MP).
Hög tid satsa på tåg i tid5 okt 2022
Dagens Industri
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Jonas Friberg, ordförande Resenärerna

Karin Svensson Smith, tidigare ordförande riksdagens trafikutskott

Pär Helgesson, ansvarig strategisk infrastruktur SJ
Det är dags för en nationell samling med målet att få ordning på spåren, tåg i tid och mer tågtrafik, skriver företrädare för tågtrafiken.
Insändare: Klimatförändringarna är här och nu16 sep 2022
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith (MP), Oppositionsråd och 2:e vice ordf tekniska nämnden
Företrädare för Centerpartiet använder i sitt debattinlägg (Sydsvenskan 22 juni) argument för att inte bygga bostäder på åkermark som sammanfaller med hur Miljöpartiet och engagerade Lundabor resonerar. Kriget i Ukraina och klimatförändringarna gör att många har insett betydelsen av att ha mark som kan ge föda åt människor. Men varför är åkermark mindre värdefull om det är en väg som ska byggas?
Därför är det rimligt att välja MP istället för V23 aug 2022
Dagens ETC
Karin Svensson Smith,
Oppositionsråd Lunds kommun Sammankallande i MP:s klimatnätverk
Det finns goda skäl att ge Miljö­partiet sin röst. För taktiskt stöd. Och för att grön klimatpolitik utgår från internationell solidaritet även när det inte är opportunt i förhållande till den svenska väljarbasen. Det skriver Karin Svensson Smith, idag miljöpartist, tidigare vänsterpartist.
Bidrag en björntjänst21 aug 2022
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith
oppositionsråd Lund, MP

Lorentz Tovatt
energipolitisk talesperson, MP
Energidebatten är het i valrörelsen, särskilt i Skåne. För människor med låga inkomster är höga elpriser ett stort bekymmer. Såväl Putins krig i Ukraina som andra omvärldsfaktorer talar för att priset på drivmedel och el fortsatt kommer att vara högt.
Jo, vägtrafiken måste minska – och transporter flyttas till tåg5 aug 2022
i Ny Teknik
Karin Svensson Smith, Miljöpartiets klimatnätverk
Fokus på elbilar och deras effektivitet räcker inte – klimatomställningen kräver att vi minskar biltrafiken till förmån för transporter med tåg och mer kollektivtrafik och cykling i städerna, skriver Karin Svensson Smith (MP).
Lyft kollektivresenärer och hyresgäster i klimatarbetet27 jul 2022
Dagens ETC
KARIN SVENSSON
SMITH (MP), Kommunalråd, 2:e vice
ordförande i Tekniska nämnden i Lund
KARIN PLEIJEL (MP), Kommunalråd, 2:e vice ordförande i trafiknämnden i Göteborg
Erbjud kommunanställda en kollektivtrafikförmån och att ta bort bilsubventioner från hyran i kommunala bostäder. Det föreslår de miljöpartistiska trafikpolitikerna Karin Svensson Smith och Karin Pleijel.
”Gör oss lika punktliga som Schweiz och Japan”26 jul 2022
Svenska Dagbladet
Karin Svensson Smith, före detta ordförande i riksdagens trafik­utskott (MP)
Evert Andersson, professor emeritus järnvägs­teknik KTH
Christer Ljungberg, grundare till konsult­företaget Trivector AB
Med ett systematiskt förebyggande underhåll kan akut­incidenter som leder till tågtrassel minimeras. Det är dags att samlas kring en nollvision för trassel i tågtrafiken, skriver tre debattörer.
Tiden för Sveriges klimatmål är knapp6 jul 2022
Dagens Industri
Karin Svensson Smith sammankallande Klimatnätverket
Carl Ståhle sammankallande beräkningsgruppen Klimatnätverket
Sebastian Silva Leander beräkningsansvarig Klimatfärdplanen
Lorentz Tovatt Riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson Miljöpartiet
Linus Lakso Ordförande för Miljöpartiets partistyrelse
Pär Holmgren EU parlamentariker
Markus Barnevik Olsson Gröna Studenter, klimatpolitisk talesperson
Erik Wahlström Grön ungdom, klimatpolitisk talesperson
Klimatdebatten har nått en ny lägstanivå. Parti efter parti kommer undan med en politik som är verkningslös eller i många fall ökar utsläppen, skriver företrädare för Miljöpartiet.
Klimatförändringarna är här och nu29 jun 2022
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith sammankallande Klimatnätverket
Carl Ståhle sammankallande beräkningsgruppen Klimatnätverket
Sebastian Silva Leander beräkningsansvarig Klimatfärdplanen
Lorentz Tovatt Riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson Miljöpartiet
Linus Lakso Ordförande för Miljöpartiets partistyrelse
Pär Holmgren EU parlamentariker
Markus Barnevik Olsson Gröna Studenter, klimatpolitisk talesperson
Erik Wahlström Grön ungdom, klimatpolitisk talesperson
När gör ett parti bäst i att samarbeta och när är det bäst att vara i opposition?22 mar 2022
Aktuella frågor Sydsvenskan 21 mars 2022
Karin Svensson Smith MP Oppositionsråd Lunds kommun
Många kompromisser kommer att krävas för att hejda klimatkatastrofen och samtidigt minska klyftorna mellan fattiga och rika. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet oftast kan spela en viktigare roll genom att göra kompromisser med dem som styr snarare än att vara en kommentator utan möjlighet att påverka.
Varför sviker ni världens fattiga, Vänsterpartiet?15 feb 2022
Dagens ETC
Karin Svensson Smith (MP)
Sammankallande i MP:s nationella klimatnätverk och oppositionsråd Lunds kommun
DAGENS ETC. Det är först när klimatkraven ställs mot andra intressen som korten synas, skriver Karin Svensson Smith (MP) – som hävdar att Vänsterpartiet gjort en drastisk omvändning som drabbar kommande generationer.
Att subventionera bilism genom att göra parkering gratis är ingen bra idé1 feb 2022
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lund och sammankallande i Miljöpartiets nationella klimatnätverk
Med aktiviteter året runt som drar till sig människor i alla åldrar förbättras underlaget för stadskärnans näringsidkare, skriver Karin Svensson Smith (MP).
Modernisera Källby19 jan 2022
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith, MP oppositionsråd Lunds kommun
Kerstin Johnsson, medlem klimatnätverket MP-Lund
Shahad Lund, MP-ledamot i Lunds ägarnämnd för VA-Syd och ersättare i VA-Syds förbundsstyrelse
Det pågår en intensiv debatt om elpriser, men hushållens utgifter för vatten- och avlopp skulle också behöva diskuteras.
Stadsplanering måste sluta utgå från bilar och istället sätta människor i centrum17 jan 2022
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith (MP), oppositionrsråd i Lund och sammankallande i Miljöpartiets nationella klimatnätverk.
Att en stadskärna ska passa alla invånare är en klok strategi och kan bidra till jämställdhet. Skillnaderna mellan hur kvinnor och män förflyttar sig i och utanför städerna är stora och väl dokumenterade, skriver Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lund och sammankallande i Miljöpartiets nationella klimatnätverk.
Trovärdiga kommuner11 nov 2021
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith, oppositionsråd Lund, sammankallande Miljöpartiets klimatnätverk.
Shahad Lund, f.d. projektledare Trafikverket.
Kerstin Johnsson, Initiativtagare till breddaintee22.se
Under klimatmötet i Glasgow riktas krav på att stoppa investeringar i olje- och kolutvinning samt verksamheter som drivs med fossil energi.
Höghastighetståg bra för Skåne16 okt 2021
Skånska Dagbladet
Axel Hallberg, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (MP)
Mätta Ivarsson, gruppledare, Region Skåne (MP)
Karin Svensson Smith, oppositionsråd, Lunds kommun (MP)
Dolores Öhman, gruppledare, Hässleholms kommun (MP)
Höghastighetstågen är bra för Skåne, skriver fyra profilerade miljöpartister.
Regeringen bör föreslå en avståndsbaserad vägtrafikskatt för person- och lastbilar.29 jul 2021
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith (MP), sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk och oppositionsråd i Lunds kommun
Intäkterna från vägtrafikskatten kan öronmärkas för att stärka kollektivtrafiken, skriver Karin Svensson Smith, sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk.
Röd gräns för klimatpåverkan30 jun 2021
Dagens ETC
Karin Svensson Smith, sammankallande i MP:s klimatnätverk
Cecilia Emanuelsson, klimatambassadör MP-Lund
Emma Emanuelsson Patterson, MP-Jönköping
Peter Karlsson, klimatambassadör MP-Ekerö
Stefan Norrman, klimatambassadör MP-Tumba
Barbro Stigsdotter, klimatambassadör MP-Höganäs
Peter Thorén, klimatambassadör MP-Värnamo
Mikael Vilbaste, klimatambassadör MP-Västmanland
Den nya överenskommelsen som kan ersätta ett 73-punktsprogram måste innehålla reformer som motverkar en klimatkatastrof. Det skriver klimatambassadörer i Miljöpartiet.
Närproducerat drivmedel alternativ till import19 jun 2021
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith, oppositionsråd för MP, Lund
Vi bör minska trycket på elnätet genom en ökad andel gasdrivna transporter, menar Karin Svensson Smith, Miljöpartist från Lund.
Gör Skrylle till naturreservat29 maj 2021
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd Lunds kommun
Shahad Lund (MP), Ersättare tekniska nämnden Lund
Ewa Björnberg (MP), ledamot miljönämnden Lund
skuggan av Cementa-konflikten finns i Lunds kommun en strid gällande företagstillstånd som riskerar att äventyra vattentillgångar.
MP: Skapa fler bostäder i de fastigheter vi redan har27 maj 2021
Dagens samhälle
Karin Svensson Smith, MP-oppositionsråd Lunds kommun
Shahad Lund, Ersättare tekniska nämnden (MP) Lunds kommun
Det behövs initiativ för att skapa bostäder i fastigheter, som tidigare använts för handel eller som arbetsplatser, skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith och Shahad Lund.
En vägskatt behövs för att rädda klimatet29 apr 2021
Expressen
Karin Svensson Smith, Ordförande för Miljöpartiets klimatnätverk och kongressombud
David Ling, Språkrör Grön ungdom
Jesper Olsson, Språkrör Gröna studenter
Det måste bli dyrare att förstöra klimatet. Trafik är det ur klimatsynpunkt viktigaste att ställa om. En avståndsbaserad vägtrafikskatt för person- och lastbilar – lägre på landsbygden och högre i städer – behöver införas. Intäkterna ska finansiera statliga anslag till nationell och regional kollektivtrafik, föreslår Karin Svensson Smith, David Ling och Jesper Olsson (MP).
MP:s sjunkande siffror beror på att vi inte har renodlat klimatprofilen29 jan 2021
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (MP) oppositionsråd Lund
Michael Andresen (MP) Örebro
Lars Friberg (MP) Uppsala
David Hellsing (MP) Härnösand
Elisabet Jansson (MP) Tierp
Anne-Marie Lindén ordförande MP-Ängelholm
Nils Seye Larsen ordförande MP-Umeå
Christina Maysdotter (MP) kongressombud Härnösand
Claes Melin ordförande MP-Tomelilla
Elin Stenberg (MP) Östersund
Barbro Stigsdotter (MP) Höganäs
David Westsson språkrör MP-Haag
På söndag ska Miljöpartiet välja nytt språkrör som ska efterträda Isabella Lövin. Det viktigaste är att välja en person som inser att partiets existensberättigande hänger ihop med klimatfrågan. Det är i den frågan som väljarna har förtroende för Miljöpartiet. Därför bör Elin Söderberg med sin kompetens inom miljö och klimatfrågor väljas, skriver Karin Svensson Smith (MP) och elva andra miljöpartister.
Nya spårvagnslinjer har blivit en symbol för urban modernitet12 dec 2020
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith och Shahad Lund
Det som tidigare ansågs vara spårvagnens nackdel – brist på flexibilitet – har visat sig vara en framgångsfaktor, skriver Shahad Lund och Karin Svensson Smith.
Utbyggnad av E22 svar på nödläge?1 dec 2020
Kvällsposten
Karin Svensson Smith och Laban Melchert Thelaus
De fem år som mätt högst global medeltemperatur sedan mätningarna inleddes i slutet av 1800-talet har alla inträffat sedan 2014. Sedan Greta Thunberg 2018 startade sin strejk för klimatet har medvetenheten om allvaret i klimatförändringarna växt över hela världen och lett till många aktioner. I Lund har invånare under flera årtionden visat ett stort miljöengagemang. Efter ett medborgarförslag 2019 erkände kommunstyrelsen att globalt klimatnödläge råder. Frågan är vilka konsekvenser detta erkännande ska få.
Tågtunnel under Lund är ett hot mot höghastighetstågen5 jul 2020
Kvällsposten
Karin Svensson Smith och Carl-Johan Jargenius
Det vore orimligt om alla kommuner likt Lund kräver att järnvägen ska gå i tunnlar genom tätorten. Det är en enorm kostnadsfördyring. Generellt gäller att förorda den järnvägslösning som snabbast blir klar, skriver Karin Svensson Smith (MP) och järnvägsdebattören Carl-Johan Jargenius i Kvp.
Grön omstart med biogas2 jul 2020
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith och Rebecka Hovenberg
Chansen att bidra till fossilfrihet, ett mer livskraftigt lantbruk, fler arbetstillfällen, en cirkulär ekonomi och ett minskat importberoende finns nu.
Supercykelstråk dröjer18 jun 2020
Sverige Radio P4
Sveriges Radio
Supercykelstråk mellan Malmö och Lund dröjer, och Karin Svensson Smith efterlyser vilja i kommunerna.
Vombsjösänkan kan bli biosfärområde23 dec 2019
https://www.skd.se/2019/12/23/vombsjosankan-kan-bli-biosfaromrade/
Karin Svensson Smith, oppositionsråd (MP) Lunds kommun
Ewa Björnberg, kommunfullmäktigeledamot (MP) Lunds kommun
Hjalmar Dahm, styrelseledamot
Vombsjösänkan med Revingefältet, Krankesjön, Vombsjön, Vombs fure och Vombs ängar är ett unikt naturområde. För att bevara, förvalta och utveckla området på bästa sätt är arbetsformerna inom begreppet biosfärområde ändamålsenliga. I biosfärområden ska naturen utvecklas tillsammans med de boende i och kring området. Ett biosfärområde får internationell uppmärksamhet och kan stärka Lunds kommuns roll som ett grönt föredöme.
Höghastighetståg är biljetten till framtiden23 dec 2019
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/hoghastighetstag-ar-biljetten-till-framtiden/
Emma Berginger (MP), Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Mätta Ivarsson (MP), Gruppledare Region Skåne
Stefana Hoti (MP), Gruppledare Malmö
Karin Svensson Smith (MP), Oppositionsråd MP Lunds kommun
Miljöpartiet vill att fler ska kunna resa med tåg i stället för med flyg och bil och att mer gods ska kunna transporteras på järnvägen. Den största nyttan med ny höghastighetsjärnväg är framför allt regional då kapaciteten för regionala tåg förstärks, skriver flera MP-politiker.
Färdigställ snarast supercykelstråket mellan Malmö och Lund.19 nov 2019
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith (MP, oppositionsråd i Lund
Karolina Skog (MP), riksdagsledamot och finanspolitisk talesperson för Miljöpartiet
Shahad Lund, ordförande för Miljöpartiet i Lund
Att plöja ner miljarder kronor på bredare motorvägar och samtidigt mest bara dutta och utreda när det kommer till cykelvägar håller inte längre. Det skriver Karin Svensson Smith, Karolina Skog och Shahad Lund, Miljöpartiet.
Upphör med utbyggnad av flygplatser och motorvägar.2 jul 2019
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith
Det finns en god grund för ett klimatpolitiskt samarbete mellan Sverige och Danmark, skriver Karin Svensson Smith, Miljöpartiet.
Låt Lövin bli Sveriges nya EU-kommissionär24 jun 2019
Aftonbladet 19 juni 2019
Anton Fendert (MP), oppositionsråd Sundbyberg Stad
Malena Ranch (MP), regionråd Region Uppsala
Daniel Helldén (MP), borgarråd Stockholms Stad
Katarina Luhr (MP), borgarråd Stockholms Stad
Sara Bronner (MP), språkrör och gruppledare Örebro
Agneta Niklasson (MP), regionråd Region Östergötland
Tomas Eriksson (MP), regionråd Region Stockholm
Ulrika Frick (MP), regionråd Region Västra Götaland
Anna Wåhlström (MP), ordförande Miljöpartiet Sörmland
Marcus Friberg (MP), oppositionsråd Helsingborg kommun
Andréa Bromhed (MP), gruppledare Hudiksvall
Anders Lönroth (MP), oppositionsråd Huddinge
Eva Pethrus (MP), gruppledare Täby
Anna Thunell (MP), kommunalråd Västerås
Elin Söderberg (MP), ordförande Miljöpartiet Västerbotten
Brita Wessinger (MP), ordförande Miljöpartiet Västernorrland
Karin Svensson Smith (MP), kommunalråd Lund
Malin Hagerström (MP), kommunalråd Nyköping
Marco Venegas (MP), kommunalråd Nyköping
Emma Lindqvist (MP), regionråd Region Västerbotten
Isabel Enström (MP), gruppledare Gotland
21 MP-politiker: Vårt språkrör är den ledande kraften
MP i Lund väljer att påverka verkligheten4 jun 2019
Kvällsposten 4 juni 2019
Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund
En ökad utdelning från LKF kommer alltså inte att påverka bostadshyrorna
Lundakvintettens politik är inte ekologiskt hållbar4 jun 2019
Aktuella frågor Sydsvenskan 1 juni 2019
Karin Svensson Smith
Karin Svensson Smith (MP) kommunalråd Lund.
Lundakvintetten och Socialdemokraterna väljer att stå för en del av kostnaderna för att E22 ska breddas och en ny motorvägsavfart byggas vid Ideon. Att planera för en ökning till 70 000 fordon per dygn är förödande ur klimatsynpunkt, men leder också till att barn på en förskola, Uarda, och andra barn påverkas av hälsovådliga luftföroreningar och buller
Kärnkraften är ett villospår4 jun 2019
Dagens Industri 29 juni 2019
Karin Svensson Smith, kommunalråd i Lund (MP)
Karin Pleijel, kommunalråd i Göteborg (MP)
Aron Knifström, ordförande i Dalarna och Ludvika (MP)
Elin Söderberg, distriktsordförande Västerbotten (MP)
Rebecka Hovenberg, gruppledare Linköping (MP)
M och KD vill förknippas med marknadsmässiga villkor men samtidigt hålla kärnkraften under armarna med hjälp av skattemedel. Men om klimatförändringarna ska stoppas hinner vi inte vänta in ny subventionerad kärnkraft
Biologiska mångfalden försvagas4 jun 2019
Skånska Dagbladet 22 maj 2019
Karin Svensson Smith
Världens biologiska mångfald försvagas och förenklas. En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande årtiondena. Innehållet i rapporten från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, är alarmerande och manar till handling.
Miljöpartiet prioriterar miljö, jämställdhet och solidaritet4 jun 2019
Åsikter Sydsvenskan 16 maj 2019
Karin Svensson Smith
Kommunalråd (MP)
Ulf Nymark
Kommunfullmäktigeledamot (MP)
Axel Hallberg
Kommunfullmäktigeledamot (MP)
Miljöpartiet prioriterar miljö, jämställdhet och solidaritet, även i budgeten för 2020. Därför har vi gjort en överenskommelse med den styrande Kvintetten om delar av budgeten. Vi är nöjda över flera vinster i överenskommelsen, inte minst att Höjeådalen skyddas och görs till naturreservat.
Det brådskar att utöka järnvägens kapacitet8 maj 2019
KvP debatt 3 maj 2019
Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund
Det är inte järnvägens uppgift att i första hand bidra till stadsbyggnad. Slutreplik till styrande Kvintetten i Lund och Föreningen Vid Spåret.
Fastna inte i tunnelseende om järnvägen i Lund18 apr 2019
Kvällsposten debatt 11 apr 2019
Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund
Lunds politiker gör rätt i att lära oss av tidigare misstag och inte tidigt fastna i en enda lösning för hur staden ska göra med järnvägen. Det är viktigt att fler alternativ än en tunnel utreds, som spår på marknivå och järnväg på bropelare.
Vi behöver fler gröna oaser i framtiden18 apr 2019
Åsikter Sydsvenskan 18 april 2019
Karin Svensson Smith
Kommunalråd för Miljöpartiet i Lund
Lund behöver fler rekreationsområden som är tillgängliga för personer som färdas utan bil, inte färre.
Vi behöver slätare underlag för cyklar och rullstolar18 apr 2019
Åsikter Sydsvenska 5 april 2019
Karin Svensson Smith (MP)
Städerna måste anpassas för såväl säker gångtrafik som snabbcykling, lådcyklar och cykling i maklig takt.
Hållbarhet kräver nytänkande13 mar 2019
Skånska Dagbladet 11 mars 2019
Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd Lunds kommun
Greta Thunbergs ständigt återkommande klimatprotest vid riksdagshuset har fått efterföljare världen över. ”Fridays for Future” uttrycker ett nödrop till beslutsfattarna – stoppa utsläppen NU. Allt fler bestämmer sig för att inte längre bidra till klimatförändringen genom att flyga.
Många godstransporter i Skåne är onödiga1 mar 2019
Kvällsposten 1 mars 2019
Karin Svensson Smith (MP) Oppositionsråd i Lund och tidigare ordförande i riksdagens trafikutskott
E22 och andra skånska vägar används i stor utsträckning för transittransporter av gods. Dessa har vare sig start eller mål i Skåne. Vattenvägen är billig både med avseende på investering och på underhåll. Sjöfart är mer bränsleeffektivt.
Borgerliga styret monterar ned skånskt kulturliv1 mar 2019
Dagens Samhälle 25 feb 2019
Amanda Mogensen kultur- och fritidsnämnden (Fi) Lund
Karin Svensson Smith kommunalråd (MP) Lund
Sebastian Persson kultur- och fritidsnämnden (S) Lund
Göran Fries kultur- och fritidsnämnden (V) Lund
Gudrun Schyman kommunstyrelsen (Fi) Simrishamn
Roland Thord kommunfullmäktige (MP) Simrishamn
Mats Sundbeck kommunfullmäktige (V) Simrishamn
Linn Alenius kommunfullmäktige (Fi) Svalöv
Kjell Stjernholm kommunfullmäktige (MP) Svalöv
Marika Jardert kommunfullmäktige (V) Svalöv
Elvir Mesanovic kommunalråd (MP) Landskrona
David Wittlock kommunfullmäktige (MP) Staffanstorp
Solveig Falk kultur- och fritidsnämnden (MP) Tomelilla
Lars Dalesjö kulturnämnden (MP) Helsingborg
Martin Gustafsson kultur och fritidsnämnden (MP) Svedala
Håkan Bjerking kulturansvarig (MP) myndighetsservicenämnden Vellinge
Det borgerliga styret i Region Skånes kulturnämnd har fattat ett ödesdigert beslut när de stoppar utvecklingsbidragen till fria utövare inom samtliga konstområden. Vi tar vi starkt avstånd från nedmonteringen av det skånska kulturlivet,
Vi i MP säger nej till en femte motorvägsavfart15 feb 2019
Åsikter, sydsvenskan.se 13 feb 2019
Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd Lunds kommun
Axel Hallberg (MP)
Ledamot i byggnadsnämnden
Kommunpolitiken bör hörsamma den växande skara som samlas varje fredag under mottot ”Fridays for Future”. Det är kommande generationer som ska leva med konsekvenserna av de beslut vi tar i dag. Därför måste motorvägsavfarten omprövas!
Järnvägens kapacitet har bara vuxit marginellt3 feb 2019
Åsikter Sydsvenskan 31 jan 2019
Karin Svensson Smith MP
Mats Wilhemsson önskar under vinjetten Åsikter 29 januari fungerande tåg innan det satsas på höghastighetsjärnväg. För att vidta rätt åtgärder måste det emellertid finnas en analys som förklarar varför krånglet uppkommer. En väsentlig faktor är trängsel på spåren.
Gör Lund till världens klimatsmartaste och grönaste kommun4 sep 2018
Sydsvenskan.se 1 september 2018
Karin Svensson Smith, Axel Hallberg och Lars Wirtén 1:a, 2:a respektive 6:e namn på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige i Lund.
Miljöpartiet står för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar politik. Horisonten måste sträcka sig längre än till kvartalets, kalenderårets eller mandatperiodens slut. Vår vision är att göra Lund till världens klimatsmartaste och grönaste kommun.
Så ska färre ta bilen16 aug 2018
Dagens Industri
Karin Svensson Smith, ordförande riksdagens trafikutskott och kommunfullmäktigekandidat Lund (MP)
Emma Berginger, kommunalråd i Lund och riksdagskandidat (MP)
För att nå klimatmålen måste utsläppen från transporter minska väsentligt. För en snabb klimatomställning av vägtrafiken är cykel det effektivaste fordonet, skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith och Emma Berginger.
Inom fem år saknas det 1 700 utbildade järnvägstekniker25 jul 2018
SVT
Karin Svensson Smith, Ordförande Trafikutskottet
Valle Karlsson, Förbundsordförande Seko
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier
Robert Röder, Ordförande Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer
Anna-Karin Hatt, VD Almega, tidigare It- och energiminister
Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen
Björn Westerberg, VD Branschföreningen Tågoperatörerna
Järnvägsbranschen lider av en skriande kompetensbrist som kommer medföra stora samhällsproblem när planerade projekt ställs in på grund avsaknad av kompetens”, skriver sju företrädare för järnvägstrafik, byggindustri och näringsliv i ett debattinlägg.
Sjöfarten behöver rättvisa konkurrensvillkor9 jul 2018
Sjöfartstidningen
Karin Svensson Smith (mp)
Trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet
Ordförande i Riksdagens Trafikutskott
Moderater, välkomna till klimatdebatten men sjöfarten behöver rättvisa konkurrensvillkor med gods på väg för att kunna växa.
Inför vägslitageskatt26 jun 2018
Sjöfartstidningen
Henrik Ekberg
”Det viktigaste är att införa en vägslitageskatt/kilometerskatt för lastbilstransporter”, säger miljöpartiets Karin Svensson Smith, ordförande i trafikutskottet
Sluta storsatsa på vägar för medelålders män21 jun 2018
Kvällsposten
Axel Hallberg (MP), Språkrör för Grön Ungdom och kandidat till kommunfullmäktige i Lund
Karin Svensson Smith (MP), Ordförande riksdagens trafikutskott och kandidat till kommunfullmäktige i Lund
Framtidens infrastruktur ska vara anpassad för ungas resvanor och minskade klimatutsläpp, inte dikteras av äldre mäns resvanor, skriver Axel Hallberg (MP) och Karin Svensson Smith (MP).
En nollvision i tio punkter kan få slut på tågkaoset16 jun 2018
Dagens Nyheter
Karin Svensson Smith, Evert Andersson och Christer Ljungberg
Tågkaoset i Sverige måste upphöra. Ett samlat grepp är nödvändigt och Trafikverkets behöver återta underhållsarbetet i takt med att de externa kontrakten går ut. Resurser som går till att administrera upphandlingar kan istället användas till fler anställda som gör det faktiska arbetet, skriver Karin Svensson Smith (MP), Evert Andersson och Christer Ljungberg.
Unga gynnas när regeringen satsar på infrastruktur11 jun 2018
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith / Malte Roos
MP / Gröna Studenter
För att Sverige ska klara klimatutmaningarna, stärka arbetsmarknaderna och ge alla svenskar en möjlighet till en högre utbildning så behöver vi en snabb och fungerande tåg-, cykel- och kollektivtrafik. Därför är regeringens nya satsning på infrastruktur en rejäl vinst för Sveriges studenter och unga.
Länsjärnvägar och höghastighetståg2 jun 2018
Linköpings News
Karin Svensson Smith (MP), Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Rebecka Hovenberg (MP), Förstanamn på listan till kommunfullmäktige i Linköping
Tåg är det överlägset bästa sättet att resa på ur klimatsynpunkt. Tågresan är en del av många människors vardag och det måste gå att lita på att tågen går i tid. Därför behöver vi bygga ut järnvägsnätet och samtidigt rusta upp befintliga spår. Det skriver Karin Svensson Smith och Rebecka Hovenberg (MP), i en debattartikel.
Taxi en nödvändig del av kollektivtrafiken1 jun 2018
Dagens Industri
Karin Svensson Smith, ordförande (MP), riksdagens trafikutskott
Lorentz Tovatt, suppleant (MP), riksdagens trafikutskott
Rasmus Ling, ledamot (MP), riksdagens skatteutskott
Om kollektivtrafiken ska fungera utanför städerna behövs taxi. I storstäderna måste parkering bli dyrare, vilket underlättar övergången till mer energieffektiva transportmönster, där taxi ingår, anser miljöpartisterna Karin Svensson Smith, Lorentz Tovatt och Rasmus Ling.
Öka takten i klimatarbetet – ersätt bensin och diesel med biogas30 maj 2018
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith (MP)
Naturvårdsverkets senaste klimatrapportering visar att växthusgaserna hade minskat med 1 procent det senaste året. Det är bra, men det räcker inte. Ökad användning av biogas kan påskynda vägen ut ur oljesamhället. I vårbudgeten inrättade regeringen ett anslag för stöd till biogasproduktion. Sveriges åtagande inför klimatavtalet i Paris var att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Eftersom 80 procent av oljeimporten används för transporter måste dessa stå i centrum för den samhällsförändring som måste ske. I riksdagen har vi enats om att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. För att nå detta mål måste såväl elektrifieringens, bränslebytets (ökande inblandning av biobränsle i flytande drivmedel) samt biogasens potential att ersätta olja tas i anspråk. Minskad klimatpåverkan är viktigast vid valet av framtidens transportlösningar. Men för att samhällsutvecklingen ska bli långsiktigt hållbar måste uttaget av ändliga råvaror ersättas med en cirkulär resurshantering. Att framställa biogas vid behandling av avloppsvatten och biologiskt avfall är ett bra exempel på en cirkulär resurshantering – ett kretslopp. Förutom fordonsdrivmedel blir det biogödsel som innebär att fosforkretsloppet sluts och behovet av importerad handelsgödsel minskar. Klimatnyttan är dubbel då framställningen av biogas för utgår från gödsel och annat organiskt material som annars läcker växthusgasen metan till atmosfären. I Lunds tätort är det många som kan leva ett gott liv utan att äga en egen bil. Men i byarna kommer bilen sannolikt att fortsatt spela en stor roll för människors förflyttning. Allt fler undviker bensin- och dieselbilar vilket är nödvändigt om Lunds klimatmål ska nås. Nya ställen att tanka biogas skulle påskynda utfasningen av olja. 2015 gjordes en utredning om biogasmackar i Lunds östra kommundelar. Kanske kan den andelsägda biogaspumpen i Tomelilla få en efterföljare i Veberöd?
Argumenten mot höjd flygskatt håller inte25 maj 2018
Svenska Dagbladet
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot
Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot
Axel Hallberg, språkrör Grön Ungdom
Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom
Mattias Dahl och Fredrik Kämpfe konstruerar halmdockor för att argumentera för att flyget ska slippa stå för sina klimatkostnader (23/5).
Flyget alldeles för billigt – skatten bör fördubblas22 maj 2018
Svenska Dagbladet
Lorentz Tovatt riksdagsledamot (MP)
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (MP)
Rasmus Ling riksdagsledamot (MP)
Hanna Lidström språkrör Grön Ungdom
Axel Hallberg språkrör Grön Ungdom
Ungdom | Axel Hallberg språkrör Grön Ungdom Visa tidningssida I kontrast till Alliansens klimatvidriga ambitioner att slopa flygskatten bör Miljöpartiet gå till val på att fördubbla den. Det skriver tre miljöpartistiska riksdagsledamöter samt språkrören för Grön Ungdom.
Sverige ska bli en modern tågnation18 maj 2018
Enköpingsposten
Kenta Hällbom Karin Svensson Smith Miljöpartiet Enköping riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet
En gång i tiden var järnvägen stommen som drev den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Idag utnyttjas den till bristningsgränsen och behöver byggas ut. För att klara klimatomställningen och säkra Sveriges konkurrenskraft har vi inte råd att skjuta infrastruktursatsningarna på framtiden. Vi måste investera nu.
Sverige måste bli en modern tågnation17 maj 2018
Smålandsposten
Magnus P. Wåhlin, (MP), språkrör Kronoberg
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Den svenska järnvägen utnyttjas till bristningsgränsen och behöver byggas ut. Sverige har inte råd att skjuta infrastruktursatsningarna på framtiden, skriver Miljöpartiet.
En modern tågnation16 maj 2018
Norrköpings Tidningar
Karin Svensson Smith (MP) Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Margareta Fransson (MP) Riksdagskandidat Östergötland
Agneta Niklasson (MP) Gruppledarkandidat Region Östergötland
Mia Sköld (MP) Oppositionsråd i Norrköping
Birgitta Rydhagen (MP) Kommunalråd i Linköping
En gång i tiden var järnvägen stommen som drev den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Idag utnyttjas den till bristningsgränsen och behöver byggas ut. För att klara klimatomställningen och säkra Sveriges konkurrenskraft har vi inte råd att skjuta infrastruktursatsningarna på framtiden. Vi måste investera nu.
Sverige ska bli en modern tågnation13 maj 2018
VLT
Andreas Porswald (MP), regionråd
Magdalena Bergfors (MP),
ordförande Miljöpartiet de Gröna i Västerås
Agneta Luttropp (MP), riksdagskandidat
Johannes Wretljung Persson (MP), riksdagskandidat
Peter Ristikartano (MP), kandidat till kommunfullmäktige Hallstahammar
Jan Babar (MP), klimatambassadör för Miljöpartiet i Västmanland och kandidat till kommunfullmäktige i Sala
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
En gång i tiden var järnvägen stommen som drev den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Idag utnyttjas den till bristningsgränsen och behöver byggas ut. För att klara klimatomställningen och säkra Sveriges konkurrenskraft har vi inte råd att skjuta infrastruktursatsningarna på framtiden. Vi måste investera nu.
Sex punkter för bättre trafik12 maj 2018
Folkbladet
Karin Svensson Smith (MP) riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Agneta Niklasson (MP) gruppledarkandidat Region Östergötland
Mia Sköld (MP) oppositionsråd i Norrköping
Idag utnyttjas järnvägen till bristningsgränsen och behöver byggas ut.
Intressant förslag att upphandla nattåg till Europa25 apr 2018
Dagens Nyheter
Jakop Dalunde (MP) och Karin Svensson Smith (MP)
EU-parlamentariker med ansvar för trafikfrågor respektive riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson.
Förslaget att staten ska upphandla nattåg söderut i Europa på samma sätt som sker till Narvik i dag är ett intressant förslag som Miljöpartiet gärna tittar närmare på. För att realisera visionen om internationellt tågresande måste Sverige och andra medlemsländer i EU göra vad de kan.
Den största miljöbudgeten i historien – blir ännu större19 apr 2018
Trelleborgs Allehanda
Per Bolund, biträdande finansminister
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot
Emil Samnegård, ordförande för Miljöpartiet i Trelleborg
Vi är många som oroas över klimatet och inser att vi människor inte är riktigt schyssta mot vår planet.
Bygg nya banvallar snabbt och låna till investeringen16 apr 2018
Dagens Industri
Björn Westerberg, VD Branschföreningen Tågoperatörerna
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande Malmö (S)
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier
Valle Karlsson, Förbundsordförande SEKO
Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande (S) Norrköping
Mats Johansson, ordf. Regionstyrelsen Region Östergötland (S)
Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande i Jönköpings län (M)
Anders Åkesson, Riksdagsledamot Trafikutskottet (C)
Björn Asplund, Ordförande Swedtrain
Pia Lagerlöf, Generalsekreterare Swedtrain
Jonas Ekeroth, VD Jönköping Chamber of Commerce
Stephan Müchler, VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren
Karin Svensson Smith, ordförande Trafikutskottet (MP)
Inom loppet av några decennier kommer det att bo tio miljoner människor i södra delen av Sverige. För att klara transportbehoven och klimatmålen måste vi satsa på järnväg. Det föreslagna höghastighetståget är en bra investering för både ekonomi och miljö, skriver en rad företrädare för kommuner, riksdagen och näringslivet.
Säkerställ tågvägen till Europa5 apr 2018
Dagens Industri
Karin Svensson Smith, ordförande (MP), riksdagens trafikutskott
Niclas Mårtensson, vd, Stena Line
Under de senaste tio åren har tågfärjetrafiken mellan Sverige och utlandet minskat med 90 procent, rutterna från Stockholm och Göteborg har lagts ned och endast järnvägsfärjor från Trelleborg och Ystad till Tyskland och Polen finns kvar. Frakten mellan Sverige och kontinenten går via Öresundsbron och Stora Bält-förbindelsen till Tyskland. Den vägen är subventionerad av den danska staten, men är kostsam och utgör en omväg. Där möjliggör järnvägsfärjorna en direktrutt som är kortare, snabbare och mer miljövänlig.
Rusta upp länets järnvägar28 mar 2018
Barometern
Jessica Rydell, landstingsråd (MP), vice ordförande landstingsstyrelsen.
Karin Svensson Smith (MP), ordförande riksdagens trafikutskott.
Claes Brandén (MP), kommunstyrelsen Kinda.
Ulf Flodin (MP), trafikpolitiskt intresserad medlem.
Akko Karlsson (MP), ledamot av landstingsfullmäktige och Kalmar Länstrafik AB.
En satsning på elbilar eller självkörande bilar ökar inte storleken på arbetsmarknaderna eller bidrar till en regional utveckling. Detsamma gäller buss som ersättning för tåg. Bussar kan inte köras lika fort som tåg.
Fler stadsmotorvägar förödande för Stockholm14 mar 2018
Svenska Dagbladet
Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot från Stockholm och ersättare i trafikutskottet
Det är inget annat än klimathyckleri från Centern när partiet svänger om Österleden. Beslutet är på bekostnad av miljön, inte till dess fördel som partiet vill ge intryck av, skriver miljöpartister i en replik.
Alliansen bekämpar MP i stället för klimatförändringarna19 feb 2018
Dagens Nyheter
Karin Svensson Smith
Miljöpartiet fokuserar på att bekämpa klimatförändringarna. Allianspartierna fokuserar på att bekämpa Miljöpartiet. För de väljare som oroas över klimathotet finns bara ett parti att rösta på, skriver Stina Bergström (MP), Lise Nordin (MP) och Karin Svensson Smith (MP).
MP: Inför trängselavgifter på flygplatserna16 feb 2018
Svenska Dagbladet
Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt
Flygskatten är bara första steget. För att minska flygets klimatpåverkan ytterligare behövs nu fossilfritt bränsle, marknadsbaserade trängselavgifter och höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.
Låna och bygg ny järnväg nu7 feb 2018
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (MP), ordförande riksdagens trafikutskott

Birgitta Losman (MP), regionråd Västra Götalandsregionen

Ulrika Frick (MP), ordförande Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd
1894 stod järnvägen mellan Borås och Göteborg klar och än i dag är det den järnvägen som gäller för tågresor mellan de bägge städerna. Det är alltså en snart 125 år gammal järnväg det handlar om när en ska åka tåg mellan Västsveriges två största städer. Det borde säga sig självt att det är dags för en ny stambana för höghastighetståg nu.
Bötfäll ägaren vid fortkörning – inte föraren31 jan 2018
Svenska Dagbladet
Karin Svensson Smith, Lorentz Tovatt och Daniel Helldén
Det är stor brist på poliser samtidigt som polisen efterfrågas i allt fler sammanhang.
M prioriterar annat än folks hälsa11 jan 2018
Expressen
KARIN SVENSSON SMITH, ordförande riksdagens trafikutskott (MP)
LORENTZ TOVATT, riksdagsledamot med ansvar för stadsmiljö (MP)
DANIEL HELLDÉN, trafikborgarråd i Stockholms stad (MP)
Ge er på fuskande biltillverkare i stället för bilägare, säger M. Men det är inte fusket med dieselreningen som skapar behovet av miljözoner. De behövs för att Alliansen påbörjade subventioner av dieselbilar, vilket lett till allvarliga luftkvalitetsproblem och att stadsbor utsätts för allvarlig hälsopåverkan som barnastma och för tidig död.
Vi behöver minska biltrafiken i städerna9 jan 2018
Östersundspoten
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
På landsbygden är bilen helt nödvändig – både i dag och i framtiden. För att dessa bilresor ska bli miljömässigt hållbara behöver bensin och diesel ha en ökande inblandning av biobränslen samtidigt som biogas och elladdning görs tillgängligt i hela landet.
Centern snackar om miljön, Miljöpartiet levererar26 dec 2017
Upsala Nya Tidning
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (MP), ordförande riksdagens trafikutskott
Lars Friberg, ledamot (MP) miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala
För att nå klimatmålen i tid räcker det inte med premier och bonusar, det måste även bli dyrare att använda fossila drivmedel, skriver Karin Svensson Smith och Lars Friberg (båda MP)
Cykel och kollektivtrafik i staden19 dec 2017
Västerviks-Tidningen
Karin Svensson Smith (Mp)
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Svar på Lennart Bengtssons artikel om bilism
I en levande och trygg stad behöver bilresor vara undantag – inte regel19 dec 2017
Hallandsposten
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Svar till Lennart Bengtsson, 22/11
Privatbilismens tid i städerna är förbi6 nov 2017
Aftonbladet
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot (MP)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och ordförande i trafikutskottet (MP)
Rasmus Ling, riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson (MP)
Vi har sagt det förut, men det behöver upprepas: Bilen har en viktig roll även i framtiden. Den kommer vara helt nödvändig i landsbygd och även ha en plats i staden. Men rollen för bilen i stadsmiljö behöver förändras.
Moderaternas tågpolitik har spårat ur21 okt 2017
Lokaltidningen Mellanskåne
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Thomas Rödin (MP), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden Helsingborg
Marcus Friberg (MP), kommunalråd Helsingborg
Annika Román (MP), kommunalråd Helsingborg
Vissa tycker att partierna är för lika varandra och det är svårt att se skillnad. Men när det kommer till transportpolitiken är skillnaden mellan Miljöpartiet och Moderaterna tydlig: MP blickar framåt och kämpar för snabba och smidiga tågresor i hela landet. M blickar mot förra århundradet och kämpar för fler smutsiga motorvägar i storstäderna.
Moderaternas tågpolitik har spårat ur12 okt 2017
Sydöstran
Karin Svensson Smith (MP), Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Eva-Lena Ulvsfält (MP), Kommunpolitiker i Sölvesborg och ledamot i trafiknämnden Region Blekinge
Vissa tycker att partierna är för lika varandra. Att det är svårt att se skillnad. Men när det kommer till transportpolitiken är skillnaden mellan Miljöpartiet och Moderaterna tydlig: MP blickar framåt och kämpar för snabba och smidiga tågresor i hela landet.
Miljözoner ett måste för en bättre miljö i våra tätorter15 sep 2017
Aktuell hållbarhet
Karin Svensson Smith, ordförande riksdagens trafikutskott (MP)
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot och ersättare i trafikutskottet (MP)
Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad (MP)
Ulf Kamne, kommunalråd med ansvar för miljö och stadsbyggnad i Göteborg (MP)
Märta Stenevi, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service i Malmö (MP)
Miljözoner är ett måste för att vi ska få en bättre miljö i våra tätorter. Därför är vi glada över att statsministern har meddelat att regeringen ska ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner för lätta fordon. Det blir ett viktigt verktyg för de kommunpolitiker som vill skapa en bättre och mer hållbar miljö i sina städer, skriver fem representanter från Miljöpartiet.
Moderaternas flygskattemotstånd är kortsiktigt och oansvarigt30 jul 2017
Kristianstadsbladet, Jönköpingsbladet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (MP)
Rasmus Ling, riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson (MP)
Miljöpartiet menar att Moderaterna går till angrepp mot deras klimatpolitik i stället för att gå till angrepp mot klimatförändringarna.
Se med allvar på flygandet27 jul 2017
Dalademokraten
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk
talesperson (MP)
Rasmus Ling, riksdagsledamot och skattepolitisk
talesperson (MP)
Vattenbrist hotar Sverige på många håll i sommar. Samtidigt som många av oss politiker åkte hem från politikerveckan i Visby bröt sig ett isberg stort som två Gotland loss från Antarktis.
Sluta skrämmas (M), och se med allvar på vad vårt flygresande gör med klimatet26 jul 2017
Dalademokraten
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (MP)
Rasmus Ling, riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson (MP)
Moderaterna går till angrepp mot vår klimatpolitik, istället för att gå till angrepp mot klimatförändringarna. Det är häpnadsväckande, kortsiktigt och oerhört oansvarigt gentemot våra barn, skriver Miljöpartiets Karin Svensson Smith och Rasmus Ling.
Så kan vi låna till tågen14 jul 2017
Dagens Industri 13 juli 2017
Karolina Skog, miljöminister (MP)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) och ordförande i trafikutskottet
Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP) och ekonomisk-politisk talesperson
Bygget av en framtida höghastighetsbana bör skötas i ett separat statligt bolag. Det skulle underlätta olika finansieringslösningar. Då blir det möjligt att lånefinansiera nya stambanor, vilket annars förhindras av budgetreglerna
Flygskatt styrmedel för klimat och rättvisa1 jul 2017
Dagens Arena 30 juni 2017
Karin Svensson-Smith (MP) ordförande i riksdagens trafikutskott.
Människor som bor i hyreshus och inte köper bil måste få ett större utrymme i klimatomställningen. De styrmedel som ger störst klimatnytta har också vanligtvis en positiv fördelningseffekt
Vi vill varna för en övertro på att elbilar ensamt kan lösa klimatproblemen.19 jun 2017
Sydsvenskan 19 juni 2017
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för MP
Annika Eriksson
ordförande för MP-Norrbotten
Marcus Friberg
kommunalråd för MP i Helsingborg
Rebecka Hovenberg
kommunalråd för MP i Linköping
Ulf Kamne
kommunalråd för MP i Göteborg
Andreas Porswald
regionråd för MP i Västmanland
Jessica Rydéll
regionråd för MP i Kalmar
Elisabeth Undén
ordförande i Göteborgs Energi, MP
Biogasdrivna fordon och arbetsmaskiner bör inte hindras från att användas i städernas centrala delar.
Flytta lastbilstrafiken från vägarna till vattnet13 jun 2017
Stockholm.direkt.se 9 juni 2017
Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande, riksdagens trafikutskott
Daniel Helldén (MP)
Trafikborgarråd. Stockholms stad
Flytta gods- och varutransporter från lastbilar till sjöfarten istället, för att skapa mer plats till busskörfält och cykelstråk. Det vill Miljöpartiet och lanserar tre förslag för att avlasta Stockholms vägar och för att klara klimatomställningen.
Ge Sverige ett Transportwende8 jun 2017
Aktuell Hållbarhet 8 juni 2017
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (MP) och ordförande i Riksdagens trafikutskott
Roger Bydler, sammankallande i MP:s klimatnätverk
Sverige har förutsättningar att bli en permanent världsutställning för ett oljefritt transportsystem. För att nå dit skulle vi behöva ett Transportwende, liknande Tysklands Energiwende
Bygg inga p-platser intill nybyggda hus3 jun 2017
Dagens Industri 1 juni 2017
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (MP)
Tomas Hedlund, språkrör, Gröna Studenter
Klara Westby, språkrör Gröna Studenter
”Parkeringsnormen” har spelat ut sin roll. Regeln att kommunen ska säkerställa ett visst antal p-platser för varje bostad bör ersättas med fokus på tillgång till kollektivtrafik, bilpool och cykel.
Nya skärpta miljözoner ger renare luft 24 maj 2017
Göteborgsposten 24 maj 2017
Karin Svensson Smith (MP), ordförande riksdagens trafikutskott, trafikpolitisk talesperson
Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom
Axel Hallberg, klimatpolitisk talesperson Grön Ungdom
Kommuner måste ges möjlighet att införa miljözoner där nedsmutsande fordon och maskiner förbjuds. Detta är också det mest kostnadseffektiva sättet att gynna biogas- och elfordon
Vi tar hotet mot svensk biogas på allvar23 maj 2017
Dagens samhälle 22 maj 2017
Karolina Skog, miljöminister (MP)
Ibrahim Baylan, energiminister (S)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
Pia Nilsson, riksdagsledamot (S)
Biogas har sedan länge varit ett viktigt alternativ till det fossila bränslet. Men svensk biogas har fått en svår konkurrenssituation beroende på andra länders subventioner. Regeringen utreder nu förutsättningarna på marknaden och tar situationen på allvar.
Vi vill inte att det sprids miljögifter på åkrarna13 apr 2017
Sydsvenska Dagbladet 11 april 2017
Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande riksdagens trafikutskott
Vi vill ersätta lastbilstransport av gas med lokala och regionala gasnät. Svar till Anders Persson.
Svar på Varför ska "dieseldriven" biogas finansieras med skattepengar?13 apr 2017
Sydsvenskan 7 april 2017
Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande riksdagens trafikutskott
Människors hälsa viktigare än breda vägar13 apr 2017
Dagens samhälle 3 april 2017
Emma Hult, riksdagsledamot (MP) och bostadspolitisk talesperson
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP), trafikpolitisk talesperson
Att människor ska tvingas anpassa sig efter det som bullrar i stället för tvärtom är fel. Dessvärre är det där den bostadspolitiska debatten har hamnat. I stället för att prata om hur vi sänker bullret vid källan för att skapa bättre livsmiljöer och mer byggbar mark har debatten kommit att handla om vilka bullernivåer vi kan utsätta människor för.
Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag2 apr 2017
Helsingborgs Dagblad 2 april 2017
Karin Svensson Smith (MP) är ordförande i riksdagens trafikutskott
Peter Schantz är professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Den fysiska aktiviteten inom skolans verksamhet behöver ses över, men också skolans möjlighet att stötta barns fysiska aktivitet utanför skoltid.
Så får vi mindre buller och en säkrare trafikmiljö20 mar 2017
Helsingborgs Dagblad 20 mars 2017
Karin Svensson Smith MP Ordförande trafikutskottet
Kommentar till Göran Salomonssons insändare "Förbjud lastbilar vid halt väglag" HD Min mening 9/3
Att flyga billigt till Thailand är ingen mänsklig rättighet16 mar 2017
Expressen 16 mars 2017
Rasmus Ling
Skattepolitisk talesperson Miljöpartiet Karin Svensson Smith
Trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet
Vid en snabb sökning är det i nuläget enkelt att hitta Thailandsresor för 3 000 kronor tur och retur. Det är inte en mänsklig rättighet att flyga så långt till ett så lågt pris.
Styrmedlen för biogas måste ses över12 mar 2017
Dagens samhälle 9 mars 2017
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP, trafikpolitisk talesperson
Elisabeth Undén, styrelseordförande (MP) Göteborg Energi
Andreas Porswald, regionråd (MP) Västmanland
Marcus Friberg, kommunalråd (MP) i Helsingborg
Nils Hillerbrand, styrelseordförande (MP) Tekniska verken i Linköping
Mattias Goldman replikerar på vår artikel och vi är beredd att hålla med i mångt och mycket. Vi som jobbar lokalt/regionalt med biogas ser en akut risk att Sverige riskerar att slå ut mycket av det som rör avfallshiearkin, omställning av fordonssektorn, samt kretsloppsekonomi, med ett modern ord idag cirkulär ekonomi.
Regeringen har inte övergivit vägslitageskatten5 mar 2017
Aktuell Hållbarhet 3 mars 2017
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson (mp)

Rasmus Ling
Riksdagsledamot, skattepolitisk talesperson (mp)
Vägslitageskatten är tänkt att omfatta både svenska och utländska åkare. En distansbaserad skatt förutsätter att det finns ett register som även kan användas för att komma tillrätta med olaglighet på vägarna. Regeringen vill förbättra villkoren för hederliga och skötsamma företag som erbjuder värdiga arbetsvillkor. Det är beklagligt att vi inte har Centerpartiet med oss i det arbetet.
Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet 5 mar 2017
Dagens Samhälle 17 februari 2017
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP, trafikpolitisk talesperson
Elisabeth Undén, klimatsakkunnig stadssekreterare (MP) Göteborg
Andreas Porswald, regionråd (MP) Västmanland
Marcus Friberg, kommunalråd (MP) i Helsingborg
Nils Hillerbrand, kommunalråd (MP) Linköping
Miljöpartiet arbetar i hela landet för en cirkulär försörjning av fordonsbränslen. Sett till hela livscykeln är svensk biogas det bästa bränsle vi kan välja. Men nu står vi i ett avgörande skifte, skriver fem MP-politiker i riksdag, kommun och region.
Vägslitageavgiften är ett viktigt styrmedel26 feb 2017
Åsikter Sydsvenskan 26 februari 2017
Karin Svensson Smith (MP)
Vägslitageavgiften är ett viktigt styrmedel för att minska oljeberoendet och göra att varje transportslag används till det som det är bäst på.
Godspråmar kan ta oss ur oljeberoendet 17 feb 2017
Göteborgsposten 16 februari 2017
Karin Svensson Smith (MP)
ordförande riksdagens trafikutskott
Ändrade regler för sjöfarten på våra inre vattenvägar, eco-bonus för sjötransporter och klimatstyrande farleds- och vägslitageavgifter måste till för att göra Sverige fossilfritt
Flyget sviker klimatet27 nov 2016
Dagens Industri 26 november 2016
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP)
Rasmus Ling, riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson (MP)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (MP)
Sverige bör införa en flygskatt. Flyget är det enda transportslaget som inte betalar för sina klimatutsläpp. Detta trots att flyget tveklöst är det trafikslag som har de mest allvarliga klimateffekterna i förhållande till uträttat transportarbete. Flyget står för en stor och växande andel av svenskarnas utsläpp och flyget måste börja betala för sina klimatkostnader.
Fler måste tanka biogas för att nå klimatmålen 23 nov 2016
Göteborgsposten 16 november 2016
Karin Svensson Smith (MP)
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
För att fasa ut oljeberoendet och nå klimatmålen är det dags att ta tillvara biogasens potential som drivmedel för fordon. Men då krävs en uppryckning av hela produktionskedjan.
Vägslitageskatt ett steg mot ett hållbart samhälle7 nov 2016
Transportarbetaren nr 11 2016
Karin Svensson Smith
Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson och riksdagsledamot
Utgångspunkten i Miljöpartiets politik är ansvar för kommande generationer. Sverige och glädjande nog många andra länder har nyligen godkänt klimatavtalet från Paris. Arbetet med att avvärja klimathotet har därmed fått förnyad energi.
Återgång till de gamla Moderaterna7 nov 2016
Skånska Dagbladet 29 okt 2016
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitiskt talesperson (MP), Marcus Fribergkommunalråd (MP) Helsingborg, Emma Berginger, kommunalråd (MP) Lund, Märta Stenevi, kommunalråd (MP) Malmö
Sverige står inför ett vägval där vi beklagar att Moderaterna inte fullföljer det initiativ de tog när Sverigebygget lanserades i Almedalen 2014
Effektiv tågtrafik lyfter hela landet7 nov 2016
Sundsvalls Tidning 24 oktober 2016
Karin Svensson Smith (MP)
Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Den svenska järnvägskroppen behöver både ryggrad och revben. För drygt två år sedan tog den dåvarande borgerliga regeringen initiativ till Sverigebygget med nya stambanor för höghastighetståg som huvudobjekt. Det var ett välkommet initiativ eftersom att lappa och laga det befintliga järnvägsnätet inte räcker för att tillgodose behovet av mer tågtrafik med tidtabeller som går att lita på. Den svenska järnvägskroppen behöver både ryggrad och revben. För drygt två år sedan tog den dåvarande borgerliga regeringen initiativ till Sverigebygget med nya stambanor för höghastighetståg som huvudobjekt. Det var ett välkommet initiativ eftersom att lappa och laga det befintliga järnvägsnätet inte räcker för att tillgodose behovet av mer tågtrafik med tidtabeller som går att lita på.
Vi behöver en satsning på Ostkustbanan7 nov 2016
Gefle Dagblad 23 oktober 2016
Karin Svensson Smith, MP,

riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
En ny Ostkustbana blir en del av den Bottniska korridoren och bidrar till bättre tågförbindelser inåt landet
Forskarna bemöter inte kritiken i sak7 sep 2016
Dagens Industri 7 september 2016
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (MP)
Forskarna Maria Börjesson och Jan-Eric Nilsson skriver i en replik (Di Debatt 30/8) att de problem jag påtalar angående Trafikverkets .samhällsekonomiska analysmodeller enbart skulle bygga på missuppfattningar. De bemöter inte någon av kritikpunkterna i sak
Nya stambanor gynnar hela landet5 sep 2016
Kristianstadsbladet 5 september 2016
Karin Svensson Smith (MP)
riksdagsledamot från Lund,trafikpolitisk talesperson
Elisabet Knutsson (MP)
riksdagsledamot från Bromölla kommun, näringslivspolitisk talesperson
Nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö skapar inte bara bättre och snabbare tågförbindelser mellan många växande städer i södra Sverige, utan ger även en bättre och mer robust tågtrafik i stora delar av landet .
Vägslitageskatt skapar effektivare godstransporter5 sep 2016
Trelleborgs Allehanda 2 september 2016
Karin Svensson Smith (MP) riksdagsledamot och transportpolitisk talesperson
En väl utformad vägslitageskatt skulle kunna stoppa fuskåkandet och garantera rättvisa villkor genom att alla åkerier betalar samma kostnader
Ändra Trafikverkets modeller5 sep 2016
Dagens Industri 26 augusti 2016Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (MP)
För att räkna på om ett infrastrukturprojekt är lönsamt använder sig Trafikverket av ekonomiska kalkyler. Det är hög tid att rätta till de allvarliga brister som finns i verkets beräkningsmetoder
Nya stambanor är avgörande22 aug 2016
ÖstgötaCorrespondenten 18 augusti
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson (MP)
Annika Lillemets
riksdagsledamot från Östergötland (MP)
För Linköpings del är en bred satsning på järnvägen av största vikt
MP ska leda arbetet att göra Sverige fossilfritt 7 aug 2016
Göteborgsposten 14 maj 2016
Karin Svensson Smith (MP)
ordförande i riksdagens trafikutskott
Det krävs ett politiskt ledarskap och en långsiktig plan med kraftfulla åtgärdspaket för att övergå till ett samhälle med en förnybar energiförsörjning. Miljöpartiets uppgift måste rimligen vara att axla detta ledarskap.
Det finns tio lärdomar att dra av Miljöpartiets kris7 aug 2016
Sydsvenska Dagbladet 15 maj 2016
Karin Svensson Smith (MP) riksdagsledamot och ordförande för riksdagens trafikutskott
Den kris Miljöpartiet befinner sig i kan leda till utveckling. Men det kräver en analys av vad som gått fel och en förmåga till omprövning.
Dags för ett järnvägslyft för att nå klimatmålen6 aug 2016
Bohuslänningen 4 aug 2016
Karin Svensson Smith (MP) Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson , Emma Nohrén (MP) Riksdagsledamot från Bohuslän
Nästan alla riksdagspartier har enats om målet att minst 70 procent av trafikens klimatpåverkan ska bort senast 2030. Det är glädjande och innebär att infrastrukturinvesteringar måste koncentreras till det som gör det enkelt att välja tåg, kollektivtrafik och cykel istället för bil och flyg.
Annie Lööfs miljöpolitik en fasad 6 aug 2016
SvD 4 aug 2016
Karin Svensson Smith ordförande i riksdagens trafikutskott (MP)
När SvD nu avslöjar att signaler om utsläppsfusk inom fordonsindustrin nått dåvarande näringsministern redan sommaren 2012 och hon inte agerat kan man inte annat än undra vad Centerpartiet vill med sin miljöpolitik
Nya stambanor är vägen framåt för Stockholm2 aug 2016
Expressen 1 aug 2016
KARIN SVENSSON SMITH Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson (MP)
STEFAN NILSSON Riksdagsledamot, Stockholms stad (MP)
ROGER BYDLER Sammankallande Miljöpartiets Klimatnätverk (MP)
Nya stambanor är en grundbult för det gröna samhällsbygget i hela landet. Det är en utmärkt kombination av klimat- och samhällsbyggnadspolitik
Jönköping drar det långa strået när nya stambanor byggs2 aug 2016
Jönköpingsposten 1 aug 2016
Karin Svensson Smith (MP) Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson , Emma Hult (MP) Riksdagsledamot från Jönköpings län, bostadspolitisk talesperson
Genom Sverigebygget kommer hela södra Sveriges tågtrafik sammanstråla i Jönköping, staden kommer bli en knutpunkt.
Bra förutsättningar för ett nytt järnvägslyft 2 jul 2016
Östra Småland 2 juli 2016
Jessica Rydell (MP) landstingsråd Kalmar län
Mikael Öberg (MP) regionråd Kronobergs län
Karin Svensson Smith (MP) ordförande riksdagens trafikutskott
I förra veckan blev det klart att nästan alla partirepresentanter i miljömålskommittén hade enats om målet av att minst 70 procent av klimatpåverkan ska bort senast 2030.
Sverige behöver nya stambanor 21 apr 2016
SvD.se 2 mars 2016
Åsa Romson
klimat- och miljöminister (MP)
Anna Johansson
infrastrukturminister (S)
Karin Svensson Smith
ordförande trafikutskottet (MP)
Pia Nilsson
ledamot trafikutskottet (S)
Det behövs bättre järnvägskommunikationer mellan Sveriges tre storstäder. Nu driver regeringen på för ett bättre beslutsunderlag om nya stambanor
Miljarder till ny och smart kollektivtrafik 3 dec 2015
Göteborgsposten 23 oktober 2015
Mehmet Kaplan (MP)bostads- och stadsutvecklingsministerAnna Johansson (S)infrastrukturministerKarin Svensson Smith (MP)ordförande riksdagens trafikutskottHillevi Larsson (S)vice ordförande riksdagens civilutskott - See more at: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2869845-miljarder-till-ny-och-smart-kollektivtrafik#sthash.GMnJKUWO.dpuf
För att få fler att åka kollektivt och skapa bättre stadsmiljöer lanserar regeringen en satsning på stadsmiljöavtal. Två miljarder avsätts till modern, innovativ och kapacitetsstark kollektivtrafik i svenska städer. Målet är fler bostäder med god koppling till kollektivtrafik, bättre luft och minskade utsläpp.
Fel att sänka miljö- och djurskyddskrav3 dec 2015
Östersundsposten 15 september 2015
Stina Bergström
miljöpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith
trafikpolitisk talesperson
Svar på ”Försvåra inte för lantbruken”,
Jag är positiv till delningsekonomi 4 aug 2015
Svenska Dagbladet 20 juli 2015
Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande i Riksdagens trafikutskott
Låt inte Uber undgå sitt ansvar 4 aug 2015
Expressen 17 juli 2015
Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande i riksdagens trafikutskott
Att försvara delningsekonomi och kollektiva lösningar är rätt, men att försvara ett multinationellt företag som undviker arbetsgivaransvar, kringgår svensk lagstiftning och undanhåller skatteintäkter är fel.
Dags att ta ansvar för järnvägen24 jun 2015
SEKO-tidningen 24 juni 2015
Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott
Så här räddar vi järnvägen Ta tillbaka järnvägsunderhållet och lägg det i en nybildad järnvägsdivision inom Trafikverket. Bygg höghastighetsbanor. Ge SJ ett samhällsuppdrag. Inför avgifter som ger rättvisa mellan flyg, väg och järnväg.
Alla partier vill fasa ut fossila bränslen10 jun 2015
aftonbladet.se
Karin Svensson Smith
klimatansvarig i partistyrelsen (MP)
Självklart om man tar klimatfrågan på allvar
Förbjud fossila drivmedel 10 jun 2015
Dagens Industri 8 juni 2015
Karin Svensson Smith (MP) klimatansvarig i pratistyrelsen
Likt Titanic är mänskligheten med klimatförändringarna i full fart på väg mot en ödesdiger katastrof. Inför klimattoppmötet i Paris bör Sverige ha ambitionen att vara ett föredöme och fasa ut användningen av fossil energi
Miljardsatsning ger säker godstrafik7 jun 2015
Ny Teknik 2 juni 2015
Anna Johansson (S) Infrastrukturminister
Karin Svensson Smith (MP) Ordförande riksdagens trafikutskott
Problemen på järnvägen påverkar inte bara resenärer och arbetspendlare, även industrin drabbas. Kostnaderna för att transportera gods ökar när tågen försenas av växelfel, nedrivna kontaktledningar och rälsbrott.
Kollektivtrafiken ska fördubblas till 202028 maj 2015
Miljöaktuellt 28 maj 2015
Karin Svensson Smith (MP), ordförande i trafikutskottet.
Det är dags att flytta tyngdpunkten i trafikdebatten från bilar och bränslen till bättre kollektivtrafik,
Fördubblad kollektivtrafik är möjligt – men det kostar18 maj 2015
ETC 14 april 2015
Rasmus Ling (MP)
Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson

Karin Svensson Smith (MP)
Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Det är viktigt att taxorna för kollektivtrafiken inte är för höga, men att gå därifrån till att förespråka avgiftsfri kollektivtrafik är att ta ett olyckligt steg som försämrar möjligheten till ett ökat kollektivt resande.
Tonnageskatt gynnar smarta sjötransporter18 maj 2015
Miljöaktuellt 13 april 2015
Karin Svensson Smith (mp) ordförande i riksdagens trafikutskott
Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk
Att Sverige ännu inte infört tonnageskatt för sjöfart är ett stort hinder för att få till klimatsmarta lösningar.
Alkobommarna är här för att stanna 17 mar 2015
Brännpunkt, SvD 16 mars 2015
ANNA JOHANSSON (S)
infrastrukturminister
KARIN SVENSSON SMITH (MP)
ordförande riksdagens trafikutskott
Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet. Arbetet med nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas för livet i trafiken, har präglat transportpolitiken i snart tjugo år. För att vi ska fortsätta vara ledande på detta viktiga område krävs nya och effektiva åtgärder. En sådan åtgärd är alkobommar i våra stora färjehamnar.
Så kan vi underlätta för cyklandet7 mar 2015
Dagens Industri 7 mars 2015
Karolina Skog, stadsbyggnadskommunalråd i Malmö (MP)
Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott (MP)
Fredrik Gertten målar i bioaktuella filmen Bikes vs Cars en tydlig bild. I städer världen över pågår en kamp mellan bilister och cyklister, mellan förespråkare för cykelbanor respektive motorvägar. När vi i samförståndslandet Sverige ser filmen är det lätt att förledas att tänka att denna kamp sker någon annanstans. Här däremot älskar ju alla cykeln. När det är dags för filmpremiärer och cykelfrämjande kampanjer är mycket riktigt uppslutningen bred, men den som verkligen arbetar med infrastruktur och trafiksäkerhet vet att när det kommer till skarpa beslut råder långt ifrån konsensus.
Dags prioritera cykel framför bil i städerna19 feb 2015
Göteborgsposten 19 februari 2015
Karin Svensson Smith (MP) ordförande riksdagens trafikutskott
Christer Hydén professor emeritus Institutionen för Teknik och samhälle LTH
Trafikens kompakta beroende av fossila drivmedel kan minska om bilar ersätts av cyklar. Det är därför hög tid att trafikplaneringen skiftar fokus
Oansvarigt mot barnen att bygga Förbifarten18 feb 2015
Ny Teknik 18 december 2014
Karin Svensson Smith, MP
Ordförande i riksdagens trafikutskott
Det är obegripligt att vilja anslå 30 miljarder till bygget av Förbifart Stockholm. Ett ja innebär att utrymmet för satsningar som minskar klimatpåverkan minskar
För alla som vill ta klimatansvar ska det finnas nattåg och attraktiv tågtrafik på dagtid16 nov 2014
Helsinborgs Dagblad 11 nov 2014
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (MP)
Rickard Persson riksdagsledamot (MP)
Vi kommer att göra tågtrafiken så attraktiv att den blir ett reellt alternativ till flyget vid den tidpunkt det är tänkt att Bromma ska stängas.
Dags att ta itu med klimatutmaningarna14 sep 2014
Skånska Dagbladet 12 september 2014
Karin Svensson Smith riksdagskandidat Skåne län södra (Mp)
Johan Holmqvist ordförande Mp-Lomma
Jan Rydén kommunfullmäktigeledamot Lomma (Mp)
Alliansen struntar i cykelboomens kraft 12 sep 2014
Dagens Samhälle 12 september 2014
Karin Svensson Smith, riksdagskandidat (MP)
Karolina Skog, kommunalråd (MP) Malmö
Per Bolund, Riksdagsledamot (MP), ekonomiskpolitisk talesperson
Cykeln är effektiv, punktlig och bra för folkhälsan. Men fortfarande utgår den mesta av trafikplaneringen från bilen - trots att cykeln har förutsättning att bli 2000-talets stora frihetssymbol..
Gratis kollektivtrafik dåligt förslag12 sep 2014
Supermiljöbloggen 10 seotember 2014
Kurt Hultgren och Karin Svensson Smith, generalsekreterare respektive ordförande för Resenärsforum
Kollektivtrafik är en av de absolut viktigaste områden i omställningen till ett klimatsmart samhälle. På sikt måste massbilismen minskas till en bråkdel av dagens. Kollektivtrafiken måste därför fördubblas, vara pålitlig och konkurrenskraftig mot andra sätt att färdas.
Bilpendling måste omvandlas till cykelpendling8 sep 2014
Lokaltidningen 7 september 2014
Karin Svensson Smith Riksdagskandidat för MP
Parkeringsytor måste ge plats åt växtlighet som kan suga upp nederbörd21 aug 2014
Aktuella frågor Sydsvenskan 21 augusti 2014
Karin Svensson Smith (MP), riksdagskandidat och klimatansvarig i partistyrelsen
Lorentz Tovatt, språkrör för Grön ungdom
Sverige behöver en regering som fasar ut oljeberoendet och rustar samhället för kommande oväder.
Det behövs tuffa åtgärder21 aug 2014
Åsikter Sydsvenskan 15 augusti 2014
Karin Svensson Smith
Vi behöver en klimatkompetent regering14 aug 2014
Skånska Dagbladet 14 augusti 2014
Karin Svensson Smith nr I på riksdagslistan och klimatansvarig I partistyrelsen (Mp)
Per Bolund riksdagsledamot ekonomiskpolitisk talesperson (Mp)
Gör Öresund till marin nationalpark6 aug 2014
Trelleborgs Allehanda 6 augusti 2014
Karin Svensson Smith (Mp) , nr 1 på riksdagslistan för Skåne län södra Angela Everbäck (MP), ordförande i Miljöpartiet Vellinge
Öresundsregionen är attraktiv och lockar till sig nya företag och invånare.
Vad ska väck? Barsebäck!6 aug 2014
Mp-blogg på SkD.se 6 aug
Karin Svensson Smith #1 på Mps riksdagslista för Skåne län södra
Dags för en öppen diskussion om upphandlingar1 aug 2014
Åsikter Sydsvenskan 26 juli
Karin Svensson Smith, 2:e vice ordförande tekniska nämnden Lunds kommun
Omfördela pengar till höghastighetståg 23 jul 2014
Göteborgsposten 23 juli 2014
Karin Svensson Smith (MP), ordförande Resenärsforum
Ulf Flodin, vice ordförande Järnvägsfrämjandet
Nu när båda politiska block är överens om en satsning på höghastighetsjärnväg måste finansieringen upp på dagordningen. Vi föreslår att man bland annat sätter stopp för pengar till nya motorvägar och använder dem till höghastighetsspår.
Manlighet hotar planeten15 jun 2014
Nyheter24 13 juni 2014
Karin SvenssonSmith
Lorentz Tovatt
Magda Rasmusson
Miljöpartiet
Allt för länge har mannen varit normen när vi planerar vårt samhälle. Detta syns inte minst vad gäller transporter där bilen har fått stå i centrum.
Förtätad stad kan ge klimatkris12 jun 2014
Brännpunkt SvD 12 juni 2014
KARIN SVENSSON SMITH (MP)
klimatansvarig i partistyrelsen
CECILIA OBERMÜLLER (MP)
2:a vice ordförande, miljö- och skärgårdsberedningen SLL
ELIN OLSSON (MP)
ersättare i exploateringsnämnden, Stockholms stad (MP)
Det inte bara det upplevda värdet som står på spel när förtätning av staden sker på fel plats. Lösningar på dagens bostadsbrist får inte skapa morgondagens klimatkris. Det är alltså egentligen inte mellan parker och bostäder som det finns en konflikt – konflikten står mellan privatbilismen och människors möjlighet att leva i staden.
Riv upp vägbeslut efter räknemissen 11 jun 2014
Dagens Samhälle 11 juni 2014
Karin Svensson Smith, klimatansvarig i partistyrelsen (MP)
Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom
Malin Karlsson, trafikpolitisk talesperson (MP), Stockholms läns landsting
Daniel Helldén, oppositionsborgarråd (MP), Stockholm
Prognoserna som legat till grund för Trafikverkets nationella plan för väg- och järnvägstrafiken bygger på felräkningar. Biltrafikens tillväxt har kraftigt överskattats, vilket lett till fel slutsatser om bland annat Förbifarten
EU behöver en Green new deal23 maj 2014
Skånes Fria 23 maj 2014
Karin Svensson Smith (MP) kandidat till EU-parlamentet
Tåget måste bli billigare, lastbilstransporterna dyrare och massiva satsningar göras på den gröna infrastrukturen i EU. För våra barn och barnbarns skull.
Dags för grön investeringsväxling23 maj 2014
Skånska Dagbladet 20 maj 2014
Gustav Fridolin Språkrör (MP) och riksdagsledamot för norra och östra Skåne
Karin Svensson Smith Klimatansvarig miljöpartiets partistyrelse och riksdagskandidat för södra Skåne
Stora risker med länens tågsatsningar 20 maj 2014
Västmanlands Läns tidning 19 maj 2014

Karin Svensson Smith, ordförande Resenärsforum
Isabel Dellacasa Lindberg, ordförande föreningen TIM-pendlare
Kollektivtrafiken måste fördubblas för att nå klimatmålen
Ett dopp för Östersjön18 maj 2014
Nordvästra Skånes Tidningar 17 MAJ
Petter Forkstam/Lotta Hedström/Isabella Lövin/Karin Svensson Smith(MP)
I morgon, söndagen den 18 maj, badar miljöpartister i flera länder runt Östersjön för renare hav. Vi gör det för att visa att det bara är med gemensamma insatser inom EU och i alla länder som vi kan förbättra havsmiljön. Du behöver inte vara urgammal för att minnas en tid då det var lätt att som fritidsfiskare fånga stora torskar i Östersjön, en tid då havet inte fylldes av algblomningar varje sommar, en tid då ingen var orolig för att kallsupen innehöll gifter.
Närodlat?17 maj 2014
Mps blogg på SkD.se 13 maj 2014
Karin Svensson Smith
Grön omställning behövs i Trelleborg, Sverige och EU16 maj 2014
Trelleborgs Allehanda 16 maj 2014
Karin Svensson Smith, EU-parlamentskandidat, Anne-Sophie Dureigne, MP Trelleborg, Lina Wedin-Hansson, MP Trelleborg
Vi gröna går till val på klimatansvar för barnens framtid. Den 25e maj kan du påverka med din valsedel.
Debatt: Humant, öppet och grönt Europa 12 maj 2014
Kvällsposten 12 maj 2014
Peter Eriksson (MP)
Riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet
Isabella Lövin (MP)
Europaparlamentariker
Karin Svensson Smith (MP)
Kandidat till EU-parlamentet och riksdagen
Klimat- och miljöpolitiken är den viktigaste frågan för väljarna i EU-valet, enligt en Sifo-undersökning nyligen. Vi håller med. Om vi struntar i klimatförändringarna i dag betyder det att vi skickar en dyr nota till barn och barnbarn.
Var tog jämställdheten vägen?6 maj 2014
Skånska Dagbladets valblogg 6 maj 2014
Karin Svensson Smith
Örtoftaverket är välkommet!29 apr 2014
Skd.se Mps blogg
Karin Svensson Smith, riksdagskandidat
Feministisk budget med barnansvar28 apr 2014
Skånska Dagbladet 24 april 2014
Per Bolund (MP) ekonomiskpolitisk talesperson, Karin Svensson Smith (MP) riksdagskandidat och klimatansvarig i partistyrelsen, Petter Forkstam (MP) riksdagskandidat och jämställdhetsambassadör
Missad chans22 apr 2014
Mps valblogg på skd.se
Karin Svensson Smith
Lund missar klimatet – att vänta kan bli dyrt15 apr 2014
Kvällposten 15 april 2014
Karin Svensson Smith (MP) Riksdagskandidat, Lund
FN:s klimatpanel visar i sin senaste rapport hur människor kan påverkas av temperaturhöjningarna. Om våra barn och kommande generationer ska få en dräglig tillvaro måste samhället snarast ta itu med det nuvarande fossilberoendet. Länsstyrelsen i Skåne har utarbetat en regional handlingsplan för klimatanpassning.
Ersätt bilen med kollektivtrafik - nu!15 apr 2014
Grönt nr 1 2014
Karin Svensson Smith sammankallande klimatnätverket, MP-Lund
Oljeanvändningen måste minska genast, Mycket skulle vara vunnet om kollektivtrafiken ökade radikalt. Det är en åtgärd som går att genomföra relativs snabbt.
De har lösningen i sina egna händer15 apr 2014
DeFacto nr 1 2014
Karin Svensson Smith partistyrelsen (Mp)
Medan klimatförhandlingarna har trampat vatten i 20 år skapas lösningar i städer som Melbourne, Hamburg och Portland - i samförstånd mellan beslutsfattare och medborgare.
Att sänka hastigheter kan vara livsviktigt15 apr 2014
Åsikter Sydsvenskan 9 april 2014
Angela Everbäck ordförande i MP-Vellinge
Karin Svensson Smith (MP) riksdagskandidat
Dags för en ny syn på tjänsten bil15 apr 2014
Taxi i Dag nr 2/2014
Karin Svensson Smith Ordförande i Resenärsforum
Jag vill lyfta taxis möjligheter att tillsammans med övrig kollektivtrafik, cykel, bilpooler och hyrbil att bli en fullvärdig ersättare till privatbilen.
Sänkta hastigheter är bra för både säkerhet och miljö15 apr 2014
Sydsvenskan 25 mars 2014
Angela Everbäck ordförande Miljöpartiet de Gröna Vellinge
Karin Svensson Smith 1:a på riksdgaslistan MP i Skåne län södra
Klimathoten måste tas på största allvar2 apr 2014
Skånska Dagbladet 2 april 2014
Karin Svensson Smith etta riksdagslistan Skåne län södra
Roger Bydler samordnare klimatnätverket, kommunfullmäktigekandidat Nacka
Karin Pleijel trea riksdagslistan Göteborg
Lorentz Towatt språkrör Grön Ungdom, riksdagskandidat Stockholm
Stefan Löfvén har gått ut med ett vallöfte om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa 2020 om socialdemokraterna återfår regeringsmakten i höst. För barnens skull är det minst lika viktigt med ett vallöfte om att Sverige vid samma tid ska vara bäst på att minska den mänskligt orsakade klimatpåverkan.
Ta ansvar för barnen och framtiden27 mar 2014
Ystads Allehanda 27 mars 2014
KARIN SVENSSON SMITH (MP) 1:a på riksdagslistan Skåne län södra, HELENA LEANDER riksdagsledamot (Mp), NICKLAS LJUNGSTRÖM (MP) gruppledare Ystads kommunfullmäktige
Sverige bör stå upp vid deras sida och trycka EU framåt, istället för att vika ner sig och bli ett av problemländerna.Men för att det ska hända behövs en ny regering som tar Sverige tillbaka till en frontposition och driver EU åt rätt håll. För Ystads och resten av Sverige är åtgärder för att minska transporternas klimatpåverkan det viktigaste.
Sverige bör lära sig av världens bästa järnvägsländer21 mar 2014
Aktuella frågor Sydsvenskan 21 mars 2014
Karin Svensson Smith, ordförande i Resenärsforum
Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik vid KTH.
Sverige saknar mycket av det som gör att ett lands tågtrafik fungerar bra. Men förutsättningarna finns.
Järnvägen måste få rättvisa spelregler 11 mar 2014
Enköpingsposten 11 mars 2014
Karin Svensson Smith klimat- och transportansvarig MP:s partistyrelse, Stina Bergström trafikpolitisk talesperson för MP riksdagen
Järnvägen måste byggas ut och få rättvisa spelregler i förhållande till vägtrafik och flyg som är tågtrafikens främsta konkurrenter. I dag är flyget i princip obeskattat trots att det till 100 procent drivs med fossila bränslen. Att Green Cargo tvingas varsla hundratals medarbetare beror främst på att lastbilstrafiken inte betalar för vare sig det vägslitage eller den klimatpåverkan den ger upphov till.
Spårväg är ett mer hållbart alternativ 4 mar 2014
Åsikter Sydsvenskan 27 februari 2014
Karin Svensson Smith (MP)
andra vice ordförande i tekniska nämnden och riksdagskandidat
En buss håller i genomsnitt i tio år medan spårvagnens livslängd ofta är den tredubbla. Skillnaden i infrastruktur är ännu större. På vissa ställen har den tio år gamla Lundalänken fått ny beläggning tre gånger. Spårvagnsspår fungerar i fyrtio–femtio år. Utifrån både material och ekonomiskt perspektiv är det väsentligt att se till hela livscykelkostnaden inklusive underhåll och inte bara stirra sig blind på den första investeringen.
Fördubblad kollektivtrafik - verktyg för minskat oljeberoende26 feb 2014
Future Transport nr 1 2014
Karin Svensson Smith Resenärsforums ordförande
Gör om infrastrukturplanen! 23 feb 2014
Göteporgsposten.se 21 februari 2014
Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen Lorentz Tovatt språkrör Grön ungdom
När man läser Trafikverkets underlag till de kommande årens infrastruktursatsningar är det uppenbart att något gått fel. I analysen framgår att biltrafiken kommer minska med 20 procent, något som gör många stora satsningar helt olönsamma, både ekonomiskt och klimatmässigt.
En ny tågordning nödvändig23 feb 2014
Enköpingsposten 12 februari 2014
STINA BERGSTRÖM (MP), KARIN SVENSSON SMITH (MP)
Järnvägstrafiken gör sig bäst som ett sammanhållet system där tidtabeller, biljettbokning och prissystem är överskådliga. Först då kan järnvägen kombineras med andra trafikslag på ett smidigt sätt och formera de resor som är optimala både för resenären och för samhället i sin helhet.
Moderna spårvagnar ett överlägset alternativ 18 feb 2014
Åsikten Sydsvenskan 14 februari 2014
Karin Svensson Smith (MP)

andra vice ordförande i tekniska nämnden och riksdagskandidat
En ny tågordning är nödvändig 12 feb 2014
Jönköpingsposten 8 februari 2014
Stina Bergström (MP) ledamot riksdagens trafikutskott och trafikpolitisk talesperson, Kew Nordqvist (MP) riksdagsledamot Jönköpings län, Karin Svensson Smith (MP) partistyrelsen
På vissa sträckor tillåts nya tågbolag försena regional tågtrafik på upp till 26 minuter för en enkel resa
Alliansen lämnar kommunerna i sticket10 feb 2014
Dagens Nyheter 10 februari 2014
Karin Svensson Smith (MP), klimatansvarig i partistyrelsen

Peter Rådberg (MP), riksdagsledamot och säkerhetspolitisk talesperson
Alla som har tagit del av FN:s klimatpanels och SMHI:s prognoser inser behovet av åtgärder för att skydda samhället mot effekterna av skyfall och andra konsekvenser av den pågående klimatförändringen. Alliansen försöker lägga allt ansvar på kommunerna och vägrar inse att regeringen borde ta ett politiskt ledarskap. Miljöpartiet har lagt budgetförslag som kan göra kommunernas önskemål om klimatsäkring genomförbar
En logisk följd av det uppdrag regeringen har gett SJ23 jan 2014
Aktuella frågor Sydsvenskan 23 jan 2014
Karin Svensson Smith (MP) riksdagskandidat samt expert i en statlig utredning om järnvägens organisation.
SJ skulle behöva beställa nya tåg med sovplatser på natten som enkelt kan göras om till sittplatser dagtid
Näringslivet behöver nattågen8 jan 2014
Aktuella frågor, Sydsvenskan 8 januari 2014
Christer Ljungberg, VD Trivector
Marianne Sandén Ljungberg, VD Mazars
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg
Nils Gårder, advokat, Lund
Elisabet Weber, länsarkitekt Skåne
Karin Svensson Smith (MP), Lund
Lars Thunberg, (KD), Helsingborg
Anna Jähnke, (M), Helsingborg
Nattåget kan vara en del i ett koncept som borde kunna få flygresenärer byta till tåg.
Hög tid för blågrön klimatanpassning7 jan 2014
Skånska Dagbladet 30 december 2013
Karin Svensson Smith riksdagskandidat (MP) Skåne län södra, Angela Everbäck ordförande MP-Vellinge, Jan Rydén kommunfullmäktigeledamot (MP) Lomma
Forskarmöte om biogas av parkavfall7 jan 2014
Gröna Gnistan december
Karin Svensson Smith
Pendlarstation på Klostergården7 jan 2014
Gröna Gnistan december
Karin Svensson Smith
Låt cykeln ta plats i gröna korridorer20 dec 2013
Dagens Samhälle 20 december 2013
Karin Svensson Smith, 2:e vice ordförande (MP) Tekniska nämnden Lunds kommun
Anna Hagerberg, styrelseledamot Miljöpartiet i Lund
Erik Skärbäck, professor institutionen för landskapsarkitektur SLU Alnarp
Christer Hydén, professor emeritus institutionen för teknik och samhälle LTH
Genom att göra cykeln till ett mer lockande alternativ än bilen uppnås flera olika vinster. Sverige kan lära av exempel från Holland och Lund och i många svenska städer är avståndet till kringliggande orter tillräckligt kort för att cykeln ska kunna konkurrera med bilen om cykelinfrastrukturen blir bättre.
Fossilfritt Sverige - Gör kollektivtrafik till norm i städerna 19 dec 2013
Göteborgsposten 19 december 2013
Karin Svensson Smith, ordförande Resenärsforum Sören Bergerland, styrelseledamot Resenärsforum
Fossilbränsleutredningen kommer att ge förnyad kraft till diskussionen om vilka bränslen som kan ersätta bensin och diesel samt hur dessa bäst ska stöttas. Vi vill flytta fokus till hur det ska bli lätt att leva i staden utan en egen bil
Bygg hyresbostäder vid station Klostergården17 dec 2013
Lund debatt Sydsvenskan 16 december 2013
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Emma Berginger (MP)
I samband med utbyggnaden av stambanan till fyra spår fram till Högevall planeras en pendlarstation på Klostergården. I samband med utbyggnaden av stambanan till fyra spår fram till Högevall planeras en pendlarstation på Klostergården. Miljöpartiet föreslår att det även byggs hyresbostäder i anslutning till stationen.
Det enda som räknas är att tågen går13 dec 2013
Aftonbladet.se
Ulf Flodin
Järnvägsfrämjandet,
Åke Johansson,
Seko Mellanorrland
Karin Svensson Smith,
Resenärsforum
Det behövs mer folk som sköter tågspåren 10 dec 2013
Kvällsposten debatt 9 december 2013
KARIN SVENSSON SMITH Resenärsforum
ULF FLODIN Järnvägsfrämjandet
ÅKE JOHANSSON Seko Mellannorrland
Den pågående klimatförändringen gör att kapaciteten för trädröjning med mera måste öka så att trafiken inte stängs av mer än nödvändigt.
Störst behöver inte vara smartast10 dec 2013
Debatt Lund Sydsvenskan 8 december 2013
Karin Svensson Smith (Mp)
Den 2 december kritiserar Lennart Svensson kortsiktigt tänkande i Lunds kommun. Jag håller med. Det finns många beslut där långsiktighet hade varit önskvärt. Den förhärskande kortsiktigheten är särskilt anmärkningsvärd med tanke på alla kommunala dokument där hänsyn till det långsiktigt hållbara understryks; LundaEko, översiktsplanen, LundaMaTs med flera.
Cykelaktion10 dec 2013
Mp-Lunds medlemstidning november
Karin Svensson Smith
Promenad på Linero10 dec 2013
Mp-Lunds medlemstidning november
Karin Svensson Smith
Vandring på Norra Fäladen10 dec 2013
Mp-Lunds medlemstidning november
Karin Svensson Smith
Möte med forskare för att diskutera busskörfält10 dec 2013
Mp-Lunds medlemstidningen november
Karin Svensson Smith
Minskade anslag ökar olycksrisken10 dec 2013
Aftonbladet 7 december 2013
Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet
Karin Svensson Smith, Resenärsforum
Åke Johansson, SEKO MellanNorrland
Sedan 2008 har 61 tåg spårat ur – ett stort antal beror på brister i banan.
Klimatnätverk i Miljöpartiet10 dec 2013
Mp-Lunds medlemstidning oktober 2013
Karin Svensson Smith
Fler träd i Lund10 dec 2013
MP-Lunds medlemstidning oktober 2013
Karin Svensson Smith
Ta pengar från väg och ge till snabbtåg24 nov 2013
Ny Teknik 24 november 2013
Karin Svensson Smith (Mp) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Lorentz Tovatt språkrör Grön Ungdom
Hejda subventionerna till vägtrafiken och använd pengarna till höghastighetståg. Ett rikt och tekniskt utvecklat land borde kunna fasa ut klimatpåverkande transporter.
Modern cykelbana det bästa valet!9 nov 2013
City 8 november 2013
Karin Svensson Smith Mp-Lund, Magnus Olofsson Mp-Lund, Jens Gynnerstedt Mp-Lund
Så kan naturen hjälpa städerna att klimatanpassa4 nov 2013
Miljöaktuellt 4 november 2013
Karin Svensson Smith (Mp) klimatansvarig i partistyrelsen
Det gäller att arbeta med naturen istället för att försöka tukta den. Så blir det billigare för storstäderna att klimatanpassa bebyggelse och infrastruktur.
Ändra infrastrukturplanen4 nov 2013
Dagens Industri 4 november 2013
Karin Svensson Smith, klimat- och transportansvarig i MP:s partistyrelse
Lorentz Tovatt, språkrör, Grön Ungdom
Biltrafiken har inte ökat i den takt som Trafikverket har förutspått. I Stockholm har den inte ökat alls, trots kraftig befolkningstillväxt. Därför bör regeringen omvärdera sitt infrastrukturpaket.
Fler träd i Lund31 okt 2013
Lokaltidningen i Lund V44 2013
Karin Svensson Smith (Mp)
Vi måste tänka längre än till valdagen31 okt 2013
Grönt nr 3 2013
Karin Svensson Smith MP Lund och ledamot i partistyrelsen
Satsa på att öka kollektivtrafiken17 okt 2013
På Väg nr 4 2013
Karin Svensson Smith, ordförande i Resenärsforum
En planering som gynnar nuvarande och kommande kollektivtrafikanter leder till att miljö- och hälsomål blir lättare att nå.
Städerna måste byggas om för att minska översvämningsrisken17 okt 2013
Trelleborgs Allehanda 15 oktober 2013
Karin Svensson Smith,klimatansvarig i Miljöpartiets partistyrelseEmil Samnegård,ordförande för Miljöpartiet i Trelleborg
FN:s klimatpanel, IPCC, har nyligen presenterat sin femte klimatrapport. Bilden som forskarna målar upp är entydig. Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Rapporten bör leda till att krafttag tas för att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som det är hög tid för åtgärder som kan anpassa samhället för att motverka skador till följd av de klimatförändringar som redan pågår.Men samtidigt som vi börjar torka upp efter de utsläpp av växthusgaser som redan har skett är det viktigt att inte ytterligare öppna kranen för nya utsläpp. Därför är det mycket glädjande att länsstyrelsen och Trafikverket gick på Miljöpartiets linje med stopp för en ny ringväg.
Uppfinn inte hjulet på nytt15 okt 2013
Göteborgsposten 13 oktober 2013
Karin Svensson Smith (MP)
ordförande i Resenärsforum
Johnny Bröndt (M)
styrelseledamot i Resenärsforum
Genom ett unikt biljettsystem som inte prövats någon annanstans fjärmar sig Västra Götalandsregionen från visionen om ett gemensamt kort för all kollektivtrafik i Sverige. Det är olyckligt.
Svar till järnvägare7 okt 2013
SEKO-tidningen 3 oktober 2013
Karin Svensson Smith, ordförande Resenärsforum
Dags upprätta en krisplan mot klimatförändringen7 okt 2013
Göteborgsposten 1 oktober 2013
Karin Svensson Smith (MP) klimatansvarig i partistyrelsen
Karin Pleijel (MP) kommunalråds- kandidat Göteborg
Ska kommunerna ha en sportslig chans att motverka översvämningsskador borde statsanslaget för medfinansiering av lokala klimatanpassningsåtgärder, Klamp, minst tiodubblas utifrån det årliga anslag på 25 miljoner kronor som finns i regeringens budget, skriver debattörerna. Regeringen bör omedelbart ta fram en krisplan för att möta klimatförändringen. I den bör ingå krav på kommunerna att inrätta skydd mot översvämningar och minska de fossila bränslena i transportsektorn
Vad är en station utan en stationsort?7 okt 2013
Kvällsposten 26 september 2013
Karin Svensson Smith (MP) klimatansvarig partistyrelsen, Lund
Karolina Skog (MP) kommunalråd med ansvar för framtidens transporter, Malmö
Gustaf Wiklund (MP) oppositionsråd Helsingborg
Rasmus Lind (MP) ledamot regionala tillväxtnämnden, Malmö
Antalet körda kilometer per bil minskar i Malmö, Lund och Helsingborg. Vi vill bejaka denna utveckling genom att överföra de miljarder som är tänkta för motorvägsbyggen till investeringar i spårtrafik.
Det går åt fel håll7 okt 2013
Sydsvenskan 26 sep 2013
Åsa Romson, ett av Miljöpartiets två språkrör
Peter Rådberg, Miljöpartiets säkerhetspolitiska talesperson
Karin Svensson Smith, klimatansvarig i Miljöpartiets styrelse
Miljöpartiet vill se satsningar på klimatanpassning av miljonprogramsområdena. Bostadsområdet Augustenborg i Malmö är en förebild.
Alla åtgärder behövs20 sep 2013
Dagens Nyheter 11 september 2013
Karin Svensson Smith, ordförande i Resenärsforum
Sören Bergerland, styrelseledamot i Resenärsforum
Det saknas grund för Nilssons och Pyddokes slutsats att en fördubbling av kollektivtrafiken ”bara har en marginell betydelse” för målet om fossilbränsleoberoende 2030.
Gör det enklare att resa med buss20 sep 2013
Lokaltidningen i Lund 28 augusti
KARIN SVENSSON SMITH
ordförande Resenärsforum
JOHNNY BRÖNDT
styrelseledamot Resenärsforum
KURT HULTGREN
generalsekreterare Resenärsforum
Ingen annan bransch kräver så krånglig betalning som kollektivtrafiken. Det motverkar möjligheten och viljan att åka kollektivt. Om inte trafikföretagen själva klarar av det måste frågan lösas på politisk väg.
Klimatanpassa Kalmar3 sep 2013
Barometern 26 augusti 2013
Anna Thore (MP)
Karin Svensson Smith (MP)
Samhället måste börja anpassa sig efter nya förutsättningar. Extremoväder kommer allt eftersom klimatförändringarna ökar att bli allt vanligare. Detta måste exempelvis Kalmar kommun förbereda sig inför.Miljöpartiet vill att samhället satsar betydligt större summor pengar både för att klimatanpassa städer och för att förebygga skador i samband med skyfall.
Skydda Helsingborg mot översvämningar3 sep 2013
Helsinborgs Dagblad 2 september 2013
Gustaf Wiklund (MP) kommunalråd i Helsingborg
Karin Svensson Smith (MP) klimatansvarig i partistyrelsen
Samhället behöver klimatanpassas. Skyfallet i Helsingborg i mitten av augusti orsakade bland annat översvämning på Österleden.
Kollektivtrafik måste få kosta mer30 aug 2013
Karin Svensson Smith, ordförande Resenärsforum
Den pågående klimatföränd­ringen är en tickande bomb som riskerar att tillintetgöra levnadsmöjligheterna för våra efterkommande. Redan i dag drabbas många människor av översvämningar i vissa områ­den, medan andra svälter ihjäl på grund av långvarig torka.
Välfärdens resurser ska stanna i välfärden23 aug 2013
Karin Svensson Smith och Helene Öberg Miljöpartiet
Vår vision är ett samhälle där de skatteintäkter som avsätts till välfärd stannar i välfärden. Ett dogmatiskt nej till all privat företagsamhet inom vård, skola och omsorg är dock inget vi förespråkar.
Klimatrusta Sverige mot ökande skyfall23 aug 2013
Aftonbladet
Gustav Fridolin
Peter Rådberg
Karin Svensson Smith
MP: Låt staten ta halva notan för byggprojekt som skyddar mot vattnet
Gör det enklare att resa med buss20 aug 2013
SvD Brännpunkt
KARIN SVENSSON SMITH, ordförande Resenärsforum
JOHNNY BRÖNDT, styrelseledamot Resenärsforum
KURT HULTGREN, generalsekreterare Resenärsforum
Ingen annan bransch kräver så krånglig betalning som kollektivtrafiken. Det motverkar möjligheten och viljan att åka kollektivt. Om inte trafikföretagen själva klarar av det måste frågan lösas på politisk väg, skriver företrädare för Resenärsforum.
Bilar eller bussar?15 jul 2013
Debatt Lund Sydsvenskan 15 juli 2013
Karin Svensson Smith (MP)
I år har halten koldioxid i atmosfären stigit till 400 ppm och det mesta tyder på att en skenande klimatutveckling mer fler översvämningar samt andra extrema väderfenomen är att vänta. Lunds kommun har varit med i Nätverket för klimatkommunerna sedan det startade och därför borde man kunna förvänta detta får konsekvenser för valet av framtidsinvesteringar. Spårvagnarlinjer är en naturlig konsekvens, men ytterligare en motorvägsavfaret – förklädd till den skenbart neutrala beteckningen Trafikplats Ideon - är så fel det kan bli.
Träd i stället för parkeringsplatser - Så vill MP få ner antalet bilar i städerna25 jun 2013
Mitt i Trafiken Nr 2 2013
Agneta Trädgårdh
Få och dyra parkeringsplatser inne i städernas centrum. Det är nästa steg för att få ner antalet döda och skadade i trafiken, menar miljöpartiets Karin Svensson Smith.
Spårvagn i Lund3 jun 2013
Lokaltidningen
Karin Svensson Smith
Alldeles nyligen har alltimehigh noteras för koldioxid i atmosfären; 400 ppm. Sannolikt är vi få Lundabor som för egen del kommer att drabbas. Men många oss har barn och barnbarn eller av andra skäl känner ett ansvar för kommande generationer. Ett alternativ är att via den politiska demokratin försöka avvärja klimatkatastrofen. Det kan tyckas naivt och givetvis förmår ett litet parti i en liten nation knappast att åstadkomma underverk. Men för alla som sett Palmefilmen framgick att Sverige har spelat en roll i internationella sammanhang.
Fler aktiviteteri Centrum behövs17 maj 2013
Lokaltidningen Lund 8 maj 2013
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf Tekniska nämnden Emelie Kärre (mp) ersättare Tekniska nämnden Peter Bergwall (mp) ersättare kultur- och fritidsnämnden
Vinstdrivna skolor slår ut de idéburna13 maj 2013
Svenska Dagbladet 13 maj 2013
ANNIKA LILLEMETS (MP) riksdagsledamot, Östergötland KARIN SVENSSON SMITH (MP) partistyrelseledamot MICHEL SILVESTRI (MP) kommun- och landstingspolitiker, Upplands Väsby MARIA BERGOM LARSSON (MP) sammankallande, Bromma ANN-SOFIE ANDERSSON (MP) sammankallande, Karlsborg PETER BYLUND (MP) gruppledare, Tyresö LENA KLEVENÅS (MP) fullmäktigeledamot, Alingsås YANIRA DIFONIS (MP) barn- och skolnämnd, Lund ANDERS ENGLESSON (MP) gruppledare, Karlshamn HELEN PERSGREN (MP) fullmäktigeledamot, Vårgårda MARIE ÅKESDOTTER (MP) kommun- och landstingspolitiker, Tyresö INGEGERD AKSELSSON LE DOUARON (MP) fullmäktigeledamot, Stockholms stad NILS HILLERBRAND (MP) gruppledare, Linköping
Det är en naiv inställning att tro att möjligheten till vinstuttag skulle vara en betydelsefull faktor för att utveckla den svenska skolan.
MP måste säga nej till vinster8 maj 2013
SvD Brännpunkt
KARIN SVENSSON SMITH (MP) sitter i partistyrelsen ANNIKA LILLEMETS (MP) riksdagsledamot, Östergötland MARIA BERGOM LARSSON (MP) sammankallande, Bromma ANN-SOFIE ANDERSSON (MP) sammankallande, Karlsborg MICHEL SILVESTRI (MP) landstingspolitiker, Upplands Väsby PETER BYLUND (MP) gruppledare, Tyresö LENA KLEVENÅS (MP) fullmäktige i Alingsås YANIRA DIFONIS (MP) barn- och skolnämnd Lund NILS HILLERBRAND (MP) gruppledare, Linköping
Friskolereformen har inte infriat de förhoppningar som många av oss miljöpartister en gång hade. Vi måste våga ändra partiets politik och se att vinstdriften har lett till försämrade skolresultat. Vinstuttag i skolan bör förbjudas, skriver nio miljöpartister.
Lund borde ha lärt sig att inte spara på underhåll24 apr 2013
Debatt Lund Sydsvenskan 20 april 2013
Karin Svensson Smith 2:e vice ordf VA Syd
Låt skejtarna vara i centrum24 apr 2013
Debatt Lund Sydsvenskan 18 april 2013
Peter Bergwall (mp) Kultur och fritidsnämnden, Emma Berginger (mp)
Kommunstyrelsen, Karin Svensson Smith (mp) Tekniska nämnden
Rusta upp cykelvägen, tack! 26 mar 2013
Kvällsposten 26 mars 2013
ANDERS RUBIN (S) ordförande tekniska nämnden i Malmö
KAROLINA SKOG (MP) vice ordförande tekniska nämnden Malmö
RONNY JOHANNESSEN (M) ordförande tekniska nämnden Lund
KARIN SVENSSON SMITH (MP) vice ordförande tekniska nämnden i Lund
BERIT LAGERGREN (M) ordförande tekniska nämnden i Staffanstorp
LARS-ERIK WOLLMÉR (S) ordförande tekniska nämnden i Burlöv
Modernisera reseavdragen26 mar 2013
Upsala Nya Tidning 26 februari 2013
Mats Pertoft riksdagsledamot (MP) skattepolitisk talesperson
Stina Bergström riksdagsledamot (MP), trafikpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith partistyrelseledamot (MP) med ansvar för klimatfrågor
Reseavdragen måste moderniseras. Med ett avståndsbaserat system enligt norsk modell skulle fusket minska och rättvisan öka. Det skulle också gynna kollektivtrafik och inte bara bilåkande.
Köp inte Jas för pengarna27 feb 2013
Ny Teknik 20 Februari 2013
Gustav Fridolin, Språkrör (MP)
Karin Svensson Smith, klimatansvarig i partistyrelsen (MP)
Miljarderna som försvarsdepartementet lägger på att köpa stridsflygplan skulle göra större nytta ute i kommunerna för att bygga upp skyddet mot kommande svåra översvämningar.
Raka spåret in i framtiden3 feb 2013
Debatt lund Sydsvenskan 3 februari 2013
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf tekniska nämnden
Stor översvämningsrisk i Uppsala31 jan 2013
Uppsala Nya Tidning 30/1 2013
Maria Gardfjell kommunalråd (MP) och ledamot i kommunstyrelsen
Frida Johnsson ledamot (MP) i kommunstyrelsen
Karin Svensson Smith klimatansvarig (MP) i partistyrelsen
Det borde vara krav på kommunala klimat- och sårbarhetsplaner i Sverige. Uppsala är en av tre städer där översvämning skulle få störst konsekvenser.
Underlätta för företag som har miljöinriktning20 jan 2013
Debatt Lund Sydsvenskan 20 december 2012
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf tekniska nämnden
Ulf Nymark (mp) 2:e vice ordf miljö- och hälsoutskottet
Emma Berginger (mp) kommunstyrelsens arbetsutskott
Låt bilisterna betala själva20 jan 2013
Debatt Lund, Sydsvenskan 20 december 2012
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf Tekniska nämnden
Tim Forslund styrelseledamot i Gröna Studenter
Björn Åhlin språkrör Gröna Studenter Lund
Jannika Badin språkrör Gröna Studenter Lund
Fördubblad kollektivtrafikandel14 dec 2012
Trafikforum 12 dec 2012
Karin Svensson Smith, 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden Lunds kommun, klimat- och transportansvarig
i Miljöpartiets partistyrelse.
Infrastrukturpropositionen en missad chans
Stadsbor har rätt att slippa farliga partiklar7 dec 2012
Brännpunkt Svenska Dagbladet 7 december 2012
KARIN SVENSSON SMITH (MP) partistyrelsen
STINA BERGSTRÖM (MP)
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Barn och människor som redan har nedsatt lung- eller hjärtfunktion är känsligast för exponering av partiklar från dubbdäck och fordonsavgaser.
Lund måste skruva ner utsläppen7 dec 2012
Debatt Lund Sydsvenska Dagbladet 7 dec 2012
Ulf Nymark (mp) 2:e vice ordf miljö- och hälsoutskottet
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf Teknikska nämnden
Emma Berginger (mp) kommunstyrelsens arbetsutskott
Regeringen sviker klimatanpassningen 7 dec 2012
Tidningen Ångermanland 2012-11-29
KARIN SVENSSON SMITH (MP) KLIMATANSVARIG I PARTISTYRELSEN
PETER RÅDBERG (MP) RIKSDAGSLEDAMOT I FÖRSVARSUTSKOTTET
För sex år sedan kallade Fredrik Reinfeldt klimatfrågan för vår generations största utmaning. Sedan dess har hans regering inte gjort något för att möta den utmaningen utan presenterar tvärtom en ständigt försämrad klimatpolitik och sänkta anslag till klimatarbetet. Regeringen måste lyssna till klimat- och sårbarhetsutredningens förslag,
Snabb spårtrafik bästa alternativet2 nov 2012
Skånska Dagbladet 2 november 2012
Karin Svensson Smith 2:e vice ordförande tekniska nämnden, Lund
Om regeringens klimatfärdplan ska kunna realiseras krävs en radikal omställning av transporterna. För oss som reser kollektivt i Skåne är det angeläget att blir fyra spår hela vägen mellan Malmö - Lund, att staten delfinansierar spårvagnstrafik i de tre största städerna. För att få nytta av Hallandsåstunneln behövs fler spår Ängelholm - Helsingborg och upprustning av Marieholmsbanan. I propositionen finns inga skånska satsningar nämnda. Däremot finns åtskilliga miljarder vikta för att vidga utrymmet för de transporter som ska minska – vägtransporterna.
Vi måste vässa pumplagen31 okt 2012
Ny Teknik 31 oktober 2012
Karin Svensson Smith, klimat- och trafikansvarig i miljöpartiets partistyrelse
Pumplagen har inte fungerat som det var tänkt. Etanolen dominerar och kritiken mot att göra bränsle av mat ökar runt om i världen. Det är dags för en långsiktig blocköverskridande överenskommelse och en uppdaterad pumplag
Reinfeldts engagemang för klimatet bara fagert tal30 okt 2012
Dagens Samhälle 30 oktober 2012
Karin Svensson Smith, klimatansvarig i partistyrelsen (MP)
Peter Rådberg, riksdagsledamot (MP) i försvarsutskottet
Nu vet vi sanningen bakom statsministerns varma klimatengagemang inför klimattoppmötet i Köpenhamn. Det var en tillfälligt uppblåst ballong utan reellt, långsiktigt och uthålligt innehåll.
Metro äventyrar angelägnare projekt23 okt 2012
Aktuella frågor Sydsvenskan 23 oktober 2012
Karin Svensson Smith (MP) är andra vice ordförande i Lunds tekniska nämnd
Flera angelägna spårprojekt i Skåne äventyras av den kampanj för en metro mellan Malmö och Köpenhamn som bedrivs av bland andra Malmömoderaterna.
Miljön kräver spårsatsningar23 okt 2012
På Väg 22 oktober 2012
Karin Svensson Smith (MP), fd riksdagsledamot. I dag bland annat ledamot av Miljöpartiets partistyrelse.
Om regeringens klimatfärdplan ska kunna realiseras krävs en radikal omställning av transporterna.
Infrastrukturproppen klarar inte klimatet 23 okt 2012
Supermiljöbloggen 19 oktober 2012
Karin Svensson Smith Klimat- och transportansvarig i Miljöpartiets partistyrelse
Regeringen Reinfeldt vill inte införa kilometerskatt för lastbilstrafik utan väljer i stället att fördubbla banavgifterna under en fyraårsperiod. Näringslivets transportråd protesterar i sin kommentar till propositionen mot denna fördyring för den tunga basindustrin som ju inte kan motiveras med att tågtrafiken blivit mera punktlig. Tågresenärer kommer att drabbas av kännbara prishöjningar som gynnar en överflyttning till biltrafik.
Underlätta för cyklisterna9 okt 2012
Debatt Lund sydsvenskan
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden
Ett hål i gatan kan vara obehagligt för bilisten men leder sällan till behov av sjukvård. Säkra cykelvägar är bra för både klimat och hälsa. En cykelhighway Malmö-Lund med läplantering bör följas av ett snabbcykelnät i staden.
Därför har vi ändrat oss9 okt 2012
Kvällsposten 9 oktober 2012
Karin Svensson Smith, Ledamot i Miljöpartiets partistyrelse.
Det går nämligen inte att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin på våra svenska gårdar utan att också sanktionera öppnandet av spritbutiker. Orsaken är att vårt EU-medlemskap förhindrar oss från att gynna svenska produkter. Detta innebär att vilken sprittillverkare som helst kan komma hit och öppna upp butiker där de säljer alkohol, svensk eller utländsk spelar ingen roll. Dessa butiker kommer knappast att ligga långt ute på landet, de kommer självklart att ligga i städer som till exempel Malmö, där det bor mycket folk och där det finns ett brett kundunderlag.
Hållbart satsa på spårvagnslinjer4 okt 2012
Norrköpings Tidningar 4 oktober 2012
KAROLINA SKOG (MP), kommunalråd i Malmö och vice ordförande i Spårvagnstäderna; BENGT CETE (MP), kommunalråd i Norrköping; KARIN SVENSSON SMITH (MP), partistyrelsen; DANIEL HELLDÉN (MP), borgarråd i Stockholm; KIA ANDREASSON (MP), kommunalråd i Göteborg; MARIA GARDFJELL (MP), kommunalråd i Uppsala; MICHAEL MANIA (MP), kommunalråd i Helsingborg; PER OLOV SVENSSON (MP), trafiknämnden i Östergötland
Internationella jämförelser visar att etablering av spårvagnslinjer höjer fastighetsvärdena och stärker handeln.
Förbättra cykelvägarna3 okt 2012
Lokaltidningen 3 oktober 2012

Karin Svensson Smith (MP) 2:e vice ordf Tekniska nämnden i Lunds kommun
Städerna måste bli klimatsäkra26 sep 2012
Göteborgsposten 25 okt 2012
Karin Svensson Smith (MP)
andre vice ordförande tekniska nämnden Lunds kommun
riksdagsledamot trafikutskottet 1998-2010
För att förhindra framtida översvämningsskador i städerna krävs stora investeringar. Tyvärr frångår regeringen Reinfeldt merparten av de åtgärder som Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår.
Blått och grönt räddning för gråa städer26 sep 2012
Miljöaktuellt nr 8 2012
Karin Svensson Smith klimat- och transportansvarig i miljöpartiets partistyrelse
Sverige har mycket att lära av städer som Köpenhamn och london som satsar på grönska och vatten och mindre hårdytor. I höstbudgeten bör ett klimatanpassningsanslag inrättas.
Vill vi ha det så här?19 sep 2012
Debatt Lund Sydsvenskan 19 sep 2012
Karin Svensson Smith (mp)
Skapa anslag för skydd mot nytt klimat17 sep 2012
Svenskt Vatten nr 4 2012
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf i Lund ägarnämnd för VA Syd
Riksdagen bör inrätta ett klimatanpassningsanslag (KLAMP) som kan medfinansiera de kommunala invesateringar som behövs för att skydda hus och invånare
Fossilfri fordonsflotta med fler cykelstråk 4 sep 2012
Göteborgsposten 3 sep 2012
Karin Svensson-Smith (MP) klimat- och transportansvarig i Miljöpartiets partistyrelse
Cykeltransporter är inte bara fossilbränsleoberoende och billiga, de är också hälsofrämjande och yteffektiva. Därför bör utredningen om den framtida fordonsflottan beakta den utveckling av transportinfrastruktur och samhällsplanering som kan öka cyklingen på bilens bekostnad. Det är hög tid att trafikplaneringen skiftar fokus och utgår från de trafikslag som minskar oljeberoende och förbättrar hälsa. Städer bör planeras så att det är lätt att leva och att förflytta sig utan bil.
JAS-miljarderna kan förhindra framtida översvämningar14 aug 2012
Dagens Samhälle 10 augusti 2012
Karin Svensson Smith 2:e vice ordförande (MP) Tekniska nämnden och ägarnämnden för VA-Syd, Lund
I sommar har många svenska samhällen översvämmats. I stort sett allt som behöver göras för att förhindra framtida översvämmingskatastrofer finns med i den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen som kom för några år sedan. Men regeringen gör mot bättre vetande ingenting.
Klimatambitiösa kommunpolitiker i Sverige kan bara hoppas att regeringen orkar hälsa på sina danska kollegor.3 aug 2012
Sydsvenska dagbladet 27 juli 2012
Karin Svensson Smith MP andra vice ordförande i Lunds tekniska nämnd
Karolina Skog MP kommunalråd i Malmö
Med denna sommar i åtanke är det hög tid att svenska kommuner också tar krafttag för att skydda invånare mot följderna av skyfall och ihållande regn.
Järnvägar bör skötas av staten 18 jun 2012
Dagens Industri 18 juni 2012
KARIN SVENSSON SMITH klimat- och transportansvarig (MP)
Antalet personer som jobbar direkt med underhåll har minskat med 1 500 personer sedan 1998 samtidigt som den administrativa personalstyrkan har ökat med samma antal. Riksdagens beslut om återtaget underhåll är bra för oss som gillar att åka tåg.
Ställ högre krav på drivmedel14 jun 2012
Skaraborgs Allehanda 13 juni 2012
KARIN SVENSSON SMITH (MP)klimat- och trafikansvarig i partistyrelsen
ANN-SOFIE ANDERSSON (MP)Karlsborg
Regeringen borde återkomma med stabila ramar för att det i hela Sverige ska finnas drivmedel som bilägare med klimatansvar kan använda. Att det då blir nya jobb kan inte vara en nackdel.
Fasa ut bisfenol A!4 jun 2012
Miljöaktuellt 4 juni 2012
Karin Svensson Smith (mp) partistyrelseledamot
Gunvor G Ericson (mp) riksdagsledamot och gruppledare
Ingen vill vara försöksdjur åt kemikalieindustrin. Därför måste vi fasa ut bisfenol A.
Ge bussen en gräddfil på E 2224 maj 2012
Aktuella frågor 24 maj 2012
Karin Svensson Smith andra vice ordförande i Lunds tekniska nämnd Karolina Skog kommunalråd i Malmö med ansvar för framtidens transporter Rasmus Ling ledamot i Region Skånes regionala tillväxtnämnd
Ge bussen en gräddfil på E 22 – det skriver tre miljöpartister inför fredagens möte där politiker från Malmö och Lund ska diskutera gemensamma frågor kring infrastruktur.
MP måste backa från stöd för friskolor med vinstsyfte23 maj 2012
DN Debatt 23 maj 2012
Ann-Sofie Andersson MP Karlsborg lärare Ingegerd Akselson Le Douaron MP ledamot i Stockholms utbildningsnämnd Per Gahrton ordförande för Gröna tankesmedjan Cogito Annika Lillemets rikdagsledamot MP Birgitta Ljung kassör Idéburen skola fd rektor Södertörns friskola Huddinge Valter Mutt riksdagsledamot MP Karin Svensson Smith MP:s partistyrelse
Patrik Waldenström ordförande Idéburen skola vd Vackstanäsgymnasiet Södertälje
Friskolereformen blev inte som tänkt. I dag dominerar vinstintresset och skattepengar ­avsedda för skolan läcker ut i annan verksamhet. Skolor ska inte drivas med vinstsyfte och därför vill vi att Miljöpartiet ändrar sin politik.
Kollaps17 maj 2012
Grönt - miljöpartiets medlemstidning
Karin Svensson Smith
Vad händer när klimatscenarierna blir verklighet? Och hur kan vi förbereda oss inför kollapsen?
Utfasning av reseavdraget gynnar klimatet15 maj 2012
Newsmill 14 maj 2012
Karin Svensson Smith, klimat- och transportansvarig i Miljöpartiets styrelse
En stegvis utfasning av alla de avdrag och subventioner som gynnar oljeberoende verksamheter påskyndar klimatomställning samtidigt som det vore bra för de offentliga finanserna.
Utnyttja sjöfartens potential13 maj 2012
Sjörapporten nr 4 2012
Karin Svensson Smith (mp) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
För att klara IMO-kraven och en gradvis övergång till förnybara drivmedel krävs såväl teknikutveckling som investeringar. Staten borde ta ansvar för att det byggs upp produktion, infrastruktur och distribution av biogas. Detta kommer marknaden inte att lösa på egen hand, i synnerhet inte som regeringen verkar undvika alla de långsiktiga besked som behövs för omställning till ett oljefritt transportsystem.
Våga prioritera bussen 2 maj 2012
Dagens Samhälle 2 maj 2012
Karin Svensson Smith mfl, ersättare (MP) styrelsen för svensk Kollektivtrafik
Anna Grönlund, förbundsdirektör Svenska Bussbranschens Riksförbund
Genom att med enkla medel som gräddfilar styra över det mesta av dagens bilpendling i och mellan städer till bussar kortas restiden. Resandet sker då också på ett både säkrare och klimatsmartare sätt, visar exempel från Lund.
Gasa på för oljeutfasning 28 apr 2012
Kvälssposten Debatt 28 april 2012
KARIN SVENSSON SMITH, (MP), klimat - och transportansvarig i partistyrelsen
ANDERS MATHIASSON, vd för Energigas Sverige
Högt ställda krav på miljö, etik och hälsa bör gälla för alla drivmedel - inte bara de förnybara. Utvinning av olja och kolbrytning är minst lika problematiskt för de människor som berörs - för att inte tala om miljökonsekvenserna. Vi anser att Sverige successivt ska fasa ut oljan i transportsektorn genom energieffektiva lösningar och rimliga villkor för de energikällor som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling.
Nu måste Centern vara beredda att rösta emot Alliansen i trafikfrågor26 apr 2012
Svt Debatt 26 april 2012
Karin Svensson Smith (MP), klimat- och trafikansvarig i partistyrelsen
Stina Bergström (MP), trafikpolitisk talesperson, riksdagsledamot
Flera av förslagen i Centerpartiets trafikpolitiska program har sedan länge drivits av Miljöpartiet, som att ge kommuner möjlighet att införa trängselavgifter och att börja bygga Ostlänken, Norrbotniabanan och dubbelspår på ostkustbanan. Hittills har alliansen gått emot dessa förslag, så frågan är om Centern nu är beredda att rösta med oss i Riksdagen? Samtidigt gör partiet en ideologisk markering; ”Som ett liberalt parti menar vi att det vore förödande att lösa klimatfrågan genom att begränsa rörligheten.” Frågan är vems rörlighet?
Bra färjetrafik med förnybara bränslen26 apr 2012
Gotlands Tidningar 26 april 2012
Karin Svensson Smith (MP) Klimat och trafikansvarig i partistyrelsen; Stefaan De Maecker (MP) Regionråd
Istället för att fumla med grumliga upphandlingsvillkor och hot om minskat trafikutbud borde staten garantera långsiktiga villkor för en sjöfart som fyller kriterierna för en ekologiskt hållbar utveckling.
Varför tak för p-avgifter men inte på buss- och färdtjänsttaxor?25 apr 2012
Lokaltidningen i Lund 25 april 2012
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordförande för Tekniska nämnden
Emelie Kärre (mp) ersättare i kommunfullmäktige och i Tekniska nämnden
Den taxehöjning som det borgerliga kommunstyret i Lund förespråkar är bara ett sparkrav utan positiva klimateffekter och bör därför inte genomföras.gång till gratis eller billig parkering är det största hindret för att få fler bilister att åka kollektivt eller cykla. Därför borde alla parkeringssubventioner fasas ut. Lund ska vara en levande stad där bilar och parkeringar inte minskar tillgängligheten för dem som cyklar, går eller åker kollektivt.
Det finns bra sätt att framställa biobränsle 20 apr 2012
Brännpunkt 20 april 2012
ANDERS MATHIASSON
vd Energigas Sverige
KARIN SVENSSON SMITH (MP)
klimatansvarig partistyrelsen
Att använda värdefull odlingsmark i utvecklingsländer till rika länders behov av omställning i transportsektorn är självklart förkastligt. Och samtidigt helt onödigt. Genom minskad energianvändning och andra typer av förnybara bränslen kan vi nå långt.
Sälj inte ut statens fibernät18 apr 2012
Ny Teknik 18 april 2012
Annika Lillemets, (MP), riksdagsledamot, ersättare i trafikutskottet
Karin Svensson Smith, (MP), klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
God krisberedskap och säkerhet måste väga tyngre än ideologiskt betingad utförsäljning av en för samhället kritisk verksamhet.
Både bussar och spårvagnar behövs15 apr 2012
Debatt Lund Sydsvenskan 15 april 2012
Karin Svensson Smith (mp)
Lundalänken är också ett argument för att det borde vara slut på den enfaldiga diskussionen om det ska vara buss eller spårvagn i större städer. Det är lika klyftigt som att debattera om det behövs hammare eller såg på ett husbygge. Båda behövs!
Gräddfil för buss - ett klimatsmart alternativ till vägutbyggnad15 apr 2012
TrafikForum 12 april 2012
Karin Svensson Smith (MP) ersättare i styrelsen för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik
Minskad klimatpåverkan är vår generations största utmaning och därför borde inte en enda krona satsas på nya vägar eller annan infrastruktur som ökar kapaciteten för biltrafik. Skattesystemet måste göras om så att det stödjer klimatsmarta resor och godstransporter. De framtida infrastrukturanslagen bör prioriteras till det spårtrafiken behöver för att fungera bra samt kunna ta emot mer resenärer och gods. Vägarna och gatorna bussen behöver finns ju redan.
M-politik riskerar dränka Kristianstad5 apr 2012
Kristianstadsbladet 3 april 2012
Karin Svensson Smith (MP), klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Stefan Edenborg, ordförande i Miljöpartiet Kristianstad
Moderaterna tycks helt obekymrade om de klimatförändringar som pågår och kanske leder till att Skånes stränder försvinner under de kommande hundra åren.
Utveckla transportvägarna30 mar 2012
Helsingborgs Dagblad 30 mars 2012
Gustaf Wiklund (MP) kommunalråd, Helsingborg
Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
För klimatets och ekonomins skull är det därför bättre att lastbilstrafiken via skatt får täcka de kostnader de ger upphov till för andra.
Nu är det dags för Sverige att ta klimatansvar7 mar 2012
Skånska Dagbladet 7 mars 2012
Helena Leander (mp) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordförande Tekniska nämnden Lunds kommun och klimatansvarig i partistyrelsen
Det är skamligt att Sverige ökar sin klimatpåverkan och därmed bidrar till torka på Afrikas Horn och översvämningar i andra världsdelar. Det är oetiskt att genom ohållbar utveckling minska livsutrymmet för kommande generationer. Det duger inte att skylla på att någon annan, någon annanstans,någon annan gång borde göra något. Nu är det tid för ansvar.
MP vill ha bred tåguppgörelse3 mar 2012
Dagens Samhälle 1 mars 2012
Stina Bergström, Riksdagsledamot (MP), trafikpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith, 2:e vice ordförande (MP) Tekniska nämnden, Lund, trafikansvarig partistyrelsen
Trafikverkets kapacitetsutredning har många bra förslag men klargör samtidigt att de inte räcker för att klara riksdagens miljömål. Vägtrafiken måste minska och då behövs nya spår för att järnvägen och kollektivtrafiken ska fungera.
Vi borde ha varit förberedda3 mar 2012
Skaraborgsbygdens Allehanda 21 februari 2012
KARIN SVENSSON SMITH (MP)
klimatansvarig Miljöpartiets partistyrelse
ANN-SOFIE ANDERSSON (MP)
ordförande MP Skaraborg
Det som saknas är också att städernas transporter planeras för kollektivtrafik och cykel i första hand. Då kan det bränsle som finns tillgängligt användas där det är svårast att leva utan bil. Med en ändring av pumplagen, garanti för att koldioxidskatt alltid gör fossilbränslen dyrast samt en investeringsgaranti för biogasframställning skulle landsbygdsbilism på en rimlig nivå kunna upprätthållas.
Lärarna måste ha frihet att planera sin tid3 mar 2012
Debatt Lund, Sydsvenskan 22 februari 2012
Rolf Englesson (mp)
Karin Svensson Smith (mp)
Valfrihet var tidigare ett honnörsbegrepp för moderaterna Därför är det märkligt att Lunds kommunstyre vill begränsa friheten för en yrkesgrupp samtidigt som övrigt arbetsliv går i riktning mot en större flexibilitet och teknik som innebär att man kan arbeta hemifrån.
Motormännen bör värna alternativ till bensin22 feb 2012
SvD.se 22 februari 2012
KARIN SVENSSON SMITH (MP) klimatansvarig partistyrelsen
ANN-SOFIE ANDERSSON (MP) regionordförande Skaraborg
För alla som använder bil dagligen borde varningsklockorna ringa högt.
Alliansen satsar på bilen i stället för på järnväg19 feb 2012
Göteborgsposten 17 februari 2012
Stina Bergström (MP) riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith (MP), transportansvarig i partistyrelsen
Sättet vi reser och transporterar varor på är inte hållbart. Utvecklingen har gått åt fel håll under alliansens år vid regeringsmakten. Ett första steg att bryta denna trend är att satsa på höghastighetståg Borås-Göteborg
Äntligen dags för Ostlänken? 19 feb 2012
ÖstgötaCorrespondenten 16 februari 2012
STINA BERGSTRÖM,
RIKSDAGSLEDAMOT, TRAFIKPOLITISK TALESPERSON (MP)
KARIN SVENSSON SMITH,
TRANSPORTANSVARIG I PARTISTYRELSEN
ANNIKA LILLEMETS, RIKSDAGSLEDAMOT (MP)
Utvecklingen har gått åt fel håll under alliansens år vid regeringsmakten. Sättet vi reser och transporterar varor på är inte hållbart.
Motormännen borde ta tillvara bilisternas intressen14 feb 2012
Brännpunkt 14 februari 2012
KARIN SVENSSON SMITH
klimatansvarig Miljöpartiets partistyrelse
ANN-SOFIE ANDERSSON
ordförande MP-Skaraborg
När Motormännen protesterar mot bensinprishöjningar visar de att de inte förstår naturens villkor. Olja kommer att ta slut, och för alla som inte kan tänka sig ett liv utan bil borde kraven istället vara att underlätta för biogas eftersom den tekniken finns här och nu.
Sluta styra godset till vägarna11 feb 2012
Ny Teknik 11 februari 2012
Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Kenny Reinhold, ordförande SEKO-Sjöfolk
Regeringen höjer avgifterna för järnvägen och skärper reglerna för sjöfarten. Om lastbilarna inte på motsvarande sätt tvingas täcka för sina miljökostnader kan resultatet bli lämmeltåg av lastbilar på det svenska vägnätet. När allt fler länder i vår omgivning dessutom inför vägavgifter som styrs av fordonens miljöegenskaper finns det risk att åkerier väljer att placera sina sämsta lastbilar i Sverige.
Lindhe tycks ha missat tåget3 feb 2012
Sydsvenska Dagbladet 3 februari 2012
Karin Svensson Smith (MP) klimatansvarig i partistyrelsen
Annika Lillemets (MP) riksdagsledamot med ansvar för flygfrågor
Rasmus Ling (MP) ledamot i Regionala tillväxtnämnden
Flyg är på intet sätt bättre än snabba tåg för transporter mellan Malmö och Stockholm.Uppbyggnaden av stambanorna och elnätet var en förutsättning för att det fattiga jordbruks-Sverige skulle kunna utvecklas till ett modernt välfärdsland. På motsvarande sätt krävs idag utbyggnad av järnväg och biogas för att transporterna ska fungera utan dyr olja. Med Lindhes ansvarslösa kortsiktighet tappar Sverige i såväl konkurrenskraft som klimatomställning.
Efter Durban: nu behövs lokala initiativ8 jan 2012
Skaraborgsbygden 13 december 2011
Karin Svensson Smith (MP) Klimat- och transportansvarig i partistyrelsen - Ann-Sofie Andersson (MP) Regionordförande Skaraborg
På många ställen i världen har människor börjat med lokala omställningsprojekt i frustration över de uteblivna resultaten från sina regeringar och de internationella klimattoppmötena. Den goda nyheten är att många av de åtgärder som minskar sårbarheten även sänker klimatpåverkan och ger andra fördelar. En nationell biogassatsning och ny pumplag skulle förutom lägre oljeanvändning ge många nya arbetstillfällen i Skaraborg.
Cykeln är klimatbäst1 jan 2012
Gotlands tidningar 22 december 2011
Karin Svensson Smith klimatansvarig i partistyrelsen; Matias Swartling cykelpolitisk talesperson Miljöpartiet Gotland
Klimatförändringarnas effekt blir mer och mer påtaglig. Under flera veckor har vi via medier följt översvämningskatastrofen i Bangkok. Det behövs inte mycket till inlevelseförmåga för att inse vilka svåra dilemman lokalbefolkningen ställs inför - retirera till säkrare områden eller försöka rädda sina hem. Hur torkan drabbar främst barnen i Östafrika är också bekant för alla som följer nyhetsbevakningen.
Kollektivtrafikansvar för Lundabornas skull21 dec 2011
Sydsvenskan Debatt Lund 21 december 2011
Karin Svensson Smith (mp)
Människor som tar med sig ett ton plåt när de förflyttar sig ska inte kunna göra anspråk på mer utrymme än de som väljer de klimatsmarta transportalternativen. I detta avseende har Lund åtskilligt att lära av den förra pristagaren till European Mobility Award – Köpenhamn. Där tar man successivt bort parkeringsplatser och bilfiler för att nå klimatmålen samt för att göra staden attraktivare.
Biogas – för minskat oljeberoende, jobb och miljö21 dec 2011
Skånska Dagbladet 19 december 2011
Karolina Skog (MP)
kommunalråd Malmö och vice ordförande i tekniska nämnden
Karin Svensson Smith (MP)
andre vice ordförande tekniska nämnden i Lund
Vi är många som känner en besvikelse efter att klimattoppmötet i Durban, COP 17, nyligen avslutades. Världens ledare kunde inte klara av att komma överens om ett globalt juridiskt bindande avtal. Det gick inte ens att enas om målet att den globala uppvärmningen inte ska bli mer än 1,5 grader.
Framtidens kollektivtrafik är spårbunden20 dec 2011
Dagens Samhälle 20 december 2011
Karin Svensson Smith mfl, 2:e vice ordförande (MP) Tekniska nämnden, Lund, ersättare i styrelsen för Svensk Kollektivtrafik.
Gustaf Wiklund, Kommunalråd (MP), Helsingborg
Spårvagnstrafik har i åtskilliga städer visat sig vara ett effektivt redskap för att minska klimatpåverkan, luftföroreningar och trängsel. I Skåne finns ett framsynt projekt för spårvagnar.
Det är allvar – och bråttom!20 dec 2011
Kristianstadsbladet 17 december 2011
Karin Svensson Smith klimat, och transportansvarig, Stefan Edenborg ordförande, i Kristianstad
När vattennivån stiger, stormen viner eller regnet öser ner blir det uppenbart hur sårbart dagens samhälle är. En rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är nu ute på remiss. Bland de fjorton kommuner som bedöms vara mest berörda finns Kristianstad.
Regeringen gynnar miljöskadliga transporter13 dec 2011
Aktuella frågor Sydsvenskan 9 december 2011
KARIN SVENSSON SMITH (mp) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
STINA BERGSTRÖM (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet
Turerna kring transportbolaget Cargonet visar att regeringens politik gynnar miljöskadliga vägtransporter på bekostnad av järnväg och sjöfart. En kilometerskatt för lastbilar bör införas innan höjda banavgifter kan bli aktuella.
Skåne behöver lastbilsskatt7 dec 2011
Helsingborgs Dagblad 6 december 2011
Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Fokus håller på att flytta från att minska utsläppen till att anpassa sig till klimatförändringarna
Från bil till cykel2 dec 2011
Kvällsposten 1 december 2011
Karin Svensson Smith (mp) Lund klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Karolina Skog (mp) Malmö kommunalråd med annsvar för framtidens transporter
Förvisso avhandlas förutsättningarna för internationella överenskommelser på klimatmötet i Durban. Men alla globala utsläpp har en lokal källa. Den snabbaste trafikomställningen investeringsmässigt är från bil till cykel. Alla kommuner bör därför snarast göra sin klimatinsats genom att förbättra cykeltrafikens villkor samtidigt som planerna på Förbifart Stockholm och andra fossilprojekt skrinläggs.
Två nya motorvägsavfarter är en för mycket2 dec 2011
Lokaltidningen Lund Vecka 47 2011
Karin Svensson Smith, Miljöpartiet
För oss som bryr sig om tågtrafik och klimat är en delfinansiering av en förstudie om fyra spår från Flackarp till Högevall viktigare än att bidra till nya motorvägsavfarter.
Hellre en vass åtgärd än tio djärva mål2 dec 2011
Miljöpartiets partiprogramblogg 23 november 2011
Karin Svensson Smith
Partistyrelseledamot MP
Kommunpolitiker Lund
Städerna måste utvecklas på helt andra villkor än i dag. Om privat bilägande ersätts med bilpool/hyrbil/taxi när kollektivtrafik och cykel inte klarar transportbehoven finns de plats för stadsodling, öppen dagvattenhantering och massor av grönska som gör städerna trevliga att bo i. All exploatering av skog med höga naturvärden, högklassig åkermark och annan skyddsvärd mark måste upphöra.
Buller, klimat och luft - allt måste belysas när trafiken planeras11 nov 2011
Sydsvenskan Debatt Lund
Karin Svensson Smith (mp) andre vice ordförande Tekniska nämnden
Såväl klimat som människor mår bättre av fyra järnvägsspår Malmö- Lund och spårvagn på Lundalänken jämfört med nya motorvägsavfarter.
Järnväg viktigare än motorväg27 okt 2011
Aktuella frågor Sydsvenskan 27 oktober 2011
Rasmus Ling ledamot i regionfullmäktige (mp), Karin Svensson Smith klimat- och transportansvarig i partistyrelsen (mp)
Vilken utveckling kan motorväg längs hela E22 bidra till som inte fyra järnvägsspår klarar bättre?
Motorvägar eller sjukvård20 okt 2011
Kvällsposten 20 okt 2011
Karin Svensson Smith
(MP), Lund, klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Regionens huvuduppgift är sjukvården. Att de borgerliga partierna i Region Skåne framhärdar med att vilja lägga en miljard kronor på att förskottera ett motorvägsprojekt Trafikverket inte har anslag till i närtid tyder på en bristande ansvarskänsla för sin egen kärnverksamhet. Inför valet mellan bättre sjukvård och en utbyggd E22 är det långt fler än miljöpartiets väljare som väljer det förstnämnda.
Ge Sverige tåglyft i tre delar4 okt 2011
Sydsvenskan.se Aktuella frågor
Stina Bergström (MP) trafikpolitisk talesperson, och Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Ordning och reda behövs både i ekonomin och på spåren. Att minska de svenska transporternas 94-procentiga oljeberoende med stora tågsatsningar är ett klokare sätt att möta framtiden än sänkt krogmoms eller andra skattesänkningar.
Ta bort farthindren för cykeltrafiken3 okt 2011
Newsmill
Karin Svensson Smith, Transport- och klimatansvarig i Miljöpartiets partistyrelse.
Smidigheten för cykeltrafik i relation till motsvarande för bilen är den viktigaste faktorn för att pendlare ska ändra vanor. Men till och med i Sveriges bästa cykelstad möts cyklister fortfarande av tio gånger så många farthinder som bilister
Synd att miljöministern har körts över 18 sep 2011
Brännpunkt SvD 17 september 2011
ÅSA ROMSON (MP) språkrör KARIN SVENSSON SMITH (MP) transport- och klimatansvarig i Miljöpartiets partistyrelse
Moderaterna vill använda de låga internationella ambitionerna för svavelutsläpp som ursäkt för att också sänka Sveriges ambitioner i frågan.
Vi bygger inga luftslott 18 sep 2011
Göteborgsposten 18 september 2011
Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Skogsindustriernas vd frågar i en artikel på Göteborgs-Posten Debatt om Miljöpartiet har fog för sina järnvägslöften. Svaret är ja.
"Sverige ska inte motarbeta internationella miljökrav"16 sep 2011
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.404227/sverige-ska-inte-motarbeta-internationella-miljokrav
Karin Svensson Smith, klimat- och transportansvarig i Miljöpartiets partistyrelse
I stället för att obstruera mot EU:s redan beslutade begränsningar av sjöfartens svavelutsläpp borde regeringen vidta konkreta åtgärder som kilometerskatt, järnvägssatsningar och stöd till utsläppsreducerande tekniker.
Regeringens snåla järnvägssatsning gör MP-samarbete avlägset31 aug 2011
Newsmill 30 augusti 2011
Karin Svensson Smith, transport- och klimatansvarig i Miljöpartiets partistyrelse
Regeringens extrasatsning på järnväg som presenterades i dag täcker långtifrån behoven.
Biogas är ett alternativ till bensinen25 aug 2011
Helsingborgs Dagblad 15 augusti 2011
Stina Bergström (MP) och Karin Svensson Smith trafikansvariga i Miljöpartiet de Gröna
Inför ett nationellt biogasmål. Vi föreslår att ”pumplagen” revideras med ett krav som medför att Svanenmärkta bränslen ska finnas att köpa i alla kommuner.
Tåget viktigare än flyget23 aug 2011
DN Debatt 18/8 2011
Karin Svensson Smith, ansvarig för trafikfrågor i partistyrelsen (MP)
Annika Lillemets, riksdagsledamot, ersättare trafikutskottet (MP)
Att begära undantag från beslutade miljökrav är ett dåligt sätt att förbereda sig för framtiden. Ett råd till landshövdingarna (DN Debatt 16/8) är att arbeta för att rusta upp tågtrafiken i stället för att öka utsläppen.
Avregleringen fungerar inte9 aug 2011
Upsala Nya Tidning 7/8
Stina Bergström ledamot (MP) i Riksdagens trafikutskott Karin Svensson Smith partistyrelsen Miljöpartiet de gröna
Tågkaoset i Sverige fortsätter med många inställda och sena tåg. Vi behöver en ny tågordning där SJ och Trafikverket moderniseras och får tydliga samhällsuppdrag
Prisbelönta Lund klarar inte miljömålen22 jul 2011
Sydsvenska Dagbladet Debatt Lund 13 juli 2011
Karin Svensson Smith (mp)
Vi är för en återreglering30 jun 2011
Aktuella frågor Sydsvenskan 28 juni 2011
Karin Svensson Smith (MP) partistyrelseledamot
Stina Bergström (MP) ledamot i riksdagens trafikutskott
Kollektivtrafiken ska inte äventyras av ideologiska marknadsexperiment
Hög tid att minska kärnkraftsberoendet14 jun 2011
Skånska Dagbladet 29/5 2011
Karin Svensson Smith (MP) 2:e vice ordf tekniska nämnden Lunds kommun
Rolf Englesson (MP) kommunstyrelseledamot Lunds kommun
Anette Mårtensson
Regeringen bör satsa överskottet på järnvägarna 14 maj 2011
Svenska Dagbladet.se Brännpunkt
JONAS ERIKSSON (MP) ersättare i riksdagens finansutskott
KARIN SVENSSON SMITH (MP) andre vice ordförande Tekniska nämnden i Lunds kommun
MARCUS ANDERSSON (MP) järnvägssakkunnig
Regeringen bör använda det ekonomiska överskottet till att bygga ut landets järnvägskapacitet. Det är dags att ta ett spadtag för att bygga ikapp resten av Europa och skapa värden som stannar kvar över konjunkturcyklerna.
Ett gyllene tillfälle att få in Lund på rätt spår igen14 maj 2011
Sydsvenska Dagbladet Lunda-delen 13 maj 2011
Karin Svensson Smith (mp)
Med enkla åtgärder kan cykel- och kollektivtrafikandelen av personresorna öka i relation till biltrafiken och därmed bidra till att nå miljömålen. Detta har kommunen råd med genom att sluta med nya vägar planera för mera bilism. Lunds gällande tak för p-avgifter beslutades 1992, långt innan peak-oil och den klimatkunskap som finns i dag.
Spårvagnar bättre på vintern14 maj 2011
Sydsvenskan Aktuella frågor 11 maj 2011
Karin Svensson Smith (MP) 2:e vice ordf tekniska nämnden tidigare riksdagsledamot.
Rolf Englesson (MP) är kommunfullmäktige­ledamot i Lund
Spårvagnar är en väl beprövad teknik som fått en renässans i och med peak oil och klimatkris. Friktionen mellan stålhjul och räls är mycket lägre än gummihjul mot asfalt vilket gör spårvagnen väsentligt energisnålare än bussen. Att välja ett oprövat sy­stem är inget vi har resonerat om i Lunds tekniska nämnd.
Trafiksystem i Öresundsregionen29 apr 2011
Sydsvenskan Aktuella frågor 29 april 2011
Karin Svensson Smith (mp) tidigare riksdagsledamot
Erfarenheter från bl a Schweiz, Nya Zeeland och England talar för att staten i samarbete med regionerna bör styra tågtrafiken utifrån samhälleliga mål snarare än att lämna över till aktörer som främst drivs av vinstintressen. När tåget inte kommer eller olyckorna inträffar är det ändå av oss politiker medborgarna rätteligen utkräver ett ansvar.
Skånsk tågtrafik är inte Danmarks ansvar19 apr 2011
Aktuella frågor Sydsvenskan 19 april 2011
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 – 2010
Det är patetiskt att svenska politiker först försämrar tågtrafiken i det egna landet och sedan vädjar till grannlandet att ta ansvar för missförhållanden i Sverige.
Blågrönt inte lika rikmligt som rödgrönt19 apr 2011
Miiljöpartiets tidning Grönt nr 2 april 2011
Karin Svensson Smith
Med tanke på de angelägnaste klimat/miljöåtgärderna på nationell och internationell nivå blir det tämligen krystat med påståenden om att den blågröna vägen skulle vara ett lika rimligt alternativ som det rödgröna.
Spårväg passar Lund utmärkt30 mar 2011
Sydsvenskans Lundadel 29 mars 2011
Karin Svensson Smith 2:e vice ordf tekniska nänmnden
Lund var en av de få städer i Sverige som inte lät sitt centrum förstöras av nya vägdragningar. Såväl stoppet för det s k ”Genombrottet” som LundaMaTs (planen för att miljöanpassa transporterna i Lund) var banbrytande när de kom. Lund har fått stadsmiljöpris och många andra hedersamma utmärkelser. Spår på Lundalänken längs Kunskapsstråket kan bidra till att minska klimatpåverkan och ytterligare öka vår kommuns attraktivitet.
Så kan biogasen bli större29 mar 2011
Newsmill 28 mars 2011
Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige
Karin Svensson Smith, Miljöpartiet
Satsa på en kraftfull biogasstrategi. Det förslag som Energimyndigheten gett regeringen saknar den offensiva ansats som förväntades och missar väsentliga delar av potentialen för utvecklingen av biogas. Man belyser inte heller de gigantiska utmaningarna som finns inom transportsektorn. Alla miljöbilar till trots är energin till den svenska transportsektorn fortfarande till 94 % av fossilt ursprung. Fastställ ett tydligt planeringsmål för biogasen till år 2020, likt det som gäller för vindkraften.
Vill se en grön mittenvänster25 mar 2011
Arena 2 april 2011
Karin Svensson Smith (mp) fd riksdagsledamot
Som en trovärdig utmanare till alliansen behöver den gröna mittenvänstern en idédebatt. En som framhåller ekosystemens bärkraft och lägger större tyngd på internationella perspektiv.
MP är cykelns bästa vän25 mar 2011
Gotlands Tidningar 17 mars 2011
Karin Svensson Smith (MP) av Svensk Cykling utnämnd till bästa cykelpolitiker
Matias Lundström (MP) Vice ordförande Tekniska nämnden
Gotlänningarnas oljeanvändning motsvarar bara en mikroskopisk andel av världstotalen, men alla globala utsläpp är lokala någonstans.
Cykelns bästa vän20 mar 2011
Gotlands Allehanda 18 mars 2011
Karin Svensson Smith (mp) av Svensk Cykling utnämnd till bästa cykelpolitiker
Matias Lundström (mp) vice ordförande tekniska nämnden.
Sverige intar en pinsam jumboplacering bland de skandinaviska länder när det gäller satsningar på cyklism. Annat är det i Köpenhamn - en av världens bästa cykelstäder. Miljöpartiet de Gröna har blivit utsedda till det bästa partiet för cykeltrafik av organisationen Cykelsmart. Även här på Gotland har vi jobbat en hel del med just cykling, men det finns otroligt mycket mer att göra för att främja cyklism.
Cykel bäst för hälsa och klimat18 mar 2011
Sydöstran 18 mars 2011
Karin Svensson Smith (MP)
Utsedd av Svensk Cykling till Sveriges bästa cykelpolitiker 2010
Anders Englesson(MP)
Idog vardagscyklist
Dagens samhälle skapar stillasittande människor – barn körs av sina föräldrar i stället för att själva förflytta sig till skola och aktiviteter. Externa köpcentra tillåts utarma stadskärnor och slå ut kvartersbutiker. När säkra cykelbanor kommer i konflikt med bilparkeringar väljer kommunpolitiker oftast det senare. Vi som lever i ett samhälle byggt för bilen måste se med nya ögon på de strukturer som skapats för detta fordon och försöka skapa nytt.
Se möjligheter i stället för hinder18 mar 2011
Sydsvenskan lundadebatt 17 mars 2011
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf tekniska nämnden
Rolf Englesson (mp) ordf mp-Lund, kommunstyrelsen
Emma Berginger (mp) partiföreträdare och kommunstyrelsens arbetsutskott
På kommunens initiativ tas det fram en rapport för hur trafiken till och från den nya stadsdelen i nordöst ska fördela sig så att en tredjedel blir cykel, en tredjedel kollektivtrafik och max en tredjedel bil. Spårvagnen kan bli ett lyft; inbjuda till förnyelse av Campusområdet och längs hela kunskapsstråket från Centralen och till Lund NE. Så har skett längs spårvagnsstråk som anlagts i andra länder. Snabb och bekväm kollektivtrafik blir en katalysator för en dynamisk utveckling.
Dags för ny järnvägspolitik18 mar 2011
Skaraborgsbygden 10 mars 2011
Karin Svensson Smith (MP)
Riksdagsledamot i trafikutskottet 1998–2010
Ann-Sofie Andersson (MP)
Merparten av alla som åker tåg i Sverige blir arga på SJ om resan trasslar till sig. Detta oavsett om det är Trafikverket, Jernhusen, någon av de tågoperatörer som konkurrerar med SJ, en underhållsentreprenör eller någon annan som är huvudorsak till trasslet. Ilskan bör dock riktas mot riksdag och regering som har alla de verktyg som tågtrafiken behöver för att fungera.
Se möjligheterna med spårvagnstrafiken18 mar 2011
Lokaltidningen Lund 16 mars 2011
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf Tekniska nämnden
Rolf Englesson (mp) ordf mp-Lund och ledamot i kommunstyrelsen
Emma Berginger (mp) partiföreträdare och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
En spårvagn kan ta två till tre gånger så många resenärer som en buss. Spårvägen har fått en renässans och nya spårvägslinjer har invigts i över hundra städer sedan 1980. Det som tidigare ansågs vara spårvagnens nackdel, nämligen dess brist på flexibilitet, har visat sig vara en framgångsfaktor. En spårvagnslinje flyttar inte, det är lätt att se var den finns och med god turtäthet behöver vare sig tidtabeller eller reseplanerare användas för att åka kollektivt.
Dags för ny järnvägspolitik 15 mar 2011
Hallands Nyheter 10 mars 2011
Karin Svensson Smith
Ann-Sofie Andersson
Staten bör återta ansvaret för all tågtrafik. Det räcker inte med att utse en snögeneral. Styrningen av trafik, spår, stationer och allt annat som behövs för att tågresenären ska vara nöjd måste samlas ihop. Tågtrafik ska vara en offentligt styrd samhällsservice. Sverige bör lära av Nya Zeeland, Storbritannien och andra nationer som återtagit spår och tågtrafik i egen regi. Detta bör ske innan ännu fler har tappat förtroendet för tågtrafiken och övergått till flyg och bil.
En obegriplig minskning av underhållet10 mar 2011
Transportnytt nr 2-2011
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 - 2010
För åtskilliga industrigrenar är inte lastbilen ett alternativ när det blir trassel för godstrafiken på spår. Malm, stål, pappersmassa och vissa andra industriprodukter lämpar sig bäst för båt och tåg. Därför är det direkt näringslivsfientligt när regeringen fördubblar banavgiften under en fyra-årsperiod.
Minska oljeberoendet i transportsektorn9 mar 2011
Sydsvenskan, Ordet 9/3
Karin Svensson Smith
Trots peak-oil och alla klimatrapporter lägger den svenska regeringen 13,3 miljarder per år för att bygga ut vägar. Detta samtidigt som andra länder satsar på höghastighetståg, spårvagnar och snabba cykelvägar, dvs bygger för alternativen till bil och flyg. Har kan Reinfeldt, Borg och Carlgren ha missat att det är mycket hög tid att minska det 94%iga oljeberoendet i svensk transportsektor?
Satsa på annat än bilvägar8 mar 2011
City 4 mars 2011
Rasmus Ling (mp) ledamot i regionfullmäktige och i regionala utvecklingsnämnden
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden för Lunds kommun
För att Sverige ska nå upp till de ambitiösa mål vi har satt upp på klimatområdet så räcker det alltså inte med att satsa på ”miljöbilar”. Vi måste på allvar ställa om samhället, så att människor slipper vara beroende av bilen. Miljöpartiet har många förslag på hur vi ska nå målen. Det tydligaste är att de pengar som den borgerliga regeringen satsar på bilvägar, istället satsas på järnväg och spårvägar.
Färre bilar ger större ytor3 mar 2011
Kvällsposten 3 mars 2011
Stina Bergström (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet
Karolina Skog (mp) kommunalråd ansvarig för framtidens transporter
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 - 2010
Ytor motsvarande ca 200 Möllevångstorg skulle kunna frigöras om män i Malmö genomsnittligt transporterade sig på samma sätt som kvinnor i Malmö genomsnittligt gör. De ytor som skulle bli lediga pga förändrade resmönster ger möjlighet åt både mera grönska och nytt bostadsbyggande utan att dessa två önskemål behöver komma i konflikt med varandra.
Vad ska regeringen göra åt tågtrafikens problem?1 mar 2011
Skånska Dagbladet 1 mars 2011
Karin Svensson Smith (mp) skånsk riksdagsledamot 1998 – 2010
Gustav Fridolin (mp) riksdagsledamot för Göinge, Österlen och Bjäre
Oljeberoendet inom svensk transportsektor är 94%. Det är ett beroende som gör att svensk ekonomi hänger i en skör tråd. När flera oljeländer i arabvärlden nu äntligen får demokratiska styren följer rättmätiga krav på att större del av oljeinkomsterna kommer befolkningarna till del. Oljepriserna går upp i takt med att efterfrågan ökar samtidigt som tillgången minskar. Finns det någon katastrofplan för energitillförsel till nödvändiga transporter när oljelagren sinar?
Cykelsatsning – bland det lönsammaste man kan göra28 feb 2011
Sydsvenska Dagbladet, Ordet 28/2 2011
Karin Svensson Smith
Centern säger sig vilja satsa på både bil och cykel. Bilsatsningarna känner vi – Carlgrens supermiljöbilspremie för 300 000-kronorsbilar och 28 miljarder till en ny motorväg i Stockholm – men var finns stödet för cyklister?
Bygg en cykelhighway mellan Malmö och Lund!16 feb 2011
Lokaltidningen i Lund
Karin Svensson Smith och Rolf Englesson (mp)
Hellre samordning än avregleringsröra15 feb 2011
Sydsvenska Dagbladet, Ordet
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 - 2010
Satsa på cykelhighway Malmö–Lund8 feb 2011
Sydsvenska Dagbladet 8 februari 2011
KARIN SVENSSON SMITH
KAROLINA SKOG
ROLF ENGLESSON
RASMUS LING
Motorvägen mellan Malmö och Lund, den första i Sverige, var när den byggdes en symbol för modernitet. Idag är bilsamhället inte längre modernt och framtidsinriktat, det är omodernt och klimat-osmart, skriver fyra ledande miljöpartister från Malmö, Lund och Region Skåne. Att anlägga den första svenska cykelhighwayen mellan samma städer vore ett bra sätt att visa att politiker inte bara pratar om klimatet, menar de
Utkräv ansvar för tågkaoset!23 jan 2011
Efterarbetet 21 jan 2011
Efterarbetet 21 jan 2011
Karin Svensson Smith (Mp), skånsk riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 -2010
Jämfört med Sverige har Schweiz tre gånger så höga järnvägs- och tåganslagen per invånare räknat. För att sköta järnvägen finns det ca 6 anställda per spårkilometer. Sverige har bara 1,4 anställda per spårkilometer och denna skillnad är väsentlig för att förklara vad som händer när blir vinterväder.
Räcker inte med snögeneral14 jan 2011
Dagens ETC 14 jan 2011
Karin Svensson Smith (MP)
Riksdagsledamot i trafikutskottet 1998-2010
Ulf Flodin
Järnvägsfrämjandet
Minskningen av järnvägsanslagen måste omedelbart upphöra och bytas mot en ökning till den nivå som behövs för att transportsektorns ska klara sina klimatkrav. Banverket bedömer att underhållsanslaget behöver höjas med 50 procent för tidtabellerna ska bli pålitliga. 94 procent av energin till Sveriges transporter kommer från olja. Om Reinfeldt och Borg tillåts köra järnvägen i botten kommer Sverige att vara mycket illa rustat vid nästa ökning av råoljepriset.
Investeringarna i järnvägen borde öka6 jan 2011
Skånska Dagbladet 21/12 2010
Stina Bergström (mp) riksdagsledamot trafikutskottet
Karolina Skog (mp) kommunalråd för framtidens trafik i Malmö
Karin Svensson Smith (mp) fd riksdagsledamot i trafikutskottet
Vi har en regering som inte förstår att människor och företag behöver bra och fungerande transporter, både på väg och på järnväg. Under fem års tid kommer anslagen till investeringarna i järnvägen att minska med två tredjedelar, nästan 10 miljarder kronor.
Tågolyckan kunde ha undvikits5 jan 2011
Klart Spår nr 4 2010
Ulf Flodin Järnvägsfrämjandet
Karin Svensson Smith (mp)
I Danmark och Norge har man tagit till sig erfarenheterna av privatiseringsexperimentet och. återtagit järnvägsunderhållet i offentlig regi. Så har även skett i England efter att 26 personer dödats i banolyckor. Hur många fler döda krävs innan vi i Sverige återgår till att prioritera säkerheten?
Det behövs ett rödgrönt samarbete4 jan 2011
Grönt, mps medlemstidning nr 5/dec 2010
Karin Svensson Smith
Sverige behöver en offentlig debatt där internationella och långsiktiga perspektv får större utrymme än den begränsade agenda som Reinfeldt och Borg har satt upp.
Så slipper vi tågkaoset3 jan 2011
Blekinge Läns Tidning 23 december 2010
Karin Svensson Smith och Anders Englesson mp
Sverige har en regering som inte förstår att människor och företag behöver pålitliga transportmöjligheter - Investera i höghastighetståg och övrig utbyggnad av järnvägsnätet..
Inför ett nationellt dubbdäcksförbud 3 jan 2011
Expressen Sidan 4, 22 december 2010
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 -2010
Barn i städer har rätt att växa upp utan hälsovådliga ämnen i luften. Därför bör dubbdäck inte vara tillåtna i täta stadsmiljöer någonstans i landet.
Riksdagen avgör tågtrafikens framtid3 jan 2011
Helsingborgs Dagblad 21 december 2010
Karin Svensson Smith (MP) riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 - 2010
Gustaf Wiklund (MP) kommunalråd i Helsingborg
Sverige måste lära av utländska exempel och satsa mer på underhåll, spårkapacitet och höghastighetsståg.
Biltrafik och flyg mer gynnat än järnväg11 dec 2010
Dagens Nyheter 11/12 2010
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 - 2010
För alla tågresenärer och företag som föredrar järnvägstransporter är det rimligt att tågtrafiken fungerar bättre innan priserna höjs. Därför måste För alla tågresenärer och företag som föredrar järnvägstransporter är det rimligt att tågtrafiken fungerar bättre innan priserna höjs. Därför måste villkoren för järnvägstrafik bli mer gynnsamma i relation till andra transportslag, skriver Karin Svensson Smith (MP) i en replik.
Ge tågtrafiken mer resurser – nu5 dec 2010
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (MP), ledamot riksdagens trafikutskott 1998-2010
Janne Rudén, förbundsordförande Seko
De senaste dygnens haverier i järnvägsförbindelserna borde vara bevis nog för att det måste fram mer pengar till skötsel av befintliga spår, växlar, tåg, signalsystem etcetera. Men regeringen chockhöjer i stället banavgifterna och investerar inte tillräckligt i tågtrafiken. Det är hög tid att ta ansvar för trafikkaoset och öka anslagen omedelbart, skriver Karin Svensson Smith (MP) och Janne Rudén, Seko.
Ny klimatpolitik efter Citytunneln4 dec 2010
Sydsvenskan
KARIN SVENSSON, SMITH tidigare, i trafikutskottet, e vice, i Tekniska, nämnden Lund
KAROLINA SKOG, för framtidens, i Malmö
Opinion.När Citytunneln lockar nya tågresenärer driver regeringen en politik som prioriterar biltrafiken. Låt tunnelbygget bli startskottet för en klimatpolitik som inte bara är tomt prat, skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith och Karolina Skog.
Avreglering större hot mot järnvägen än brist på pengar3 dec 2010
Newsmill.se
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 - 2010
Konkurrensutsättning av Banverkets produktion har lett till minskat underhåll och ökad byråkrati. Detta är den främsta orsaken till att järnvägen fungerar dåligt i Sverige. Det menar Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 - 2010.
Biogas är ett steg i rätt riktning18 sep 2010
Gotlands Tidningar
Karin Svensson Smith,riksdagsledamot MP
Matias Lundström, riksdagskandidat MP
I takt med att oljepriset kommer att stiga är det vår skyldighet som politiker att se till att det finns bra och förnybara drivmedel tillgängligt på landsbygden. Utifrån statsfinansiell synvinkel är det ett plus om dyr oljeimport kan ersättas med inhemsk bränsleproduktion där vi på Gotland har utmärkta förutsättningar för produktion av biogas.
Vi vill ha ett klimatsmart samhälle18 sep 2010
Politikerbloggen
Karin Svensson Smith. Trafikpolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna
Tomas Abrahamsson, Vice förbundsordförande, SEKO
Bytt är bytt och kommer aldrig igen, sa Stellan Skarsgård angående utförsäljningarna av allmännyttan och statliga bolag häromdagen. Samma sak är det många gånger med privatiseringar.
Satsa på miljövänligare bilar17 sep 2010
Skånska Dagbladet.se
Karin Svensson Smith, Malmö-riksdagsledamot (mp)
Karolina Skog, 2:a på mp-Malmös kommunfullmäktigelista
Rolf Englesson, 1:a på mp-Lunds kommunfullmäktigelista
Ska banker ska låna ut pengar för investeringar i biogas så måste dess långsiktiga lönsamhet säkerställas. De rödgröna förslagen bidrar till detta, medan Reinfeldts besked om utebliven höjning av koldioxidskatten har motsatt effekt. Regeringen försöker utmåla sig som bilisternas bästa vän, men när det kommer till kritan så kommer det att visa sig att skenet bedrar.
Ensidig höjning av banavgifter17 sep 2010
Blekinge Läns Tidning
Blekinge Läns Tidning
En fördubbling och att det kan medföra höjda biljettpriser och förändrade konkurrensförutsättningar om inte motsvarande höjningar genomförs för andra transportslag.
Satsa på industrijobb ? och klimatomställning17 sep 2010
Länstidningen Södertälje
Karin Svensson-Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot från Södertälje
Scania och Volvo har en mycket stor och ökande andel av världsmarknaden för bussar och lastbilar. Om Sverige kan fortsätta göra väl fungerande tunga fordon och samtidigt klara de mål på halverad klimatpåverkan till 2020 som branschen själv har satt upp är detta ett väsentligt bidrag till det internationella klimatarbetet.
Vi tar klimatet på allvar17 sep 2010
Folkbladet
Karin Svensson Smith Riksdagsledamot MP
Vi rödgröna vill att staten ska ha råd med både höghastighetsjärnväg, spårvagnslinjer i storstäder och upprustning av befintliga spår. Alliansen väljer bort höghastighetsspår. Deras magra järnvägsbudget räcker inte ens för att underhålla järnvägen så att resenärer kan slippa ideliga förseningar och trassel.
Allians på fel spår17 sep 2010
Sydsvenska Dagbladet.se
KARIN SVENSSON SMITH , riksdagsledamot (mp)
Satsningar på järnväg är den största skillnaden mellan blockens budgetar.
Miljöpartiet och bilen16 sep 2010
Sydöstran
Karin Svensson Smith
Helene Nordin
Anders Englesson
Miljöpartiet
Enligt uppgifter från Riksdagens Utredningstjänst har antalet gasbilar fördubblats under den gånga mandatperioden, men antalet biogasmackar har inte alls ökat lika mycket. Vi rödgröna är överens om att biogasmackar ska finnas i hela landet. Vi har förslag på bidrag till biogaspumpar och konverteringsstöd så att man kan minska sitt oljeberoende utan att köpa en ny bil.
Taxi ett komplement till kollektivtrafiken16 sep 2010
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (MP),riksdagsledamot trafikutskottet
Lise Nordin (MP), 2:a på Göteborgs riksdagslista
Karolina Skog (MP), 2:a på Malmös kommunfullmäktigelista
För de tillfällen när kollektivtrafik och cykel inte räcker till ser vi att taxi kan vara ett alternativ till privat bilägande för stadsbor. Det finns många fördelar med detta men för att taxi ska kunna bli ett komplement till kollektivtrafiken krävs flera åtgärder. Bland annat behöver taxi bli undantaget från trängselavgift.
Biogas överlägset bränsle15 sep 2010
Helsingborgs Dagblad
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot
Magnus Ehrencrona, MP-riksdagskandidat Helsingborg
Gustaf Wiklund, etta på MP-Helsingborgs kommunfullmäktigelista
Anna-Maria Myszka Gustavsson, ordfförande MP Helsingborg
Trots att 94 procent av energin till det svenska transportsystemet kommer från olja saknar regeringen politik för förnybara drivmedel. Det räcker inte med centerns supermiljöbilspremie för 5000 nya bilar, det måste finnas drivmedel också.
Tåget straffas dubbelt med alliansens politik14 sep 2010
Aftonbladet
Peter Eriksson,Språkrör Miljöpartiet de gröna
Karin Svensson Smith, Trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet de Gröna
Stora delar av den svenska basindustrin som är beroende av järnvägen för sina transporter. LKAB, Stora Enso och Avesta Sheffield är bara några exempel. Med regeringens förslag på dubblade banavgifter får dessa företag en fördyring, utan att få en förbättrad service eller bättre kapacitet. I den rödgröna budgeten finns 100 miljarder mer till järnväg.
Klimatomställning av transporterna i hela landet13 sep 2010
Arbetarbladet, Gävle
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna
Bodil Ceballos, riksdagsledamot för Miljöpartiet de gröna
Regeringens politik innebär i praktiken att landsbygden lämnas utanför utvecklingen av förnybara drivmedel. För oss i Miljöpartiet är det oacceptabelt. Pumplagen bör ställa krav som medför att bränslen som uppfyller Svanens kriterier ska finnas att köpa i alla kommuner. Att backa bandet är inget alternativ; att inte prioritera förnybart är samma sak som att prioritera fossilt. Regeringens politik innebär i praktiken att landsbygden lämnas utanför utvecklingen av förnybara drivmedel. För oss i Miljöpartiet är det oacceptabelt. Pumplagen bör ställa krav som medför att bränslen som uppfyller Svanens kriterier ska finnas att köpa i alla kommuner. Att backa bandet är inget alternativ; att inte prioritera förnybart är samma sak som att prioritera fossilt. Regeringens politik innebär i praktiken att landsbygden lämnas utanför utvecklingen av förnybara drivmedel. För oss i Miljöpartiet är det oacceptabelt. Pumplagen bör ställa krav som medför att bränslen som uppfyller Svanens kriterier ska finnas att köpa i alla kommuner. Att backa bandet är inget alternativ; att inte prioritera förnybart är samma sak som att prioritera fossilt.
Valet avgör framtidens tågtrafik12 sep 2010
Svenska Dagbladet
PETER ERIKSSON (MP),språkrör
KARIN SVENSSON SMITH (MP), trafikpolitisk talesperson
Järnvägen står inför ett vägval. De två olika alternativen kan sammanfattas med två strategier; lappa-och-laga eller banbrytande utveckling.
Miljöpartiet satsar på Karlsborgsbanan9 sep 2010
Skaraborgs Läns Allehanda
Karin Svensson Smith (MP),trafikpolitisk talesperson
Birgitta Losman (MP), kandidat regionfullmäktige
Ann-Sofie Andersson (MP), kandidat kommun- och regionfullmäktige, Karlsborg
Medlemmar i nätverket Kvinnor i transportpolitiken
Men en satsning på kollektivt resande är också nödvändigt för att förbereda oss inför stigande oljepriser och dyrare bensin. Det måste nu ske satsningar i hela landet, annars kommer landsbygden stå illa rustad när oljepriserna stiger. Därför vill Miljöpartiet de gröna fördubbla både kollektivtrafiken och järnvägskapaciteten till 2020.
Kilometerskatt ger konkurrensneutralitet9 sep 2010
Hallands Nyheter
Karin Svensson Smith,Trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna
Regeringen fördubblar banavgifterna utan att på motsvarande sätt öka kostnaderna för lastbilstransporter. Vem tror att vi når klimatmålen genom att göra det dyrare att köra på spår och samtidigt inte höja avgifterna för fossildriven trafik?
Rödgrön klimatpolitik för Dalarna8 sep 2010
Falukuriren och andra Dalatidningar
Richard Holmqvist är ordförande i Miljöpartiet i Falun
Karin Svensson Smith (MP) är riksdagsledamot trafikutskottet
Klimathotet är inte över. Det har bara blivit tyst. Men det duger inte att sitta tyst och vänta, åtgärder måste till. En av de stora utsläpparna av växthusgaser är transportsektorn, som svarar för 40 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan.
Satsa på industrijobb ? och klimatomställning7 sep 2010
Länstidningen Södertälje
Karin Svensson-Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot från Södertälje
Scania och Volvo har en mycket stor och ökande andel av världsmarknaden för bussar och lastbilar. Om Sverige kan fortsätta göra väl fungerande tunga fordon och samtidigt klara de mål på halverad klimatpåverkan till 2020 som branschen själv har satt upp är detta ett väsentligt bidrag till det internationella klimatarbetet.
Säkrare trafikmiljöer för smålänningarna med kilometerskatt6 sep 2010
Höglandsnytt
KARIN SVENSSON SMITH,trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet
Många boende runt om på den svenska landsbygden upplever den stora mängden lastbilar som kör rätt igenom samhällena som ett problem idag. Med kilometerskatten inför vi en möjlighet att styra den tunga trafiken så att vi får en trafiksäkrare miljö på många orter.
Höghastighetståg integrerar Sverige med Europa6 sep 2010
Newsmill
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (MP).
Transportinfrastrukturkommittén lämnade nyligen ett enigt slutbetänkande, bland annat med förslag om hur planeringen och byggnationen av järnvägar ska kunna effektiviseras. Men detta är bara till glädje om Sverige byter regering så att det finns statsanslag att bygga för.
Kilometerskatt är klok klimatpolitik6 sep 2010
Sydsvenska dagbladet
KARIN SVENSSON SMITH. riksdagsledamot (mp)
Inkomsterna från en kilometerskatt för lastbilar kan bidra till finansieringen av förbättrad tågtrafik.
Centerns miljölista en droppe i havet5 sep 2010
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (MP), trafikpolitisk talesperson
Andreas Carlgren och Åsa Torstensson påstår att Centern jagar utsläpp från bilar. Centerpartiet försöker ju profilera sig som alliansens gröna röst. Men den rösten har mest varit ett pip när det verkligen gäller.
En stad för människor ? inte bilar5 sep 2010
Borås Tidning
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
Lise Nordin (MP), riksdagskandidat
Johan Hellström (MP), riksdagskandidat
Tom Andersson (MP), gruppledare Borås
Om behovet av bil i städerna i större grad tillgodoses av taxi, hyrbil och bilpool frigörs plats för sådant som gör städer trevliga att vara i.
Färjetrafik i fara4 sep 2010
Gotlands Allehanda
Karin Svensson Smith, Miljöpartiets trafikpolitiska taleskvinna samt Gotlands första kandidat till riksdagen
Stefaan De Maecker Miljöpartiet på Gotlands gruppledare och första kandidat till fullmäktige
Övertagandet av trafikavtalet enbart innebär att Region Gotland ska få mer inflytande över trafikens utformning utan att det är förknippat med några risker eller finansiella åtaganden. Om man tittar på liknande överlåtelser visar erfarenheterna att det ofta har inneburit att man har fått överta det ekonomiska ansvaret för att upprätthålla verksamheten.
Statligt ansvar för färjetrafiken3 sep 2010
Gotlands Tidningar
Karin Svensson Smith Miljöpartiets trafikpolitiska taleskvinna samt Gotlands första kandidat till riksdagen
Stefaan De Maecker Miljöpartiet på Gotlands gruppledare och första kandidat till fullmäktige
Förändringar för Gotlandstrafiken behöver diskuteras över partigränserna i större utsträckning innan viktiga förhandlingar påbörjas. Övertagandet av trafikavtalet är förenat med stora faror för Gotlandstrafiken samtidigt som diskussionen tar bort fokus från något mycket viktigare: hur vi ska klara omställningen till båtar utan lika stor miljöbelastning.
Bussproblemet blir inte löst genom avreglering30 aug 2010
Borås Tidning
Birgitta Losman (MP), regionpolitiker
Soili Brunberg (MP) , ledamot Västtrafiks styrelse
Karin Svensson Smith (MP) , riksdagens trafikutskott
Apoteken och bilprovningen är två av många exempel på regeringens ideologiska lekstuga med grundläggande samhällsfunktioner.
Kmskatt klimateffektiv och rättvis28 aug 2010
Norrbottenkuriren
Karin Svensson Smith, MP:s talesperson trafikfrågor och riksdagsledamot
Johanna Lindberg, 2:a plats på MP:s kommunfullmäktigelista i Luleå
Underprissättning av långa lastbilstransporter har slagit undan benen på näringar i glesbygd och gjort det möjligt att köra bröd och andra livsmedel i hundratals mil innan de når konsumenten.Vi rödgröna vill ha en Km-skatt för lastbilar som differentieras efter miljöklass, antal axlar och vikt.
Det ska vara billigare att ta tåget än flyget28 aug 2010
Aftonbladet
Peter Eriksson språkrör (mp)
Karin Svensson Smith trafikpolitisk talesperson (mp)
SJ ska ha i politiskt uppdrag att fördubbla tågresandet.
Botniabanan värd bli mer än en stump27 aug 2010
Västerbottenskuriren
Peter Eriksson, Kalix, språkrör (MP)
Karin Svensson Smith, Malmö, trafikpolitisk talesperson (MP)
Thomas Nihlén, riksdagskandidat för Miljöpartiet i Västerbotten
Med den sittande regeringen blir den nyinvigda Botniabanan en ensam snutt av högklassig järnväg som inte kan nyttjas till sin fulla potential. Lokala "lappa-och-laga"-åtgärder genomförs. Men de stora greppen som kan ge rejäla effekter och nya resmönster lyser med sin frånvaro.
Fasa ut fossila drivmedel25 aug 2010
ÖstgötaCorrespondenten
KARIN SVENSSON SMITH (MP), RIKSDAGSLEDAMOT, TRAFIKUTSKOTTET
ANNIKA LILLEMETS (MP), RIKSDAGSKANDIDAT
Det behövs ett nationellt biogasmål för att klara omställningen till klimatvänliga transporter. Vi vill se kraftfullare satsning på biogas i hela landet.
Villaägarna har fått Svarte-Petter23 aug 2010
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith (mp)
Karolina Skog (mp)
Den kraftiga nederbörden har orsakat svåra skador i Skåne. Riksdagen bör införa ett krav på kommunala klimat- och sårbarhetsplaner. Samtidigt som kommuner förbereder sig för klimatförändringar som inte kan förhindras är det oerhört viktigt att också minska klimatpåverkan rejält,
Klart vi ska ha kilometerskatt!13 aug 2010
LO-tidningen
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (MP)
Som företrädare för Pappers vore det rimligt att slå vakt både om jobb både nu och för framtiden. Ju längre vi väntar med energisnåla transportsystem desto större blir trycket på all biomassa som kan bli bränsle till bilar. När efterfrågan växer stiger vanligtvis också priset, vilket torde få negativa konsekvenser för pappersindustrin och deras anställda.
Minerallagen gör Skåne till en bananrepublik9 aug 2010
Skånska Dagbladet.se
Matilda Modig (mp)
Karin Svensson Smith (mp)
Gustav Fridolin (mp)
En femtedel av hela Skåne kan bli gruvområde. Minerallagen gör att vi i stort sett skänker bort vårt land till den som har råd att exploatera. Om Shell även skulle hitta uran, vilket inte är otänkbart eftersom de borrar i radioaktivt alunskiffer, så är det fritt fram för dem att bryta det också.
Kilometerskatt på lastbilar bra för klimatet4 aug 2010
ÖstgötaCorrespondenten
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (mp)
Ulf Flodin riksdagskandidat (mp) Östergötland
Kilometerskatt blir ett effektivt verktyg i den klimatpolitik som Miljöpartiet vill föra. Det gäller att föra över vissa transporter till miljövänligare trafikslag.
Spårvagnslinjer är smarta val21 jul 2010
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
En framgångsrik stads­planering skapas genom att behandla kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik som norm i konkurrensen om yta för förflyttning. I staden måste det vara lätt att leva utan bil. Eftersom bilar står stilla 96 procent av sin livstid upptar parkeringsplatser mycket mark som annars kan användas till lekplatser, odlingslotter eller bostadsbyggande.
Kilometerskatt på lastbilar är både bra och rättvist17 jul 2010
Borås Tidning
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot och trafikpolitisk trafiktalesperson MP
Underprissättning av långa lastbilstransporter har slagit undan benen på näringar i glesbygd och gjort det möjligt att köra bröd och andra livsmedel i hundratals mil innan de når konsumenten. För livsmedelsindustrin kan det bli fler jobb en kilometerskatt för lastbilstrafik förbättrar villkoren för närodlat samt produktion och vidareförädling nära råvarorna.
Kilometerskatt viktigt för klimatets skull16 jul 2010
Kristianstadsbladet
Karin Svensson S (mp) skånsk riksdagsledamot, talesperson trafikfrågor
Kmskatt för lastbilstrafik är en förutsättning för att godstransporter ska fördelas effektivt mellan väg, järnväg och sjöfart.
Reflektion: Fokus klimat eller fokus bil?14 jul 2010
Miljöaktuellt.se
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson för miljöpartiet
Den blågrå riksdagsmajoriteten har ersatt ett klimatmål för hela transportsektporn med att fordonsflottan senast 2030 ska vara fossilbränsleoberoende. Med tanke på att för 94 % av energin till svenska transporter kom från fossila bränslen 2009 så behövs det mer en teknik som gör det möjligt att köra på något annat.
Inför ett nationellt biogasmål6 jul 2010
SvD.se, Brännpunkt
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot, trafikutskottet
Aleksander Gabelic (s) riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet
Kent Persson (v) näringspolitisk talesperson
I praktiken leder teknikneutralitet till att bensin- och dieselberoendet kvarstår. Vi föreslår att pumplagen revideras så att det finnas ett krav som medför att Svanen-märka bränslen ska finnas att köpa i alla kommuner. Vi föreslår också att det inrättas ett lagkrav på låginblandning av biogas i fordonsgas.
Höj skatten på tung lastbilstrafik5 jul 2010
Newsmill
Peter Eriksson språkrör (mp) och
Karin Svensson Smith trafikpolitisk talesperson (mp)
Flera europeiska länder har infört kilometerskatt, och fler är på gång. Bland dem våra grannländer Danmark och Norge. Redan idag betalar svenska åkare kilometerskatt när de kör i exempelvis Tyskland medan tyska åkare inte betalar någon sådan skatt i Sverige.
Skåne behöver mer för att bli ett klimatlän23 jun 2010
Helsinborgs Dagblad
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot
Magnus Ehrencrona (mp), riksdagskandidat
Anna-Maria Myszka Gustavsson (mp), Kommunfullmäkttigeledamot och ordförande i mp-Helsingborg
Ska Skåne vara ett pilotlän och föredöme för andra regioner i klimatarbetet borde nyinvesteringar konsekvent gå till det klimatsmarta och fossilfria. Trots det vägrar regeringen ändra på minerallagen.
Rödgrön budget ger mer järnvägar i länet23 jun 2010
ÖstgötaCorrespondenten
Karin Svensson Smith
I riksdagen beslöt den borgerliga alliansen förra veckan (v 24) att man ska investera cirka 10 miljarder kronor per år i nya järnvägar i Sverige. Det räcker inte till Ostlänken eller andra höghastighetsbanor. Den borgerliga alliansen vill utreda Ostlänken ett varv till och ger inget besked denna mandatperiod.
Avreglering skadar kollektivtrafiken23 jun 2010
GP Debatt
Lena Hallengren, riksdagsledamot (S)
Peter Pedersen, riksdagsledamot (V)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
Idag tas beslut i riksdagen om att avreglera kollektivtrafiken. Ett beslut som försämrar resandet för den enskilde individen samtidigt som man stärker privata aktörers möjligheter att plocka russinen ur kakan.
Gränslös koldioxid20 jun 2010
Sydsvenska Dagbladet, Ordet
Rasmus Ling (mp)
Karin Svensson Smith (mp)
Koldioxiden bryr sig inte om mänskligt konstruerade gränser utan påverkar klimatet på hela vårt klot. Vi har åtta till tio år på oss att bryta kurvan av ökande utsläpp av växthusgaser, och vi måsta lägga allt vårt krut på lösningar som leder oss närmare klimatmålen, inte längre bort från dem.
Kvinnlig blick behövs i trafiken15 jun 2010
Sydsvenska Dagbladet, Malmödebatt
Karin Svensson Smith (mp)
Karolina Skog (mp)
När det gäller trafiken har perspektiv som jämlikhet, säkerhet och energieffektivitet ofta gemensamma målpunkter. För att få till det systemskifte som krävs för att uppnå ett klimatanpassat transportsystem måste andra röster än bilvurmande män höras.
Så lagom förbifart13 jun 2010
Sydsvenska Dagbladet, Ordet
Rasmus Ling
Karin Svensson Smith
Det finns också fullt realistiska och trovärdiga alternativ till "förbifarten". Alternativen är att istället satsa på en bekväm, snabb och kvalitativ kollektivtrafik. Istället för att investera 25-30 miljarder på en två mil lång motorväg, så vill Miljöpartiet satsa dessa pengar på spårväg, bussar och järnväg.
Regeringen sumpar klimatsmart sjöfart10 jun 2010
Göteborgsposten
Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens trafikutskott
Peter Pedersén (V), trafikpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith (MP), trafikpolitisk talesperson
Kenny Reinhold ordförande i SEKO Sjöfolk
Utflaggningen av den svenska handelsflottan fortsätter, men ingenting görs. Antingen saknar regeringen insikt i vad som behövs eller så bryr man sig helt enkelt inte om den svenska sjöfartens framtid. Vi vill ha en lag om tonnageskatt, som hanterar frågan om rederinäringens latenta skatteskulder och de andra åtgärder som gör att redare stannar under svensk flagg.
Regeringen vill sälja ut posten9 jun 2010
Aftonbladet
Lena Hallengren ordförande riksdagens trafikutskott (s)
Peter Pedersen trafikpolitisk talesperson (v)
Karin Svensson Smith trafikpolitisk talesperson (mp)
Janne Rudén förbundsordförande SEKO
Utan möjlighet att skicka postförsändelser dagligen och med övernattbefordran skulle åtskilliga företag i glesbygd slås ut med en gång. Det är kostsamt att hålla och tömma brevlådor och att dela ut post i hela landet. Marknaden kommer kanske att klara av det i storstäderna, men det är naivt att tro att marknaden ska klara postgången på landsbygden.
Klimatpolitiken borde betyda effektiva åtgärder4 jun 2010
LO-tidningen
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot för miljöpartiet
Kilometerskatten kan, till skillnad från bränsleskatt, differentieras så att regioner med sämre möjligheter för sjöfart och järnväg betalar mindre. Om man vill bedriva en effektiv klimatpolitik och samtidigt värna om jobben är kilometerskatt en logisk följd.
Inga genvägar till bättre kollektivtrafik31 maj 2010
Göteborgsposten
Lena Hallengren (S) ordförande i trafikutskottet
Peter Pedersen (V) talesperson trafikpolitiska frågor
Karin Svensson Smith (MP) talesperson trafikpolitiska frågor
Det krävs resurser och skarpa förslag. Att bara avreglera och låta marknaden med individers betalningsvilja styra är ingen lösning utan riskerar tvärt om att slå söner ett sammanhållet trafiksystem.
Infrastrukturministern bemöter inte vår kritik27 maj 2010
Svenska Dagbladet
Lena Hallengren ordförande (S) riksdagens trafikutskott
Peter Pedersen riksdagsledamot (V)
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (MP)
Inte med ett ord blir denna kritik bemött. Inte heller nämns något om målet att fördubbla kollektivtrafikandelen. Forskningen visar entydigt att den nuvarande modellen, som innebär att det offentliga handlar upp trafik i ett fungerande system, är helt överlägsen när det gäller att skapa en attraktiv kollektivtrafik.
Ett bredare grepp för att värna om miljön25 maj 2010
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith (mp)
Rolf Englesson (mp)
Rasmus Ling (mp)
Karolina Skog (mp)
Sveriges internationella samarbete bör enligt miljöpartiets uppfattning bygga på att vi sopar rent framför egen dörr i stället för att skylla på att andra inte gör tillräckligt. Då blir det lättare att med hög trovärdighet inför nästa klimattoppmöte sätta press på länder som är ovilliga att göra bindande åtaganden om utsläppsminskning.
Moderna spår ett avgörande teknikskifte21 maj 2010
Svenska Dagbladet
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet (mp)
För att klara en klimatomställning av godstransporter behövs ekonomiska styrmedel i kombination med bättre möjligheter för godstrafik på spår och sjöfart. Men om inte detta skall leda till att ännu fler X 2000-tåg ska bli sinkade av att det kommer långsamma tåg framför dem behövs nya spår. Dessa bör då byggas för 2000-talets trafik.
Smutskastning och myter21 maj 2010
Barometern och Oskarshamnstidningen
Jonas Löhnn, riksdagskandidat (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Miljömedvetna centerpartister känner sig svikna av sitt parti, och man rasar i opinionsmätningar och medlemsantal. I stället för att satsa maximalt på de mest hållbara och miljövanliga transportslagen, undandrar regeringen (där centern ingår) pengar till spårutbyggnad och kollektivtrafik för att ge som flygstöd och motorvägsbyggen.
Vi river upp kollektivtrafiklagen20 maj 2010
Svenska Dagbladet
Lena Hallengren, ordförande i riksdagens trafikutskott (s)
Peter Pedersen, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (v)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (mp)
Det finns inte ett enda internationellt exempel som stödjer regeringens tes att en avreglerad kollektivtrafik skulle ge några positiva effekter. Den rödgröna trafikpolitkien leds av målet om en fördubblad resandeandel till år 2020. För att nå dit behövs mer samordnad trafik och investeringar i fordon, spår, bytespunkter mm.
Snabbspår ett kliv mot framtiden14 maj 2010
Svenska Dagbladet
Peter Eriksson, språkrör Miljöpartiet de gröna
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet Miljöpartiet de gröna
Med Miljöpartiets politik kommer nya höghastighetståg kunna ta upp konkurrensen med flyg och bil. Sveriges framtid kräver ett effektivt och hållbart transportsystem.
Därför går MP framåt14 maj 2010
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
Miljöpartiets framgångar kan delvis förklaras av det tomrum som uppstått då Folkpartiet och Centern vandrat högerut. Alliansregeringen håller ängsligt fast vid det gamla till skillnad från MP som bejakar en klimatomställning med nya möjligheter för företag och arbetstillfällen. Med minskat oljeberoende ökar förutsättningarna för en trygg och hållbar utveckling.
Kilometerskatten - smart alternativ12 maj 2010
Svenska Dagbladet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Oljeberoendet inom transportsektorn är idag 94 procent och en omställning är helt nödvändig. Lastbilstrafikens utsläpp ökar stadigt eftersom vi får allt fler lastbilar på våra vägar. En kmskatt för lastbilar kan föra över gods från landsväg till järnväg och sjötransport.
Fler jobb och mindre klyftor11 maj 2010
Bärgslagsbladet
Pia Nilsson, riksdagsledamot (S)
Kent Persson, riksdagsledamot (V)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
Den rödgröna budgeten är en ny färdriktning för hela Sverige. Vårt budskap är tydligt: full sysselsättning, välfärd före nya stora skattesänkningar och starka offentliga finanser. Tillsammans presenterar vi en budget för 100 000 nya jobb och utbildningsplatser.
Oljeberoendet är en ödesfråga7 maj 2010
ÖstgötaCorrespondenten
Karin Svensson Smith (MP), Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Annika Lillemets (MP), Riksdagskandidat
Agneta Niklasson (MP), Riksdagskandidat
Att med skattemedel hålla liv i en flygbransch som inte klarar sig på marknadsmässiga villkor är bakåtsträvande. Att däremot satsa på Ostlänken, biogas och utbyggd spårtrafik i större städer är framtidsinriktad politik som Miljöpartiet går till val på.
Kilometerskatt är det smarta alternativet7 maj 2010
Dagens Arbete
Karin Svensson Smith (mp)
Godstransporter är den enda sektorn i Europa som ökar sina utsläpp av växthusgaser. trots att godsvolymen ökar. Lastbilstransporter är helt enkelt för billigt, vilket bevisas av att det kan löna sig att skörda vete i Skåne, köra det till bagerier i Norrland och sedan köra det färdiga brödet till Skåne för försäljning.
En rödgrön trafikpolitik är bra för Kalmar län!6 maj 2010
Vimmerby Tidning
Ulf Nilsson (s)
Karin Svensson Smith (mp)
Vi politiker måste våga ta beslut om höjd skatt på fossilbränslen och skatt på förbränning av sopor (som är en av råvarorna till biogasen) samt bidrag till biogaspumpar. Från våra partiers sida ser vi det som angeläget att alla livskraftiga delar av fordonsindustrin inkluderas i de politiska satsningarna. Detta skulle gynna även Kalmar län.
Osakligt om Miljöpartiet5 maj 2010
Helsingborgs Dagblad
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot, trafikutskottet
Magnus Ehrencrona (MP), riksdagskandidat, Skåne västra Helsingborg
Centerpartiet har under sin tid i regeringsställning gjort det billigare att sprida giftiga och miljöfarliga bekämpninsmedel och kemikalier, de har infört licensjakt på varg, de gynnar kärnkraft på de miljövänliga energikällornas bekostnad.
Oljebolagen kommer att göra allt för att slippa undan3 maj 2010
Newsmill
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot i trafikutskottet
Den viktigaste slutsatsen av oljekatastrofen utanför USAs sydkust är att starta förberedelserna inför höstens globala klimatmöte. Det petroleumindustriella komplexet att med näbbar och klor försvara sin position. För kunna avveckla oljeberoendet under civiliserade former bör de global klimatsamtal som tystnade efter fiaskot i Köpenhamn snarast återupptas.
Du missar poängen3 maj 2010
Gefle Dagblad
Bodil Ceballos, Riksdagsledamot, MP Gävle
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, MP
Miljöpartiet kritiserar regeringens alltgör snäva syn på fordonsindustrins utvecklingsförmåga. Vi behöver ta tillvara på den tekniska kompetens som finns i de svenska företagen och öka deras möjligheter att sälja sina produkter på en internationell marknad. Den internationella marknaden för tåg, spårvagnar och bussar ökar kraftigt.
Med rödgrönt går det på räls2 maj 2010
Göteborgsposten
Birgitta Losman (MP) regionpolitiker Sjuhärad

Karin Svensson Smith (MP) riksdagens trafikutskott

Lennart Andreasson (V) gruppledare Borås

Peter Pedersen (V) riksdagens trafikutskott

Ulf Olsson (S) kommunalråd Borås

Claes-Göran Brandin (S) riksdagens trafikutskott
En viktig del i vår rödgröna jobbpolitik är att satsa på snabbare och effektivare kommunikationer. Transporterna står i dag för cirka 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen. För att klara klimatmålen behöver därför utbyggnaden av transportsystemet främst ske genom investeringar i järnväg och kollektivtrafik.
Utmaningarna måste tas på allvar30 apr 2010
Norrtelje Tidning
Dan Westin, MP
Mats Dannewitz Linder, MP
Ingrid Landin, MP
Mats Wedberg, MP
Karin Svensson Smith, MP, riksdagsledamot
Vem som helst borde förstå att vi blir tvungna att ställa om samhället och transporterna till en mycket lägre förbrukning. Vi måste ta klimatutmaningarna och uttömningen av råvaruresurserna på allvar. Strutspolitikerna har inte framtiden för sig.
Ohållbart att flyga in snittblommor28 apr 2010
Aftonbladet.se
Karin Svensson Smith, MP, ledamot i riksdagens trafikutskott
Transporter är nödvändiga i handel och centrala i vår vardag. Därför är det viktigt att transporterna görs på ett hållbart sätt. Flygfrakt i stor omfattning är per definition inte hållbart. Det är hög tid att Eva Björling och Moderaterna inser faktum - klimatförändringarna är på riktigt - och riktar in handelspolitiken på hållbar utveckling.
Grön politik är bra för trafik och glesbygd23 apr 2010
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith (MP). Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Roy Resare (MP), Riksdagskandidat
Sverker Ottosson (MP), Riksdagskandidat
Att satsa på lokal produktion av biogas är väldigt bra, men det kan inte ske på det sätt som regeringen gjort där man samtidigtrycker undan mattan för dem som är beroende av biogas som drivmedel utan att den inhemska produktionen ännu räcker till. Vi ser många gröna arbetstillfällen i produktion av nya drivmedel om några år om dessa satsningar görs på rätt sätt.
Trafiken och miljön, svar till Johan Malmros (fp)17 apr 2010
Gotlands Tidningar
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Matias Lundström riksdagskandidat Gotland (mp)
Miljöpartiet vill att hela fordonsindustrin oavsett fordonstyp ska kunna komma ifråga för statliga anslag för forskning och utvecklingsprojekt. Att minska storleken på forskningsanslagen har aldrig varit aktuellt för vår del.
Det är dags att påbörja planeringen för ett svenskt höghastighetsnät för järnvägar!14 apr 2010
Ny Teknik
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Marcus Andersson, tidigare european Rail Agency
Järnvägsnätet har nått sitt kapacitetstak i södra Sverige. Vi behöver ett modernt trafiksystem som bygger på hållbara transporter. Vi behöver öka tågresandets möjligheter som alternativ till flyg- och vägtrafiken. Samtliga dessa omständigheter talar för att Trafikverket snarast bör planera för byggande av höghastighetsbanor i Sverige.
Utred svenska höghastighetståg8 apr 2010
Ny Tekniks webupplaga
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Marcus Andersson, fd European Railway Agency
Sedan utredningen om höghastighetsbanor (SOU 2009:74) förordade byggande av höghastighetsbanor i september 2009 har debatten kring ett svenskt höghastighetsnät tilltagit. Vi är övertygade om att samhällsnyttan med detta projekt är långt större än vad som kan mätas och värderas i olika kalkyler. I Europa byggs höghastighetsbanor i en hög takt och ett sammanhängande europeiskt nät växer fram.
Du ska kunna tanka din miljöbil i hela Sverige6 apr 2010
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot trafikutskottet
Vi politiker måste våga ta beslut som ser till att biogas finns att tillgå i alla svenska kommuner. Höjd skatt på fossilbränslen, skatt på förbränning av sopor (eftersom det minskar råvaran till biogasframställning), anslag till investeringar i produktion och distribution av biogas samt bidrag för biogaspumpar är en del av det som behövs.
Nej till nolltaxa4 apr 2010
EfterArbetet
Karin Svensson Smith, (MP), trafikpolitisk talesperson och riksdagsledamot
Rasmus Ling, (MP), kandidat till regionfullmäktige i Skåne
Johan Ehrenbergs idéer om gratis kollektiv trafik är ingen lösning på klimatproblemen. Tricket måste vara att minska bilismen - och skattesänkningar får inte den effekten.
Mps politik gör skillnad4 apr 2010
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (mp), ledamot i riksdagens trafikutskott
Birgitta Losman (mp), ledamot i regionutvecklingsnämnden Västra Götaland
Regeringspartierna visar på såväl nationell nivå som i Västra Götaland att de har en snäv syn på fordonsbranschen. Även de företag som tillverkar bussar, lastbilar, tåg, spårvagnar och andra fordon bör vara aktuella för FoU och demo-projekt. Miljöpartiet vill att hela fordonsindustrin oavsett fordonstyp ska kunna komma ifråga för statliga anslag för forskning och utvecklingsprojekt.
Regeringen far med osanning om Förbifarten31 mar 2010
Dagens Nyheter
Karin Svensson Smith (MP), ledamot av riksdagens trafikutskott
Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd
Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd
Alliansens artikel om Förbifart Stockholm den 29/3 innehåller en rad sakfel. Staten ger inte 28 miljarder kr till Förbifart Stockholm. Staten ska endast bekosta 5 miljarder. Enligt kalkylen ska stockholmarna betala 22,5 miljarder. Till det kommer ränteutgifter på cirka 20 miljarder. Det är stockholmarna som tvingas välja väg istället för vård och får stå för betydande risker om projektet fördyras.
Vi rödgröna måste ta Förbifart Stockholm på allvar30 mar 2010
Newsmill
Karin Svensson SmithKarin Svensson Smith (MP)
Marcus Andersson, fd European Railway Agency.
Återigen används infrastruktursatsningar i Stockholm som ett slagträ i både den lokala och nationella debatten, vi såg i stort sett samma sak hända för 4 respektive 8 år sedan med trängselskatter och Citybanan. Det svårt att se att högeralliansen skulle ha någon större trovärdighet i infrastrukturfrågor.
Staten måste betala hela färjetrafiken30 mar 2010
Gotlands Tidningar
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot trafikutskottet
Valet står mellan alliansen som försöker smita från ansvar för nationellt viktiga kommunikationer och näringspolitisk utveckling eller de rödgröna som vill återupprätta statens ansvar och genomföra klimatomställning med förutsättning för nya jobb i hela landet.
Rejält dyrare biljettpriser med avreglerad kollektivtrafik29 mar 2010
Borås Tidning
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Birgitta Losman, fullmäktigeledamot Västra Götalandsregionen (MP)
En avreglering av kollektivtrafiken innebär att intäkter från kommersiellt intressanta sträckor, så som linje 100 Borås - Göteborg, inte kan användas till att stötta mindre lönsamma linjer.
MP utesluter inte något transportslag26 mar 2010
GöteborgsTidningen
Karin Svensson Smith, (MP) riksdagens trafikutskott
Birgitta Losman, (MP) kandidat regionvalet Västra Götaland
Sverige är det land i Europa som har högst andel anställda i fordonsindustrin. Om inte mängder av arbetstillfällen och fordonsteknisk kompetens ska gå förlorad bör även de företag som tillverkar bussar, lastbilar och tåg bör få del av de statliga pengar som avsatts för utveckling av fordon.
Regeringens riskkapital borde hjälpa fler inom fordonsindustrin23 mar 2010
Dagens Industri
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Anslagen i regeringens riskkapitalbolag Fouriertransform räcker till mer än personbilsrelaterad forskning. Alla livskraftiga delar av fordonsindustrin bör inkluderas för att tillvarata kompetens också hos bolag som tillverkar tåg, bussar, lastbilar och spårvagnar. Ett par av dessa bolag är bland världens största inom sina områden.
Miljöpartiet vill satsa på framtidens teknik, för att alla ska kunna resa19 mar 2010
VästerbottensKuriren
Thomas Nihlèn (mp)
Karin Svensson Smith (mp)
Vi vill skapa möjligheter för alla människor att resa, inte bara de med mycket pengar. Samhället behöver rustas för att infrastruktur och transporter ska kunna utföra miljövänliga transporter i hela landet . Det är därför vi exempelvis inte vill bygga en motorväg för 27 miljarder i Stockholm.
Bejaka framtiden i stället för att försöka förhindra den12 mar 2010
Miljöaktuellt
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson. Miljöpartiet
Den internationella marknaden för tåg och spårvagnar ökar kraftigt samtidigt som de kvarvarande personbilstillverkarna slåss på en överetablerad marknad. Eftersom alliansregeringen låter forskningsbolaget Fouriertransform vara stängd för spårburna fordon missas möjligheter att tillvarata fordonsteknisk kompetens och samtidigt skapa nya arbetstillfällen.
Folkpartiet fantiserar om flyget11 mar 2010
Arbetarbladet i Gävle
Karin Svensson Smith, ledamot trafikutskottet (MP)
Det inte kommer att finnas några förnybara flygbränslen inom överskådlig tid. När det gäller flygbränsle är Fredriksson (fp) mer optimistisk är än den globala flygindustrin. De senare har som satt som mål att ha koldixidneutral tillväxt till år 2020. Det innebär att de inte ska minska sina utsläpp, utan att forstsätta öka utsläppen i tio år till innan dessa ens stabiliserar sig.
Regeringen sänker järnvägen9 mar 2010
Newsmill
Karin Svensson Smith
Trots vinterns tågkaos fortsätter regeringen att driva på uppsplittringen av järnvägsnätet. En politik som utpekas som en stor del av problemet från både forskare, näringsliv och andra trafikkunniga, menar Karin Svensson Smith.
Betydelsen av den internationella kvinnodagen5 mar 2010
Efterarbetet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp) Lund
8:e mars behövs för att påminna oss om att inga förbättringar har tillkommit utan att kvinnor har kämpat för dem. Vi lyfta blicken och reflektera över vilka rättigheter och vilket inflytande som erövrats alltifrån rösträtten och framåt. Det är nyttigt att reflektera över hur kvinnor i andra länder har det och det gemensamma ansvar vi har för de kommande generationernas villkor
Tågtrafik fungerar bara den får kosta5 mar 2010
ETC
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för miljöpartiet
Att det faller snö duger inte som förklaring till att tågen står stilla. Bakom den paralyserade infrastrukturen ligger politiska beslut. Som att påtvinga SJ ett vinstkrav. Som att konkurrensutsätta underhållet. Sverige borde följa Schweiz. där järnväg, stationer samt trafik är integrerat i ett sammanhållet system och där skatt på vägtrafik finansierar ett stort utbud av tågtrafik.
Miljöpartiet och fordonsindustrin5 mar 2010
Miljömagasinet
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Det finns anledning till kritik mot att anslagen genom regeringens val av konstruktion för stödåtgärder bara kan nå just personbilsindustrin. Det hade varit klokare att intressera sig för hela fordonsklustret, vilket vore önskvärt både för klimatet och jobbens skull.
Vinstkrav större problem än snön5 mar 2010
SEKO-tidningen
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
SJ bör slippa vinstutdelningskravet och avregleringsexperimentet på spåren bör avbrytas. Det är hög tid för en storsatsning på ett robust järnvägssystem med vidgad kapacitet för transporter av människor och gods.Reinfeldt, Borg och Torstensson borde avkrävas på varför Förbifart Stockholm och andra motorvägssatsningar, skattesänkningar mm är viktigare än att kollektivtrafiken fungerar.
Kollektivt resande kan bli norm med höghastighetståg4 mar 2010
Grönt nr 1 feb 2010
Karin Svensson Smith
Klimatpolitik förknippas ofta med att göra mindre av saker som folk gillar. Det behövs det visioner för hur ett fossilfritt samhälle kan fungera. Med det syftet har Carl Schlyter och jag tagit fram broschyren ”Med gröna tåget ut i världen” och vill visa hur nordbor kan resa till Medelhavet, snön i Alperna och mötet i Bryssel utan att flyga.
Sämre kollektivtrafik med regeringens förslag4 mar 2010
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot trafikutskottet
Birgitta Losman (mp) fullmäktigeledamot Västra Götalandsregionen
Lise Nordin (mp) riksdagskandidat Göteborg
Regeringens planer på fri konkurrens inom kollektivtrafiken går stick i stäv med branschens strävan att fördubbla antalet resenärer och minska klimatpåverkan med 40 procent. Inte i något av de länder som har genomfört avreglering har andelen kollektivtrafik ökat - tvärtom.
Motståndarna hittar på saker vi inte sagt3 mar 2010
Blekinge Läns Tidning
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Vad det handlar om är att järnvägen i Sverige har för låg kapacitet, både vad gäller hastighet och plats för tåg, och måste rustas upp/byggas ut för att vi ska klara två viktiga politiska mål: Klimatet och människors möjligheter att förflytta sig snabbt, bekvämt och till en överkomlig kostnad.
Tåg hellre än flyg1 mar 2010
Kristiandstadsbladet
Stefan Edenborg (mp) Kristianstad
Karin Svensson Smith (mp) skånsk riksdagsledamot i trafikutskottet
Per personkilometer är flyga det i särklass mest klimatbelastande sättet att resa. Det är bättre för kristianstad att satsa på järnvägen än på flygålatsen.
Höghastighetståg kan begränsa flygets klimatskador28 feb 2010
Grönt nr 1 feb 2010
Karin Svensson Smith
I likhet med människan kan tågtrafiken inte fungera bara med en kroppspulsåder. Därför behövs utöver nya höghastighetsspår även en upprustning av befintliga stambanor liksom det finförgrenade järnvägsnät som finns i Sverige.
En alltför blygsam satsning på järnväg26 feb 2010
Nerikes Allehanda
KARIN SVENSSON SMITH, Riksdagsledamot (MP)
IRÉN LEJEGREN, Regionråd (S), Regionförbundet Örebro
MIA SYDOW MÖLLEBY, Landstingsråd (V), Örebro läns landsting
Vi behöver en ökad järnvägssatsning för att sänka koldioxidutsläppen i Örebro län. Sverige har goda möjligheter att ställa om till ett fossilfritt samhälle – men då måste politiken fokuseras på klimat vid beslut om stora samhällsinvesteringar.
M förstår inte hur järnvägen fungerar25 feb 2010
Aftonbladet.se
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Rådhström lever i just den fantasi om den perfekta självreglerade marknaden som gav oss finanskrisen. Men i valet mellan att bygga nya spår för att få rum med fler tåg, och att försöka pressa in mängder med små tågbolag på de spår som redan är överfulla är det rationella valet faktiskt att bygga fler spår.
Därför klarar SJ inte snöovädret22 feb 2010
aftonbladet.se
Peter Eriksson, språkrör (MP)
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Det kaos som järnvägen nu befinner sig i beror dock inte enbart på att det har snöat. Anledningen till att är att den här regeringen, liksom tidigare regeringar, prioriterat annat än att få järnvägen att fungera. Medan alliansen de senaste åren har suttit med näsorna över sina motorvägsplaner har järnvägen fått stå på undantag.
Högerns lättsinniga inställning till flyget är oansvarig19 feb 2010
Newsmill
Karin Svensson Smith riksdagsledamot för miljöpartiet.
Jakop Dalunde språkrör för Grön Ungdom.
Oavsett vad högern tror om klimathotet kan man knappast hävda att oljan är förnyelsebar. För oss framstår det som omodernt och orimligt att Timbro valt att författa en stridsskrift för flyget.
I von Troils järnvägsspår19 feb 2010
Efterarbetet
Gunnar Sandin järnvägshistoriker (V)
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (Mp)
Regeringen kommer antagligen inta att låta bygga nya snabba järnvägsspår i Skåne. Trots att det vore en bra miljösatsning - och kosta mindre än Sverige kostade på sig under 1800-talet.
Politiken måste se till att tågtrafiken fungerar18 feb 2010
Newsmill
Lena Hallengren, ordförande riksdagens trafikutskott (S)
Peter Pedersen, ledamot riksdagens trafikutskott (V)
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Det är politikens ansvar att skapa ett trafiksystem som är robust nog att klara även den typen av belastning. Och i denna senare fråga är högerregeringens politik att bryta ner snarare än att bygga upp.
Flyget nästa krisbransch efter krisbransch efter personbilsindustrin16 feb 2010
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot mp
Fredrik Fernqvist, kommunstyrelsledamot Malmö (mp)
Rolf Englesson, kommunfullmäktigeledamot (mp)
Framtida flyg kommer att stå inför den tredubbla pressen av att oljepriserna ökar, att klimatinsatser gör flyget dyrare och att människor blir mindre benägna att flyga. Per personkilometer är flyga det i särklass mest klimatbelastande sättet att resa. Det är en av orsakerna till att allt fler länder bygger snabba järnvägar.
Flyget - en återvändsgränd11 feb 2010
Borlänge Tidning
Nils Gossas (MP) är kommunalråd i Borlänge kommun
Karin Svensson Smith (MP) är riksdagsledamot
Efter denna vinter med kaos i kollektivtrafiken anser nog de flesta att staten inte borde lägga skattepengar på flyget utan i stället prioritera den vanliga tågtrafiken.
Visa i handling att cykling är bra!11 feb 2010
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Regeringens lovvärda skrivningar i propositionen om ökad cykling följs inte upp med anslag för kommande planeringsperiod. Det enda som är skarpt öronmärkt att minst hälften ska gå till vägar. Pengar som anslås till cykelfrämjande åtgärder ser ut att bli mikroskopiska i jämförelse med andra trafikslag.
Okunnig omvärldsanalys10 feb 2010
City
KARIN SVENSSON SMITH, riksdagsledamot (mp)
LARI PITKÄ-KANGAS, kommunalråd i Malmö (mp)
I Malmö har s och m kommit överens om att lägga 2,4 miljoner på Köpenhamns flygplats Kastrup. Dessa pengar kan läggas på bättre saker än att frakta halvtomma eller nästan tomma flygplan kors och tvärs i landet. Efter denna vinter med kaos i kollektivtrafiken anser nog de flesta att både stat och kommuner bör prioritera att få tågtrafien att fungera.
Dags för staten att sälja SAS9 feb 2010
SvD.se
Karin Svensson Smith
Det finns inga strategiska näringspolitiska eller transportpolitiska skäl för staten att äga ett flygbolag, skriver Karin Svensson Smith i en debattartikel på SvD.se.
Kylan avslöjar kärnkraftens sårbarhet3 feb 2010
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith, riksdagledamot (MP).
I Sverige har vi ju dessutom ställt till det för oss genom att låta direktverkande el och el-patroner svara för en ansenlig del av bostadsuppvärmningen. Det är därför som kylan i kombination med elintensiv industri gör att kärnkraftens brist på leveranssäkerhet är mer ödesdiger hos oss jämfört med i många andra länder.
På fel spår?31 jan 2010
Tidskriften Tåg
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskott (mp)
Sträckningen av nya spår är underordnad den principiella diskussionen om huruvida samhället bör investera i klimatsmarta transportslag eller fortsätta att satsa på det som var populärt under förra århundradet. I ljuset av de pågående klimatförändringarna borde rimligen inte läggas en enda krona på motorvägar, flygplatser eller andra objekt som vidgar kapaciteten för oljeberoende transporter.
KU-anmälan av Maud Olofsson för handhavandet av det beviljade anslaget för stöd till fordonsindustrin29 jan 2010
KU-anmälningar
Karin Svensson Smith (MP)
I december 2008, alltså för lite mer än ett år sedan, biföll riksdagen en proposition från regeringen med den långa titeln ”Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m.”.
Gillar Timbro skattesubventioner?25 jan 2010
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith (MP), riksdagens trafikutskott
Tankesmedjor på högerkanten brukar argumentera mot skattesubventioner och för skattesänkning på arbete. Därför undrar jag varför denna linje inte omfattar flyget. Den flygtrafik Timbro är omöjlig att upprätthålla på marknadsmässiga villkor.
Statliga beställningar lyfter svensk teknik för kollektivtrafik23 jan 2010
Dagens Industri
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
En rödgrön regering vill beställa de snabbussar, spårvagnar och höghastighetståg som svensk industrivill uveckla. Det ger industrin nödvändiga referenser på den växande exportmarknaden för kollektivtransporter. De rödgrönas investeringsplaner sammanfaller med behoven i ekonomin.
Kilometerskatt är ett viktigt styrmedel23 jan 2010
Norrköpings Tidningar
Karin Svensson Smith (mp) ledamot riksdagens trafikutskott
Det är nog så att Thonfors ärligen vill att klimatproblemen ska mötas med de effektivaste och minst kostsamma åtgärderna, när det gäller den värderingen är vi överens. Men vi har landat på olika slutsatser om vilka dessa åtgärder är. Det skriver Karin Svensson Smith (MP) i genmäle till Staffan Thonfors, Skogindustrierna (NT/ ...15/1). Staffan Thonfors, som är transportdirektör på Skogsindustrierna, anmäler i NT den 15/1 att det finns både samstämmighet i, och skillnader mellan de åsikter hans uppdragsgivare och miljöpartiet har i klimatfrågan. Detta är inte konstigt. Thonfors företräder ett särintresse och miljöpartiet är ett parti som har ansvar för en helhet när det gäller miljö- och transportpolitiken. De två saker Thonfors skjuter in sig på är höghastighetstågen och kilometerskatten. I dag är kapacitetsbristen det största problemet för järnvägen. Detta leder till förseningar när även små störningar snabbt sprider sig i det överlastade järnvägsnätet. Eftersom mer trafik måste över till järnvägen så räcker det inte med upprustning av befintliga banor, utan nya banor måste byggas parallellt med de gamla på huvudsträckningarna. Och när man gör detta så är det rimligt att modernast möjliga teknik används, att de nya banorna byggs för höga hastigheter. När det gäller kilometerskatt på tunga lastbilar är ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att smarta kombinationer av väg, järnväg och båt ska ersätta vägtransporter. Transportsektorn står i dag för cirka 40 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och det är den enda sektor i Sverige där utsläppen inte har minskat. I stället har de kontinuerligt ökat sedan 1993. Trafiken med tunga lastbilar är det främsta skälet till denna ökning. År 2006 körde svenska lastbilar 2,4 miljarder kilometer inom landets gränser, en sträcka motsvarande 60 000 varv runt jorden och en ökning med 29 procent sedan 1980. De näringar som transporterar mycket gods vill gärna använda allt större och längre lastbilar. Det är lätt att förstå detta, eftersom det är billigare för dem. Men tunga lastbilar sliter extremt mycket mer på vägarna och är därför dyra för skattebetalarna. Skogsindustrierna är viktiga för Sverige och de synpunkter de har ska givetvis mötas med respekt och eftertanke. Det är nog så att Thonfors ärligen vill att klimatproblemen ska mötas med de effektivaste och minst kostsamma åtgärderna, när det gäller den värderingen är vi överens. Men vi har landat på olika slutsatser om vilka dessa åtgärder är.
Det finns ett samband mellan Köpenhamn och Varberg20 jan 2010
Hallands Nyheter
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Stefan Edlund kommunfullmäktigeledamot Varberg (mp)
Agneta Börjesson partisekreterare (mp)
Efter misslyckandet i Köpenhamn måste vi fatta nationella, regionala och lokala beslut som minska klimatutsläppen.
Lägg ner Halmstads flygplats18 jan 2010
Hallandsposten
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot
Marie Ekholm (mp), Roger Orwén (mp), Bruno Toftgård (mp)
De tre sistnämnda är kommunpolitiker i Halmstad
Vi kan inte bara vänta på att någon annan ska ta ansvar för vår gemensamma framtid. Det är dags att rikta sökljuset på de beslut som fattas av regeringen och kommunerna.
Beslutsamhet behövs - inte besvikelse16 jan 2010
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot mp
Anders Åkesson regionråd Skåne mp
Lari Pitkä Kangas kommunalråd Malmö mp
Det är dags att rikta sökljuset på de politiska beslut som fattas av kommuner och regeringen. Sverige har goda möjligheter att ställa om till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle, men då krävs det att politiken fokuserar på klimat vid beslut om skatter och avgifter, lokala investeringar, lokala avgifter och lagar som underlättar arbetet.
Höghastighetståg är vägen till framtiden14 jan 2010
Dagens Nyheter
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Snabba transporter för folkflertalet är den miljövänliga vägen. Alla ska kunna resa, inte bara ett fåtal.
Timbro slåss mot väderkvarnar13 jan 2010
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith, ledamot i riksdagen trafikutskott (mp)
Likt en klimatdebattens Don Quijote går näringslivets tankesmedja Timbro till storms mot Miljöpartiet, vars klimatpolitik påstås vara oförenlig med ett öppet samhällsskick. Om Timbros företrädare vill bli tagna på allvar i debatten om klimat och rörlighet bör de bejaka framtidens transportsystem istället för att bekämpa inbillade motståndare
Kompensera för klimatfiaskot11 jan 2010
ÖstgötaCorrespondenten
Karin Svensson Smith riksdagsledamot trafikutskottet (MP)
Ulf Flodin kommunfullmäktigeledamot (MP) Linköping
Annika Lillemets gruppledare (MP) Linköping
Med rätt beslut i kommuner, regioner och regering kan klimatförändringarna också hejdas.
Mer än förnybara bränslen behövs8 jan 2010
Norrköpings Tidningar
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Stefan Arrelid, kommunalråd, Norrköping (mp)
Eva Karlsson språkrör, Norrköpinmg (mp)
Om Sverige ska kräva av andra länder ska satsa på modern teknik som underlättar för att ställa om samhället så bör vi rimligen göra det själva också.
Klimatpolitiken startar lokalt8 jan 2010
Mariestads-Tidningen
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Göran Larsson, regionfullmäktigeledamot i Västragötalandsregionen (mp)
Nils Farken, kommunfullmäktigeledamot i Mariestad (mp)
Vi måste satsa på järnväg som Kinnekullebanan och dess utbyggnad med elektrifiering samt triangelspåret i Håkantorp, samt på Vänersjöfarten och utbyggnad av godstransporter via sjöfarten.
Alla klimatutsläpp är lokala någonstans8 jan 2010
Västmanlands Läns Tidning
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för Malmö trafikutskottet
Andreas Porswald, kommunalråd Västerås
För att finnas i klimatfronten bör regeringen säga ja till höghastighetsspår. De 30 miljarder som regeringen planerar att lägga på en motorväg i Stockholm skulle i stället kunna användas för att förse Sveriges åtta största städer med moderna spårvagnssystem. Västerås skulle kunna bli en av dem.
Alla klimatutsläpp är lokala någonstans5 jan 2010
Värmlands Folkblad
Karin Svensson Smith (mp) ledamot i riksdagens trafikutskott
Åke Pettersson Frykberg (mp) kommunalråd Karlstad
Det som i regeringens planer är tänkt för att vidga vägkapaciteten kan i stället användas för att få till ett resecentrum i Karlstad och Värmland, satsa på bra pendlingsmöjligheter på befintliga järnvägar, bygga Vålbergsrakan, uppgradera Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan genom klimat- och konjunktursatsningar.
Inför kilometerskatt5 jan 2010
Nerikes Allehanda
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (MP)
Helena Leander, riksdagsledamot skatteutskottet (MP)
En kilometerskatt för lastbilar skulle minska utsläppen av koldioxid
Klimatpolitiken startar lokalt4 jan 2010
Nya Lidköpings-Tidningen
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Göran Larsson, gruppledare kf Lidköping (MP)
Det som i regeringens planer är tänkt för att vidga vägkapaciteten i stället användas för att underlätta för företag och enskilda som vill använda järnväg. Vi måste satsa på järnväg som Kinnekullebanan och dess utbyggnad med elektrifiering samt triangelspåret i Håkantorp.
Alla klimatutsläpp är lokala någonstans4 jan 2010
Blekinge Läns Tidning
Karin Svensson Smith (mp) ledamot riksdagens trafikutskott
Anders Englesson (mp) ledamot i kommunstyrelsen i karlshamn
Köpenhamnsmötet ledde inte det avtal som behövs för att stoppa klimatförändringarna. Regeringscheferna måste snarast samlas igen och fatta bindande beslut. På det lokala planet bör politikerna fatta beslut som underlättar för alternativ till bilen.
Kärnkraften är en usel affärsidé29 dec 2009
Dagens Nyheter
CARL SCHLYTER, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna
PER BOLUND, riksdagsledamot (MP)
KARIN SVENSSON SMITH, riksdagsledamot (MP)
Företrädare för industrin samt några S-politiker och fackliga representanter kräver på DN Debatt den 15/12 en storskalig satsning på nya kärnkraftsbyggen i Sverige. Detta samtidigt som man kan konstatera att kärnkraft är en usel affärsidé om man ser rent ekonomiskt på saken.
Alla klimatutsläpp är lokala någonstans27 dec 2009
Göteborgs-Tidningen
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Birgitta Losman, regionpolitiker Västra Götaland (mp)
Sverige har goda möjligheter att ställa om till ett fossilfritt samhälle, men då krävs det att politiken fokuserar på klimat vid beslut om investeringar. I Västra Götaland gäller det bland annat att tidigarelägga en ny järnvägsbro över Göta älv, satsa på Hamnbanan och påbörja dubbelspår Mönlycke-rävlanda/Bollebygd i stället för att bygga E 20 till fyrfältsväg.
Klimatet: Därför har regeringen Reinfeldt misslyckats18 dec 2009
Miljöaktuellt
Karin Svensson Smith (mp)
Peter Pedersen (v)
Morgan Johansson (s)
Den granskning av regeringens förberedelser inför mötet som våra tre partier gjort, och som vi presenterar i rapporten ?Från gårdagens hjälte till dagens fossil?, visar att den svenska regeringen istället intagit en mycket passiv och avvaktande hållning.
Klimatsmart trafik - nu!17 dec 2009
Kommunalarbetaren
Karin Svensson Smith
Samhället måste erbjuda alternativ till bilen, men regeringen gör nu tvärtom
Tunga lastbilar glöms ofta bort i klimatpolitiken14 dec 2009
Transport i Dag
Karin Svensson Smith
En av nycklarna till en förnuftigare ordning ligger i ett mer utvecklat beställaransvar där den som köper en transport bör ta ansvar för att transporten utförs klimatsmart.
Minerallagen måste ändras13 dec 2009
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)
Fredrik Reinfeldt påstår sig ha höga ambitioner vad gäller de pågående klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Att Sverige samtidigt tillåter Shell att förbereda för utvinning av fossilgas på den svenska sidan av Öresund solkar ner den miljöimage regeringen försöker skaffa sig.
Borgarna skapar klyftor11 dec 2009
Avtryck
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
En av de rödgröna arbetsgrupperna har i uppdrag att granska vad regeringen Reinfeldt gör och vad det får för effekt för oss som bor i Sverige. När vi var färdiga med en översiktlig granskning av de tre första åren visade det sig att ?Högerpolitiken klyver Sverige? var en lämplig rubrik för att beskriva vad som hänt hittills.
Satsa på sjöfarten - för klimatets skull6 dec 2009
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (MP) riksdagsledamot trafikutskottet
Kenny Reinhold
Seko sjöfolk
Sjöfarten är ett av de mest energieffektiva sätten att transportera stora godsmängder och kan därför bidra till en snabbomställning av godstransportsystemet. Rregeringens politik verkar i motsatt riktning och leder till en utflaggning av fartyg och medföljande arbetstillfällen från Sverige.
Att ta klimatansvar är en fråga om moral5 dec 2009
Svenska Dagbladet
KARIN SVENSSON SMITH (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
STEFAN EDMAN, biolog och författare
Den borgerliga regeringen åker skrupellöst till Köpenhamn med klimatflaggan svajande i topp ? utan att reflektera kring vårt ansvar att lägga om prioriteringarna för hela samhällsbyggandet här och nu. Att bygga Förbifart Stockholm och andra motorvägar bygger in framtida generationer i ett fortsatt oljeberoende.
Lär av Krugman, Reinfeldt3 dec 2009
Sydsvenska Dagbladet
Johan Lönnroth, docent i nationalekonomi och tidigare vice ordförande i Vänsterpartiet
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot.
Nobelpristagaren Paul Krugman pläderar för offentliga investeringar för att mildra den ekonomiska krisen. Inve­steringar i klimateffektiv teknik bidrar också till att lösa klimatkrisen,
Ett bidrag till klimatmötet i Köpenhamn3 dec 2009
Folkbladet Östgöten
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot trafikutskottet (MP)
Inför det stundande klimatmötet i Köpenhamn försöker alla partier
Regeringen missköter klimatpolitiken27 nov 2009
ETC
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, MP
Listan med felsatsningar och försuttna chanser är allt för lång. Rika länder som Sverige måste visa att det är möjligt att ställa om våra energiintensiva system till klimatsmarta och hållbara
Sverige kan lösa knuten mellan u- och i-länder26 nov 2009
Aftonbladet
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot trafikutskottet (MP)
Det behövs modiga och smarta förslag i stället för att gömma sig bakom att de olika instanserna i USA inte hinner fatta beslut. Det är inte den som kommer sist som vinner. Medalj får inte heller den som fegar ur och föreslår att vi hoppar över matchen i år för att ta den nästa år i stället.
Flygets utsläpp måste minska16 nov 2009
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith riksdagsledamot(MP).
Att flygbolagen har ett papper i byrålådan där de skriver att de i framtiden hoppas på lägre utsläpp betyder inte att utsläppen idag är mindre skadliga.
Ytterområdena ligger på samma planet13 nov 2009
Norrköpings Tidningar
KARIN SVENSSON SMITH (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
MARTIN NYBERG (MP), styrelseledamot Miljöpartiet Östergötland
Lika lite som en oljepanna i ett nytt hus är en nyttig investering är investeringar i ökat utrymme för fossilbränsledrivna transporter ett bra sätt att använda skattebetalarnas pengar.
Inför varningstext på flygresor12 nov 2009
Sydsvenska dagbladet
Karin Svensson, Smith riksdagsledamoten (MP)
Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet
Flygtrafikens klimatpåverkan är större än för något annat transportslag. Om man inte vill inskränka människors möjligheter att själva välja var och när de vill resa, så måste man åtminstone ge dem den information som de behöver för att ta beslut.
Vi måste hushålla med dricksvattnet10 nov 2009
Gotlands Allehanda
Tina Ehn (MP), riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Karin Svensson-Smith (MP), riksdagens trafikutskott
Miljöpartiet har tidigare fört fram att förklara Bästeträsk för riksintresse för vatten. Hållbarhet är dessutom att värna biologisk mångfald i den känsliga miljön runt Bästeträsk för att säkerställa att den bevaras för kommande generationer. Långsiktigt ansvar för mark och vatten måste väga tyngre än kortsiktiga ekonomiska intressen.
Jag förordar ett nationellt dubbdäcksförbud4 nov 2009
Vi Bilägare
Karin Svensson Smith (mp)
riksdagsledamot trafikutskottet
Lagar och regler får större effekt om de inte är för krångliga att efterleva. Bilägare ska inte förväntas kolla på olika kommuners hemsida och ha extra däck i bagaget när de åker runt i Sverige. Därför är det bättre med ett generellt förbud mot dubbdäck (eventuellt begränsat till städer).
Norrleden bör skrotas2 nov 2009
Nya Folkbladet Östergötland
Martin Nyberg (MP) Styrelseledamot Miljöpartiet de Gröna i Östergötland
Karin Svensson Smith (MP) Riksdagsledamot trafikutskottet
Norrköpingspolitiker, ta ert förnuft tillfånga. Att lägga 2,3 miljarder på en ny trafikled är inte bara att vara vårdslös med skattemedel. När hela världen står inför den stora utmaningen att minimera vår klimatpåverkan är det också att vara vårdslös med våra barns framtid.
Staten måste styra Vattenfall bort från kolet29 okt 2009
SVTs hemsida
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Att låta Vattenfall fortsätta med koleldade kraftverk undergräver med rätta den trovärdighet Sverige behöver för att andra länder ska ta de konkreta klimatförslagen på allvar.
Rättvis handel ? en blocköverskridande fråga20 okt 2009
Politikerbloggen
Birgitta Ohlsson (FP)
Karin Svensson Smith (MP)
Kerstin Engle (S)
Emma Henriksson (KD)
Sofia Arkelsten (M)
Sven Bergström (C)
Intresset för att få veta vad vi äter och under vilka villkor maten har produceras ökar hela tiden. Detta är en väldigt viktig utveckling för odlare och anställda i utvecklingsländer eftersom det kan bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för en mängd människor som producerar de varor vi konsumerar.
Avreglering riskerar förstöra Gotlandstrafi ken9 okt 2009
Gotlands Allehanda o Gotlands Tidningar
Karin Svensson Smith
Vi anser att regeringens beslut om att göra ändringar i den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland detta beslut riskerar förstöra Gotlandstrafi ken och att regeringen därmed spelar ett högt spel med gotlänningarnas framtid.
C saknar faktagrund8 okt 2009
Borås Tidning
Birgitta Losman (MP), regionpolitiker
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
Nuvarande miljöminister Andreas Carlgren skrev 1999 i ett pressmeddelande att ?Motorvägssamhället tillhör historien?. I dag försvarar han och Centerpartiet klimatfientliga investeringar såsom Förbifart Stockholm, som är Sveriges största motorvägssatsning någonsin, samt bred motorväg genom hela Skaraborg.
Respektera olika åsikter i dubbdäcksfrågan6 okt 2009
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith (MP)
Riksdagsledamot trafikutskottet
Det finns en bred uppslutning i läkarkåren kring att de partiklar som rivs upp av däcken är hälsovådliga. Det finns, som du skriver, enstaka läkare som påstår motsatsen. Det är med denna fråga som med växthuseffekten och med Förintelsen. Det finns enstaka som påstår motsatsen.
Det finns inga miljövänliga bilar2 okt 2009
Borås Tidning
Karin Svensson Smith riksdagsledamot mp
Birgitta Losman, regionala utvecklingsberedningen Västra Götaland mp
Centerpartiet och regeringen för fram flera decennier gammal vägpolitik och låtsas att klimatfrågan löser sig bara vi fortsätter bygga motorvägar och byter bränsle i bilarna. Det är inte sant.
Klimatanpassning - en fråga om helhet1 okt 2009
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith. Led (MP), riksdagens trafikutskott
Bara kroppspulsådern är inte nog. På samma sätt behövs, utöver höghastighetsspår, upprustning av stambanor och det fint förgrenade regionala järnvägsnätet
Låt barnen få ren luft!1 okt 2009
GöteborgsTidningen
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Ibland uppstår intressekonflikter särskilt mellan dem, företrädesvis män, som prioriterar höga hastigheter i förhållande till andra, oftast kvinnor, som ofta anser miljö och säkerhet är viktigare än att kunna köra fort. Utgångspunkt för mitt ställningstagande är i första hand barns rätt att kunna växa upp i en stadsmiljö utan att få sin hälsa skadad av trafiken.
Lägre hastighet bättre än dubbdäck30 sep 2009
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith (MP)
Riksdagsledamot trafikutskottet
25 kommuner ii Sverige anger att de vill införa dubbdäcksförbud när det blir möjligt. Bakgrunden till detta är att det finns ett mycket övertygande forskningsunderlag som visar på samband mellan dubbdäckspartiklar och ohälsa.
Lägre hastighet bättre än dubbdäck30 sep 2009
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith (MP), Riksdagsledamot trafikutskottet
25 kommuner ii Sverige anger att de vill införa dubbdäcksförbud när det blir möjligt. Bakgrunden till detta är att det finns ett mycket övertygande forskningsunderlag som visar på samband mellan dubbdäckspartiklar och ohälsa.
Politiken leder till tågkaos27 sep 2009
Nerikes Allehanda
KARIN SVENSSON SMITH, Riksdagsledamot för Miljöpartiet
MAGNUS JOHANSSON, Ledamot i Miljöpartiets partistyrelse
I ett läge då kollektivtrafiken utgör en central bit av varje möjlig klimatpolitik har vi inte råd att riva ner kollektivtrafiken med ideologiskt motiverade och ganska vilda systemexperiment.
Förbluffande att inte satsa på spårvägar22 sep 2009
City
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (mp)
Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd i Malmö (mp)
De pengar vi satsar på klimatarbetet måste hamna där de gör mest nytta. Spårvagn ger mycket nytta per investerad krona både i kapacitet och attraktivitet. Dessutom skapar det jobb. I Malmö kan det ge 400-500 årsarbetstillfällen.
Budget utan näringspolitik21 sep 2009
Sydsvenska Dagbladet
Mikaela Valtersson (MP), ekonomiskpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith (MP), ledamot riksdagens trafikutskott
När den borgerliga regeringen idag presenterar sin budget för 2010 saknas en offensiv strategi för att stärka näringslivet. Satsningar på infrastruktur och forskning för miljömässigt hållbara transporter kan hjälpa Sverige ur den ekonomiska krisen
Sätt klimatet i fokus19 sep 2009
Helsingborgs Dagblad
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
Helena Leander (MP), riksdagsledamot skatteutskottet
Anders Borg bör kombinera klimatansvar med ekonomiskt ansvar vid utformingen av statens budget
Så vill vi ha det Mats17 sep 2009
Blekinge Läns Tidning
Karin Svensson Smith
Vi som lever nu står inför ett vägval; antingen fortsätter vi den väg som kantades av okunnighet om samband mellan förbränning av oljeprodukter och växthuseffekt eller så väljer vi att bygga ett samhälle där merparten av transporterna kan ske utan negativ klimatpåverkan.
Höghastighetstågen är en del av framtiden!14 sep 2009
Newsmill
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Karin Svensson Smith riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Det finns tre argument för att sverige bör bygga höghastighetståg: Banvallarna från 1800-talet fungerar dåligt för dagens tåg. Höghastighetståg är bättre, effektivare och bekvämare än flyg på de flesta inrikessträckor. Och tåg är klimatvänligare än bil och flyg.
Naturvårdsverket flyr från sitt ansvar i Norvikfrågan11 sep 2009
Newsbrook
Maria Wetterstrand, språkrör
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, trafikutskottet
Mats Pertoft, riksdagsledamot Stockholms Län
Eva Dannstedt-Branting, gruppledare Nynäshamn
Miljöpartiet de Gröna
I dagarna behandlar Miljödomstolen frågan om Stockholms stads hamnar ska få bygga en ny storhamn i Norvik, Nynäshamns kommun. Det är inte var dag frågan om en ny storhamn avgörs i Sverige. Snarare torde detta vara en unik händelse. Antagligen är det hundratals år sedan en helt ny storhamn anlades i Sverige.
Strutspolitik tillåter miljöfarlig jakt på billiga lastbilstransporter11 sep 2009
Dagens Industri
KARIN SVENSSON SMITH, riksdagens trafik- utskott (MP)
LARS LINDGREN, ordförande Svenska transportarbetarefärbundet
JOHAN LINDSTRÖM, vd, Sveriges Åkeriföretag
Äkeribranschen har kunskaperna för att mininimera sin miljöpåverkan. Men då måste skakiga konkurrensvillkor och beställarnas jakt på låga priser ersättas med beställarnas ansvar för klimatpåverkan i hela transportkedjan.
Naturvårdsverket flyr från sitt ansvar11 sep 2009
SvD.se
MARIA WETTERSTRAND (MP), språkrör
KARIN SVENSSON SMITH (MP), riksdagsledamot, trafikutskottet
MATS PERTOFT (MP), riksdagsledamot Stockholms Län
EVA DANNSTEDT-BRANTING (MP), gruppledare Nynäshamn
Att regeringen inte förser Naturvårdsverket med nödvändiga resurser för att fullfölja sitt uppdrag är skandalöst, Yttrande från Naturvårdsverket saknas när Miljödomstolen behandlar frågan om bygget av en ny storhamn i Norvik.
Alliansen har inte förstått trafikfrågan11 sep 2009
Newsmill
Karin Svensson Smith
miljöpartiets ledamot i trafikutskottet
"Guns dont kill people - people kill people!" hävdar den amerikanska vapenlobbyn På liknande sätt uttrycker sig Andreas Carlgren: "Det är inte vägen som ger utsläppen utan det är utsläppen från bilarna". Carlgrens uttalande är lika dumt som den amerikanska vapenhögerns. Bygger man en motorväg så har man ett ansvar för att folk kör bil på den.
Längre transporter bör kombineras med godståg och sjöfart4 sep 2009
SydÖstran
KARIN SVENSSON SMITH
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Att ta ansvar för kommande generationer innebär därför att göra något nu i stället för att skicka räkningen till våra efterlevande.
Teknikutveckling löser inte trafikinfarkten4 sep 2009
SvD.se
RAYMOND WIGG (MP), oppositionslandstingsråd
YVONNE RUWAIDA (MP), oppositionsborgarråd
KARIN SVENSSON SMITH (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Förbifarten är en bypassoperation i trafikinfarkten och en relik från gammal borgerlig och socialdemokratisk planering på 60-talet. Sedan dess har världen förändrats och klimatförändringarna kräver ett politiskt nytänkande.
Regeringen sviker kollektivtrafiken2 sep 2009
Svenska Dagbladet
KARIN SVENSSON SMITH (MP) riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
YVONNE RUWAIDA (MP) oppositionsborgarråd
Stockholm Stad
RAYMOND WIGG (MP) oppositionslandstingsråd
Sverige som ordförandeland kommer att förlora all trovärdighet i klimatfrågan, om inte regeringen tänker om och stoppar Nationell plan för transportsystemet 2010?2020, som leder till ökade utsläpp från transporter.
Regeringens politik är ett stort svek31 aug 2009
Trelleborgs Allehanda
KARIN SVENSSON SMITH, riksdagsledamot trafikutskottet, Miljöpartiet de Gröna
JAKOP DALUNDE, språkrör Grön Ungdom.
ANGELA EVERBÄCK, Miljöpartiet de Gröna i Vellinge
Trots beslut om med finansiering från Trelle borgs kommun, andra berörda kommuner och region Skåne, har inte Banverket tillräckliga anslag för att pågatågstrafiken till Trelleborg ska bli av. Regeringen föredrar att lägga skattemedlen på att vidga utrymmet för klimatstörande transporter på E22.
Regionen satsar dubbelt så stort på män med bil31 aug 2009
GöteborgsTidningen
Birgitta Losman (MP) Västtrafiks ägarråd
Karin Svensson Smith, (MP)riksdagsledamot i trafikutskottet
Manligt dominerade kommunalförbund, i synnerhet utanför Göteborgsområdet, vägrat anpassa sig till moderna trafikmönster och klimatkrav.
Målet först, medlen sen20 aug 2009
Busstidningen.se
Karin Svensson Smith (mp)
Den brytningstid som innebär att oljesamhället måste överges och ersättas av en ekologiskt hållbar samhällsutveckling leder också till att personbilstrafik måste bli ett komplement snarare är det huvudsakliga transportmedlet.
Politik med annan blick11 aug 2009
Nya Folkbladet Östgöten
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot miljöpartiet
Om politiken bygger på ett ständigt ökande uttag av ändliga naturresurser, utsläpp av föroreningar som underminerar de ekosystemtjänster naturen förser oss med eller ett uttag av förnybara naturresurser som överstiger nybildningen av desamma är den inte långsiktigt hållbar.
Alliansen på tvärs med klimatmålen8 aug 2009
Norrköpings Tidningar
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot Miljöpartiet
Lars Wilzén, språkrör Miljöpartiet Östergötland
Ulf Flodin, ledamot (MP) Östergötlands regionstyrelse
Beräkningarna från planen för förtransportsystemet 2010-2021 visar att man kommer att minska koldioxidutsläppen med en tiondels procent, det vill säga i praktiken ingenting.
Strider mot klimatmålen31 jul 2009
ÖstgötaCorrespondenten
KARIN SVENSSON SMITH (MP), riksdagsledamot
LARS WILZÉN (MP), språkrör Östergötland
ULF FLODIN (MP), ledamot Miljöpartiets regionstyrelse Östergötland
I och med satsningarna på bilvägar är regeringens investeringar i transportsystemet ur klimatsynpunkt bortkastade pengar
Regeringens senaste stolpskott29 jul 2009
SydÖstran
KARIN SVENSSON SMITH, Miljöpartist i riksdagens trafikutskott
JAKOP DALUNDE, Språkrör för Grön Ungdom
ANDERS ENGLESSON, Miljöpartist i Region Blekinge och Karlshamns Kommunfullmäktige
En skorrande falsk ton skär genom EU:s nuvarande ordförandeland när statsminister Reinfeldt hävdar att klimatet står i fokus.
Löften om klimatet som klingar falskt29 jul 2009
Blekinge Läns Tidning
Karin Svensson Smith, Miljöpartist i riksdagens trafikutskott
Jakop Dalunde, Språkrör för Grön Ungdom
Anders Englesson, Miljöpartist i Region Blekinge och Karlshamns kommunfullmäktige
Kilometerskatt för lastbilar. För klimatet och statsfinanserna vore det klokare att lösa E22:s problem med kilometerskatt för lastbilar samt bättre hastighetsövervakning
Regeringens infrastrukturpolitik ett stolpskott29 jul 2009
Enköpingsposten
Jakop Dalunde, språkrör Grön Ungdom
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) i trafikutskottet
Helena Leander, riksdagsledamot (MP) för Uppsala län
Sverige och resten av världen är inne i en lågkonjunktur och det är därför ett guldläge för att genomföra en Green New Deal.
Biogas är bäst men missgynnad27 jul 2009
Örnsköldsviks Allehanda
Anders Mathiasson, Svenska Gasföreningen
Bo Ramberg, Fordonsgas Sverige
Christer Setterdahl, Svensk Biogas
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot
Regeringens avsikter att höja skatten på naturgas riskerar att förhindra utveckling av biogas.En krånglig kvotplikt som Energimyndigheten nu utreder kan i värsta fall också bli ett hinder för ökad andel riktigt rena drivmedel
Satsa på grön infrastruktur24 jul 2009
Hallands Nyheter
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot
Stefan Edlund, ledamot i kommunfullmäktige i Varberg
Agneta Börjesson, partisekreterare
Grön Ungdoms språkrör Jakop Dalunde
Regeringen sviker klimatet genom att inte satsa mer på spårbundna transporter
Att avreglera kollektivtrafiken ger förseningar, inte lösningar23 jul 2009
Debattartiklar
Bengt Holmberg, huvudsekreterare i Kollektivtrafikkommittén samt professor LTH
Olle Holm, docent LTH
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP), ledamot i trafikutskottet
Om det är resenärer och tidtabeller som är det viktigaste, då ska bussar och tåg fortsätta att drivas av det offentliga. Mer konkurrens kan leda till sämre effektivitet. Det är slutsatserna av all tillgänglig internationell erfarenhet. I Storbritannien har de statliga subventionerna fördubblats efter privatiseringen.
Bygg järnväg direkt på Europavägar23 jul 2009
Svenska Dagbladets nätupplaga
KARIN SVENSSON SMITH (MP)
riksdagsledamot trafikutskottet
Sverige ligger efter i utvecklingen av höghastighetsjärnväg. Orsaken är att regeringen hellre satsar på vägar än på järnvägar. Anlägg ett järnvägsnät på valda delar av dagens fyrfiliga Europavägar. Det är billigare och enklare jämfört med att göra det på jungfruelig mark.
New Green Deal-läge19 jul 2009
Nerikes Allehanda
JONAS ERIKSSON, oppositionsråd (MP) Örebro läns landsting
JAKOP DALUNDE, språkrör Grön Ungdom
KARIN SVENSSON SMITH, riksdagsledamot (MP) i trafikutskottet
Förbifart Stockholm är en gökunge som tränger ut spårinvesteringar
Regeringen väljer vägar före järnvägar15 jul 2009
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith (MP), Riksdagsledamot
Sverker Ottosson, Språkrör för Miljöpartiet i Sundsvall
En skorrande falskt ton skär genom EU: s nuvarande ordförandeland när statsminister Reinfeldt hävdar att klimatfrågan är den viktigaste frågan under Sveriges ordförandeskap. För samtidigt fattar han och regering beslut som leder oss längre bort från lösningen på klimatkrisen.
Utveckla färjetrafiken för framtiden2 jul 2009
Gotlands Tidningar
Karin Svensson Smith (mp)Trafikpolitisk talesperson
Avgörande för Gotlandstrafiken blir att båtarna i framtiden drivs utan användning av fossilt bränsle och att vi hushåller med den energi vi har. Båda delarna är nödvändiga utifrån klimathänsyn men inte minst också för att kunna få en rimlig prissättning på båtbiljetterna.
Vi river upp avregleringen av Sveriges järnvägstrafik1 jul 2009
Dagens Nyheter
LENA HALLENGREN, ordförande riksdagens trafikutskott (S)
LARS OHLY, partiledare (V)
KARIN SVENSSON SMITH, ledamot trafikutskottet (MP)
JAN RUDÉN, förbundsordförande Seko
Avregleringen av den svenska järnvägen genomförs i ett rasande tempo. Sverige blir det enda landet i Europa med en helt avreglerad järnvägsmarknad. Men det svenska transportsystemet är för viktigt för att göras om till en ideologisk experimentverkstad. Därför har vi ett tydligt budskap till väljarna: avregleringen kommer att rivas upp vid ett maktskifte.
Miljöbilspremier dåliga för miljöpartiets profil1 jul 2009
Grönt
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Carl Schlyter EU-parlamentariker (mp)
Jakop Dalunde språkrör Grön Ungdom
Att subventionera det som anses önskvärt fungerar ofta sämre än att göra det som bör minska dyrare t ex genom en höjd koldioxidskatt. Om koldioxidskatten höjs har biogasnät- och andra kloka investeringar ha mycket större sannolikhet för att bli av.
Privatisering - ingen säker väg till effektivisering10 jun 2009
Trafikforum
Karin Svensson Smith (mp)
riksdagsledamot trafikutskottet
De viktigaste önskemålen för resenärer är korta restider, pålitlighet, enkelhet och bra information. Mellan en tredjedel och en femtedel av resorna är bytesresor. Det säger sig självt att det blir mycket svårare med information, pålitlighet och samordning när operatörerna är många och i första hand har sitt eget vinstintresse som drivkraft.
Vägtransporterna i EU är alldeles för billiga5 jun 2009
Kristianstadsbladet
Karin Svensson Smith (MP), skånsk riksdagsledamot
Carl Schlyter (MP), EU-parlamentariker
Den enda åtgärd regeringen föreslår för att komma till rätta med godstransporternas klimatpåverkan är ecodriving för lastbilschaufförer! Detta är oansvarigt mot människor som tvingas fly när översvämningar spolar bort deras hem. Det är också oansvarigt gentemot kommande generationer som ska leva efter det oljerus vår generation har ägnat sig åt.
Låt spårvagnen gå till kulturen3 jun 2009
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith (MP)
Rolf Englesson (MP)
Att göra innerstaden bilfri och att anlägga spårvagnstrafik blir då medel för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i såväl ekologiskt som kulturellt hänseende
Nolltolerans mot sexköp3 jun 2009
Helsingborgs Dagblad
Zaida Catalán (MP), kandidat till Europaparlamentet
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot, Skåne
Sverige borde under sitt ordförandeskapet i EU agera mot kvinnoförnedring och för jämställdhet
Skattemotstånd är miljösabotage28 maj 2009
Norrköpings Tidningar
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
Carl Schlyter (MP), EU-parlamentariker
Lastbilar korkar igen Europas vägar. Buller, trängsel, olyckor och utsläpp är det pris vi alla får betala. Lastbilstrafikens miljökostnader och andra negativa effekter borde bekostas av trafiken. En vägavgift per körd kilometer är ett effektivt sätt att låta de som förorenar mest också betala mest.
Avreglerad trafik kostar extra skattepengar14 maj 2009
Dagens Samhälle
Karin Svernsson-Smith. Led (MP) riksdagens trafikutskott
Ytterligare uppstyckning och privatisering är svår att förena med ambitioner om att fördubbla kollektivtrafikens andel avresorna. Om privata bolag tillåts plocka russinen ur kakan så måste skattetillskottet i trafiken öka, om inte biljettpriser ska höjas eller trafik dras in.
Omställning av våra transporter ett måste8 maj 2009
Miljöaktuellt/Dagens Miljö
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot Miljöpartiet
Varken elbilar eller biobränslen kan lösa transportsektorns utsläppsproblem. Det i särklass viktigaste är att ställa om till andra trafikslag, framför allt från lastbilar till tåg och sjöfart.
Regeringen bör satsa på spår framför väg2 maj 2009
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) trafikutskottet
Stefan Kristiansson, oppositionsråd (MP) Västra Götaland
Kia Andreasson, kommunalråd (MP) Göteborg
För alla som vill ta klimatansvar genom att ersätta en del av sina bilresor med kollektivtrafik är förslaget till nationell transportplan ett slag i ansiktet. Göteborgsvisionen K2020 skjuts på en oviss framtid liksom en lång rad kollektivtrafikprojekt i resten av landet.
Ostlänken riskerar att utebli30 apr 2009
Folkbladet
Stefan Arrelid (mp), Kommunalråd, Norrköping
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot i Trafikutskottet
Regeringens satsningar på vägar rimmar därmed minst sagt illa med att Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan. Följden blir att den angelägna järnvägssatsningen Ostlänken nu riskerar att inte bli av vilket är ett bakslag för utvecklingen i regionen och ett stort svek mot alla dem som vill dra sitt strå till stacken för miljön och resa klimatsmart.
Lastbilar växande klimatproblem30 apr 2009
Miljöaktuellts pappersupplaga
Karin Svensson Smith (mp)
Regeringen lägger fokus på personbilarna och underskattar lastbilarnas betydelse.
Dubbelspår genom Varberg riskerar att skjutas upp igen25 apr 2009
Hallands Nyheter
Agneta Börjesson partisekreterare (mp)
Stefan Edlund kommunfullmäktigeledamot Varberg (mp)
Karin Svensson Smith trafikpolitisk talesperson (mp)
Tranporter måste flyttas över från lastbil till godståg och från bil till tåg och spårväg. Att nya vägar leder till ökad bil- och lastbilstrafik är ett erkänt faktum. Regeringens satsningar på vägar rimmar därmed minst sagt illa med att Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan.
Investera i grön tillväxt23 apr 2009
Miljöpartiet de gröna
Stefan Edenborg
Anita Zieme
Karin Svensson Smith
Vi vet att satsningar på spårbunden infrastruktur ger mest utdelning per satsad krona. Trots dessa insikter blockeras vår lokala infrastrukturdebatt av det historiska mantrat, bygg ut E22 till motorväg.
Usel satsning på järnvägen21 apr 2009
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith
Att vägarna prioriteras framför järnvägarna är ett bakslag för utvecklingen i regionen och ett stort svek mot alla dem som vill dra sitt strå till stacken för miljön och resa klimatsmart.
Lekplats för avreglerande20 apr 2009
Kvällsposten
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Göran Sandström, lokförare och SEKO-ombud Uddevalla
Det begränsade spårutrymme som finns idag ska enligt regeringens förslag bli avregleringslekplats och trängseln ska lösas med höjda banavgifter (läs höjda biljettpriser). Fortsätter den politiken kommer ännu fler förseningar och kaos bli det resenärerna får leva med. Klimatmålen kan vi glömma.
Höghastighetsbanor behövs för att ersätta flyget20 apr 2009
Borås Tidning
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
För att säkerställa att vi inte tränger ut investeringar i det befintliga järnvägsnätet föreslår vi från Miljöpartiet ett system där vi lånar pengar från Riksgälden för att finansiera höghastighetstågen. När dessa väl är på plats kommer de att frigöra plats för godståg och regionaltåg på det befintliga nätet.
Pågatåg mellan Trelleborg och Malmö riskerar att utebli20 apr 2009
City Malmö-Lund
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet
Regeringen tar brösttoner i klimatfrågan men tonerna ekar tomt när de möter handling. Gång på gång fattar den borgerliga regeringen beslut som leder oss längre bort från lösningen på klimatkrisen, till exempel genom att konsekvent prioritera satsningar på väg framför järnväg.
Skapa fler spår för tåget17 apr 2009
Svenska Dagbladet
KARIN SVENSSON SMITH (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
GÖRAN SANDSTRÖM, lokförare och SEKO-ombud
Om människor ska byta bilresor mot kollektivtrafik måste det finnas plats för fler och trafiken måste bli bättre. Regeringen vill öka tågresandet genom att låta vinstdrivande bolag konkurrera med SJ. Men vare sig klimatet eller resenärerna är betjänta av ytterligare avreglering. SJ:s vinstutdelningskrav bör ersättas med ett transportpolitiskt uppdrag.
Regeringen bedriver en miljöfientlig trafikpolitik17 apr 2009
Miljöaktuellt
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot Miljöpartiet
Regeringens infrastrukturplan gynnar vägar på järnvägens bekostnad. Höjda banavgifter anvisas som ett medel för att åtgärda trängseln på spåren. Kilometerskatt vill regeringen inte ha utan föreslår eco-driving för lastbilschaufförer i stället. Om detta är att visa ledarskap i klimatfrågan ser framtiden mörk ut. Mycket mörk.
Inget talar för en utbyggnad av E2216 apr 2009
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot Skåne (MP)
Stefan Edenborg, Ordförande, MP-Kristianstad
Anita Zieme, Led (MP), fulllmäktige, Kristianstad
När kommande generationers livsbetingelser hotas är det oansvarig att vidga utrymmet för klimatpåverkande trafik.
Investeringarna riskerar att utebli15 apr 2009
Nya Lidköpings Tidning
Göran Larsson, Kommunstyrelsen i Lidköping (mp)
Karin Svensson Smith, Riksdagens trafikutskott (mp)
De statliga infrastrukturanslagen borde användas till Kinnekullebanan och andra klimatsmarta investeringar i järnväg som är gynnsamma för fler än bara Stockholms bilister. Regeringens satsningar på vägar rimmar minst sagt illa med att Sverige ska vara ett föredöme i klimatfrågan.
Höj koldioxidskatten!14 apr 2009
Nerikes Allehanda
Helena Leander (MP), Riksdagsledamot i skatteutskottet
Karin Svensson Smith (MP), Riksdagsledamot i trafikutskottet
Klimatkrisen tar tyvärr inte paus därför att det dyker upp andra problem, hur stora de än må vara.
Usel argumentation för kärnkraft8 apr 2009
Newsmill
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp) tidigare aktiv i miljörörelsen och i Linje 3 inför folkomröstningen om kärnkraft
Om man ställer kärnkraften mot andra energislag är det ytterst få människor som verkligen vill ha kärnkraft. Att pracka på folk kärnkraft som lösning på klimatfrågan är ohederligt.
Tunga argument för järnvägen4 apr 2009
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
Kia Andreasson, kommunalråd (MP)
En utbyggnad av järnvägen nödvändig inte bara av klimatskäl utan för att människor alls ska kunna förflytta sig någorlunda snabbt. Vad gäller SJ som ska köra tågtrafiken, måste kravet på att vinstutdelningskravet ska ersättas med ett trafikpolitiskt uppdrag.
Jodå, dyrare bensin är bra för klimatet30 mar 2009
Aftonbladet
Helena Leander (MP), riksdagsledamot i skatteutskottet
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot i trafikutskottet
Tvärt emot bensinskatteupprorets påstående har forskning visat att bensinskatten är det enskilt viktigaste styrmedlet hittills för att minska klimatpåverkan.
Höghastighetstågen handlar om mer än att ersätta flyget24 mar 2009
Smålandsposten
Daniel Hagberg (mp), kommunstyrelsen i Växjö
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot i trafikutskottet
Utbyggnad av järnvägen var dock en del av den förändring som ledde till att Sverige gick från att vara ett fattigt jordbrukssamhälle till att bli ett modernt välfärdssamhälle. Nu står vi inför en minst lika stor förändring; att övergå från fossilbränslesamhället till ett samhälle baserat på energihushållning och förnybara energikällor.
Granska elbilarna kritiskt23 mar 2009
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)
Näringsminister Maud Olofsson (C)
Rätt att välja bort flyget21 mar 2009
Göteborgsposten
Kia Andreasson, miljökommunalråd (MP) Göteborg
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) trafikutskottet
Roswall och Hörlin har fräckheten att tala om rättvisa villkor för inrikesflyget. Är de inte medvetna om att flygbränslet är helt obeskattat och många av flygplatserna subventionerade av stat eller kommun?
Bygg bussar istället för bilar20 mar 2009
Göteborgs Tidningen
Karin Svensson Smith (MP)riksdagsledamot och medlem i trafikutskottet.
Birgitta Losman (MP) regionstyrelsen i Västra Götaland.
Det är fatalt att som regeringen bara använder forskningsanslag som ett kortsiktigt industristöd av personbilsföretag och samtidigt missa den tillväxtpotential som finns inom utveckling och tillverkning av bussar, spårvagnar samt tåg.
Försämra inte ytterligare för tågresenärerna9 mar 2009
Göteborgsposten
Bengt Holmberg, professor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) trafikutskottet
Resultatet av att fler vinstdrivna tågoperatörer tillåts trafikera järnvägen blir således att skattefinansieringen måste öka om inte tågtrafiken utanför storstadsområdena ska minska.
Blå dunster om spårbilar6 mar 2009
Efter Arbetet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
Gunnar Sandin (V)
Spårbilar har diskuterats sen 1960-talet. I drift finns en enda bana (Morgantown) som dessutom inte uppfyller definitionerna. Om idén varit vettig hade det funnits fler system. Vill man minska utsläppen etc. finns det mycket kostnadseffektivare sätt än spårbilar.
Vi har inte råd att chansa5 mar 2009
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith
Ledamot (MP), riksdagens trafikutskott
Den största energibesparingen sker när bilresor byts mot kollektivtrafik eller gång/cykel. Det är hög tid att planera städer för människor och inte för bilar. För att göra städerna hälsosamma och trevliga att bo i behövs satsningar på prisvärda kollektivtrafiksystem med bevisat hög funktionalitet. Bilar upphängda på balkar är inte ett sådant system.
Höghastighetsjärnvägen ska placeras där människorna bor3 mar 2009
Smålandsposten
Daniel Hagberg
Karin Svensson Smith
En utbyggd höghastighetsjärnväg behövs för att föra människor snabbt och bekvämt mellan regioncentra, men en nästan lika viktig strategi för att kraftigt kunna utöka gods- och pendeltrafik är att frigöra kapacitet på stambanan genom att överföra delar av snabbtågen till nya spår.
Se upp för elbilarna1 mar 2009
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)
Centerns svek i kärnkraftsfrågan motiveras med att Sverige behöver el till elbilar för att få ner koldioxidutsläppen från trafiken. Men elbilarna kommer inom överskådlig framtid bara att leda till en marginell ökning av elförbrukningen och en marginell minskning av utsläppen.
Flyget och framtiden19 feb 2009
Tidningen Ångermanland
Karin Svensson Smith
Regeringen är beredd att skjuta till pengar för SAS. Det krävs ett nytänkande från regeringens sida. Alternativet är att Sverige hamnar med Svarte-Petter - det sista land som gräver ner sina pengar i fossilteknikens grav.
Inga fler skattepengar till SAS17 feb 2009
Norra Västerbotten
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)
Det finns många områden idag där investeringar är både nödvändiga och önskvärda för att tackla lågkonjunkturen och klimatkrisen. Flyget är inte ett av dem.
Utbyggd tågtrafik - nyckelfråga för regionen14 feb 2009
Göteborgsposten
Ibrahim Baylan (S), Ordförande riksdagens trafikutskott
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot, trafikutskottet.
Peter Pedersen (v), Riksdagsledamot, trafikutskottet
En utbyggd tåg- och spårvagnstrafik är nyckeln till att skapa en större, klimatanpassad och mer konkurrenskraftig Göteborgsregion.
Norrköping på rätt spår13 feb 2009
Norrköpings Tidningar
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot i Trafikutskottet
Stefan Arrelid (MP), kommunalråd och språkrör
Eva Karlsson (MP), språkrör
En ekologiskt hållbar framtid tryggar vi inte med regeringens förslag om resurser till nya motorvägar. Istället behöver vi komma på rätt spår - med spårbunden trafik såväl inne i städerna som mellan städerna.
Regeringen hindrar EUs klimatpolitik6 feb 2009
ETC
Karin Svensson Smith (mp)
Ledamot riksdagens trafikutskott
Med en kilometerskatt skulle transporterna med lastbil minska, men Sverige har bidragit till att EU sopat denna akuta fråga under mattan.
SAS har inte en chans4 feb 2009
Newsmill
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för miljöpartiet och medlem i riksdagens trafikutskott.
SAS har små möjligheter att följa med i de närmaste årens race mot bränslesnålare flygplan. Det bästa hade varit om staten sålt bolaget för länge sedan. Som det nu är så behövs mycket mer än 6 miljarder för att bygga om SAS inför framtiden.
Lekstuga på järnvägsspåren2 feb 2009
Helsingborgs Dagblad
Karin Svensson Smith (mp)
Vi står inför en miljösituation som skulle gynnas av att vi alla åkte mer tåg och mindre bil och flyg. I det läget väljer regeringen att satsa pengar på vägutbyggnad och samtidigt skapa lekstuga på det begränsade spårutrymme som finns idag. Fortsätter den politiken kommer förseningar och kaos bli vad vi får leva med även det närmsta decenniet.
Bädda för ett hållbart Sverige26 jan 2009
Dagens Industri
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Framtidsbranscherna bör stå i fokus för debatten snarare än krampaktiga försök att förhindra en nödvändig marknadsanpassning av personbilstillverkningen.
Regeringen sänker anslagen till vägar och järnvägar20 jan 2009
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Ingrid Möller, språkrör i Sundsvall (MP)
Sverker Ottosson, språkrör i Sundsvall (MP)
Det är dags att skapa ett modernt järnvägssystem för framtiden med snabbare tåg, pålitligare tidtabeller och mer gods på spår. Men då krävs ökade, och inte minskade, anslag till infrastrukturen. De borgerliga partierna vill hellre 25 miljarder till en motorväg nära Stockholms innerstad
Det handlar om ansvar27 dec 2008
Dalademokraten
KARIN SVENSSON SMITH
Med nuvarande förbränningstakt av olja riskerar vi att underminera för kommande generationers möjlighet att leva. Översvämningar och orkaner förstör redan idag livsbetingelserna för hundratusentals människor varje år.
USA inget föredöme när det gäller koldioxid23 dec 2008
ÖstgötaCrrespondenten
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Amerikanerna släpper i dag ut mest klimatförstörande koldioxid per invånare i hela världen. Inför FNs stora klimatmöte nästa år måste såväl USA som Sverige börja ta ansvar för framtiden genom att drastiskt minska sina utsläpp av klioxid.
Gör inte om gamla bilmisstag17 dec 2008
Ny Tekniks webupplaga
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Subventioner och statsstöd kan tillfälligt hålla kvar gammal teknik. En klokare väg för framtiden är att kunna erbjuda världen lösningar för energisnåla, smidiga person- och godstransporter med minimal miljöpåverkan.
Sikta högre med stödpaketet15 dec 2008
Dagens Industri
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot, trafikutskottet (mp)
Med ett klokt forskningssamarbete kan lastbilar och kollektivtrafikfordon anpassas för framtidens villkor och inte hamna på efterkälken så som personbilstillverkningen har gjort.
Dags att ta ansvar för framtiden15 dec 2008
Mora Tidning
Karin Svensson Smith
I dag står västvärlden för majoriteten av utsläppen och vi är rika nog att utveckla teknik för att få ner utsläppen. Det ansvaret måste vi ta.
Vi kräver en grön politik för folket12 dec 2008
Norrköpings tidningar
Karin Svensson Smith (mp)
Riksdagsledamot, trafikutskottet
I en kris är det bättre att lyssna på den som ser problemet och försöker lösa det på ett sätt som inte drabbar människor hårt, än på dem som helt enkelt förnekar att problemen alls existerar.
Välkommen vänstersväng9 dec 2008
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
I valrörelsen 2010 behövs ett alternativ som tar ansvar för framtiden. För att åstadkomma en samhällsomdaning krävs kunskaper och långsiktiga åtaganden. Nu krävs att s, v och mp koncentrerar sin energi på att formulera en politik som är bra för klimat, jobb och rättvisa istället för att bråka inbördes.
Blunda inte för klimatproblemen6 dec 2008
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith
ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Vi har redan pumpat upp mer olja än vad som finns kvar. Samtidigt står vi inför klimathotet och vi vet att förbränning av olja är en av de stora bovarna i sammanhanget.
Vi vill lägga pengarna på trafik som människor har nytta av3 dec 2008
Östersundsposten
Karin Svensson Smith (mp)
I nästa val kan man antingen rösta på borgarna som vill bygga en motorväg i Stockholm för 25 miljarder eller på oss som vill lägga pengarna på en omställning till mer miljövänliga transporter. I nästa val kan man antingen rösta på borgarna som vill bygga en motorväg i Stockholm för 25 miljarder eller på oss som vill lägga pengarna på en omställning till mer miljövänliga transporter.
Svar till Winsborg om bensinpriset3 dec 2008
Gotlands Tidningar
Karin Svensson Smith
ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Vi vill ha en ekonomisk politik som innebär en skatteväxling, det vill säga att de skatter vi ökar av miljöskäl kompenseras med minskade skatter på andra områden så att vanliga människor inte drabbas, men så att den som åker mindre bil gynnas.
Klimatet viktigare än pengar24 nov 2008
Upsala Nya Tidning
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp) i trafikutskottet
Helena Leander, riksdagsledamot (mp) för Uppsala län
Maria Gardfjell, ledamot (mp) i gatu- och trafiknämnden i Uppsala
När dagens järnvägsnät byggdes utgick beslutsfattare från en vision om ett framtida transportsystem. På samma sätt behöver vi i dag blicka framåt för att lösa den klimatutmaning vi står inför.
Desperat dämpa resandet i Skåne21 nov 2008
Helsingborgs Dagblad
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Maria Ferm, språkrör Grön Ungdom
Jakop Dalunde, språkrör Grön Ungdom
Det ska inte vara ett rikemansnöje att resa klimatsmart. Ökad efterfrågan ska mötas med ökade statsanslag för att bygga ut spårkapaciteten i och mellan städerna. Det som ska dämpas med högre skatter och avgifter är det som förstör klimatet.
Låt kvinnor få rösta med bussbiljetten!20 nov 2008
Kommunalarbetaren
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot(mp)
Att vägar som Förbifarten ens finns med i planeringen ger intrycket av att män kan rösta med gaspedalen och få ängsliga politiker att tappa huvudet och kasta högvis med pengar på ogenomtänkta projekt.
Miljöpartiet vill storsatsa i lågkonjukturen19 nov 2008
Sundsvalls tidning
Karin Svensson Smith riksdagsledamot trafikutskottet
Sverker Ottosson, Lokalt Språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall
Klimathoten kräver att de svenska utsläppen inom trafiken av koldioxid minskar med 50 procent till år 2020. En storsatsning på järnvägar, pendeltåg, bekvämare och tätare busstrafik, gång- och cykelvägar ger även människor sysselsättning under kommande svåra år med lågkonjunktur och högre arbetslöshet.
Kollektivtrafik bör vara i centrum för klimatpolitiken13 nov 2008
TrafikForum
Karin Svensson Smith
miljöpartiet
Det är dags att flytta fokus från bränslet till det faktum att energianvändningen i transportsektorn måste minska rejält för att kunna möta klimatkraven. Den allra största energibesparingen uppnås genom att fler åker tillsammans.
Förbifarten: Vägarnas motsvarighet till stadsjeepen11 nov 2008
Miljöaktuellt/Dagens Miljö
Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet för Miljöpartiet de Gröna
Regeringen vill bygga ett sista monument över bilköernas, bensinslöseriets och avgasernas tidevarv.
Ökade utsläpp med ökad trafik11 nov 2008
Nya Wermlandstidningen
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikustkott (mp)
Bil Sweden försöker inte längre ens låtsas som att vägen löser några som helst trafikproblem, utan försvaret går nu vid att vägen kanske inte kommer att ställa till alltför stor skada.
Olja och bensin ger växthusgas8 nov 2008
Skaraborgs allehanda
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
40% av utsläppen av växthusgaser kommer från trafiken och att vi måste få ner dessa utsläpp i ganska stor omfattning. 95% av energin i transportsektorn kommer från oljeprodukter, alltså bensin och olja.
Motorvägar fel recept i krisen7 nov 2008
GT
Karin Svensson Smith, (mp) riksdagens trafikutskott
Stefan Kristiansson, oppositionsråd (mp) Västra Götaland
Kia Andreasson, kommunalråd (mp) Göteborg
Förbifart Stockholm riskerar att dränera resten av landet på resurser till viktiga satsningar på exempelvis järnväg och regional kollektivtrafik.
Utsläppslogik som haltar betänkligt7 nov 2008
Karin Svensson Smith (mp)
Karin Svensson Smith (mp)
I dag står vi i västvärlden för majoriteten av utsläppen i världen och det är vi som är rika nog att utveckla teknik för att få ner utsläppen. Det ansvaret måste vi ta.
Fyra ingångar till en krog med bara ett bord6 nov 2008
Borås Tidning
Karin Svensson Smith (mp)
Att bygga fler infartsvägar till ett begränsat vägutrymme är som att bygga fyra ingångar till en restaurant som bara har ett bord.
Uppsala behöver spårtrafik5 nov 2008
Upsala Nya Tidning
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (mp) i trafikutskottet
Helena Leander, Riksdagsledamot (mp) för Uppsala län
Maria Gardfjell, Ledamot (mp) i Gatu- och trafiknämnden i Uppsala
Precis som i resten av Europa vill människor kunna resa med minsta möjliga klimatpåverkan, med spårbunden trafik
Att åka tillsammans är energismartast4 nov 2008
ÖstgötaCorrespondenten
Karin Svensson Smith
ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Tåg, tunnelbana och spårvagn är överlägsna elbilen i fråga om transportkapacitet.
Klimatsmart stadstrafik31 okt 2008
Skånska Dagbladet
Lari Pitkä-Kangas
Anders Åkesson
Karin Svensson-Smith
Miljöpartiet menar allvar med satsningar på en infrastruktur med hållbar inriktning. Vi föreslår en samfinansiering på statlig, regional och kommunal nivå för att lösa investering och drift för spårvägstrafik.
Behövs av få men bekostas av många28 okt 2008
Nya Wermlands-Tidningen
Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna
Förbifarten utgör en kommande klimatbomb på nationell nivå. De 25 miljarder som motorvägen kommer att kosta skulle istället kunna användas till klimatsmarta investeringar i hela landet.
Förbifarten är en klimatbomb24 okt 2008
Östgöta Correspondenten
MARIA WETTERSTRAND
KARIN SVENSSON SMITH
De 25 miljarderna till Förbifart Stockholm borde investeras i andra delar av Sverige
Inget stöd för trafikavreglering21 okt 2008
SEKOtidningen nr 10/2008
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot i trafikutskottet (mp)
Om det enda alternativet till inrikesflygets, dvs SJ, skulle förlora sin ensamrätt på stamnätet, skulle det bli negativt för klimatet.
Alliansen bryr sig inte om klimatpolitiken13 okt 2008
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Sverker Ottosson, lokalt språkrör (mp)
Ingrid Möller, lokalt språkrör (mp)
Många människor vill leva miljövänligt. Men för att kunna göra det måste det finnas fungerande kollektivtrafik som alternativ. Detta är också en fråga om vardagsekonomi i framtiden. Detta tycks regeringen inte ha insett.
Staten måste ha makten över järnvägstrafiken10 okt 2008
Göteborgspostens nätupplaga
Karin Svensson Smithriksdagsledamot (mp), ledamot trafikutskottet
Effekten av att inrikesflygets enda konkurrent, SJ, förlorar sin ensamrätt på stamnätet blir otvetydigt en ökad klimatpåverkan.
Vi skall verka för ett grönare och öppnare EU6 okt 2008
Göteborgspostens nätupplaga
Karin Svensson-Smith, riksdagsledamot
Mats Pertoft, riksdagsledamot
Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd Malmö
Zaida Catalán, kommunfullmäktig Stockholm Stad samt f.d. språkrör Grön Ungdom
Rolf Öberg, ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen
Fredrik Fernqvist, ordförande för Miljöpartiet i Malmö
Johan Lundqvist, ordförande för Miljöpartiet i Uppsala
Jon Larsson, Språkrör för Gröna Studenter
Anna Norrman, partistyrelseledamot
Karl Palmås, miljöpartist och forskare Göteborgs universitet
Fredrik Frangeur, förbundsstyrelseledamot och internationellt ansvarig i Grön Ungdom
Christian Valtersson, ledamot Miljöpartiet Stockholm Stads styrelse
Jerker Thorsell, mp Stockholm Stad
Jimmy Mannung, mp Stockholm Stad, ersättare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Per Olsson, ledamot utbildningsnämnden i Stockholm Stad
Alex Lindskog, språkrör och ombudsperson Grön Ungdom Skåne
Alexander Chamberland, queerfeministisk debattör samt f.d. språkrör Grön Ungdom
Veera Jokirinne, språkrör Gröna Studenter Sthlm och vice ordförande Stockholm Universitets Studentkår
Karolina Skog, politisk sekreterare de Gröna i Malmö
Rasmus Ling, politisk sekreterare de Gröna i Malmö
Jonas Lindberg, mp Göteborg
I dag stod det klart att miljöpartiets medlemmar tydligt röstat för att slopa kravet på att Sverige ska lämna EU. Nu är det dags att ta nästa steg och tydligt presentera en alternativ grön vision för Europa. Vi som skriver detta kommer att verka för ett miljöparti som på allvar bejakar samarbete över Europas nationsgränser.
Trots fler miljöbilar ökar utsläppen4 okt 2008
Gotlands Allehanda
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Det krävs politiska beslut som gör det dyrare att använda fossila bränslen kombinerat med enklare och bekvämare kollektivtrafik.
Alliansen rustar ner tågtrafiken2 okt 2008
Borås Tidning
Karin Svensson Smith, trafikutskottet riksdagen (mp)
Brigitta Losman, regionpolitiker Västra Götaland (mp)
En bra arbetsmarknad och en väl fungerande ekonomi för alla förutsätter att vi skapar ett modernt trafiksystem. Men regeringen verkar inte ha insett detta.
Det finns inget alternativ till EU i klimatarbetet30 sep 2008
Europaportalen
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot (mp) för Malmö
Det är genom sådant konstruktivt agerande av gröna politiker i EU:s församlingar som vi kan uppnå resultat, inte genom att sitta på läktaren och rabbla radikala men betydelselösa målsättningar. 1994 års alternativ till EU finns inte längre.
Trovärdigheten offras för motorvägsbyggen25 sep 2008
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot trafikutskottet
En regering som undergräver de miljömål som man inte vill prata om tar inte ansvar för framtiden
Miljöpartiets utträdeskrav är inte längre försvarbart21 sep 2008
Europaportalen
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp) för Malmö
I dagens internationaliserade värld behövs en politisk arena för alla de gränsöverskridande frågor som inte nationalstaterna klarar av på egen hand.
Regeringen är på helt fel spår i klimatpolitiken13 sep 2008
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith ledamot (mp) riksdagens trafikutskott
Stefan Kristiansson, oppositionsråd (mp) Västra Götalandsregionen
Kia Andreasson, kommunalråd (mp) Göteborg
Den ensidiga satsningen på vägar är ett rejält underbetyg till regeringen och Göteborg riskerar att förvandlas från ett föredöme inom miljöområdet till ett skräckexempel.
Använd statens pengar till något bättre än SAS11 sep 2008
Dagens Industri
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)
Regering och näringsliv måste inse att det är osunt med subventioner. Obeskattat flygbränsle är ologiskt när andra branscher ska ta sitt klimatansvar.
Klimatarbetet är inte industrifientligt10 sep 2008
Nordisk Papperstidning
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot, miljöpartiet
Transportsektorn har inte uppvisat någon sänkning av sina utsläpp sedan 1993 och utsläppen är idag 10% över 1990 års nivåer. Så kan det inte fortsätta.
Oseriöst om växthuseffekten9 sep 2008
Västerviks-Tidningen
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Enligt FNs klimatpanel har vi max 8-10 år på oss att vända trenden av ökande växthusgaser till en minskning. Då måste all fossilbränsleanvändning ifrågasättas.
En upprustning av stambanan är akut6 sep 2008
Smålandsposten
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Finansministern och statsministern har ifrågasatt den samhällsekonomiska nyttan av satsning på spår. I miljöpartiets förslag till statsbudget och i vår järnvägsmotion finns upprustning av södra Stambanan med.
Utred snabbtåg via Växjö!26 aug 2008
Smålandsposten
Karin Svensson Smith
Med snabba tåg så konkurreras flyget ut, all forskning visar att med resor under två timmar får järnvägen mellan 80?100 procent marknadsandel.
Lönsam investering oavsett klimatnytta23 aug 2008
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith (mp), ledamot i riksdagens trafikutskott
Moderaternas förkärlek för satsningar på långsamma motorvägar framför snabba järnvägar är kortsiktig
Höghastighetståg21 aug 2008
Skaraborgs läns tidning
Karin Svensson Smith (mp) trafikpolitiks talesperson
Sture Grönblad (mp) Skövde
Utsläppen av koldioxid från transportsektorn är ett av de stora miljöproblemen i vår tid. 40% Sveriges samlade utsläpp, 20 miljoner ton, står transportsektorn för
I princip är allt flyg söder om Sundsvall onödigt14 aug 2008
Västerviks Tidning
Karin Svensson Smith
Ledamot trafikutskottet (mp)
Transportsektorn som helhet står för 20 miljoner ton koldioxid, det är 40% av Sveriges utsläpp. De tranportsslag uteslutande eller till stor del drivs med fossila drivmedel måste minska kraftigt för att klimatmålen ska uppnås.
EU, miljöpartiet och klimatfrågan5 jun 2008
Helsingborgs Dagblad
Karin Svensson Smith (mp)
riksdagsledamot
Det behövs ett parti i regeringsställning med förmåga att bedriva en politik som kan motverka klimatkrisen. Kongressbesluten i Östersund ökar miljöpartiets möjligheter att få ett tillräckligt stort väljarstöd för att kunna genomföra sin politik.
Flytta fokus till kollektivtrafik5 jun 2008
Miljöaktuellt
Peter Eriksson (mp), språkrör
Karin Svensson Smith (mp), trafikpolitisk talesperson
Miljöbilar i all ära, men om transportsektorns utsläpp ska kunna minskas krävs det mer än förnybara drivmedel. Kollektivtrafik är den effektivaste energibesparingen.
När kommer kilometerskatten?15 maj 2008
Borås Tidning
Karin Svensson Smith riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Birgitta Losman, regionpolitiker Västra Götaland (mp)
Regeringen har pratat mycket om klimatet samtidigt som den har valt att bygga sin transportpolitik på fler motorvägar och minskad satsning på järnvägar.
Grön ideologi6 maj 2008
Miljöpartiet
Karin Svensson Smith
Grön ideologi ? vad är det? Den frågan hade jag anledning att begrunda när jag för tre år sedan gick över från vänsterpartiet till miljöpartiet.
Regeringens infrastrukturpolitik saknar trovärdighet - mer måste satsas på järnvägen30 apr 2008
Miljörapporten nr 4/08
Karin Svensson Smith
ledamot i riksdagens trafikutskott och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet
Är Förbifart Stockholm för minst 25 miljarder kronor det som visar politikens ansvar för kommande generationer? Svaret är rimligen nej, det borde inte gå en krona till klimatdåliga projekt.
Sjöfarten är en del av lösningen24 apr 2008
Bohuslänningen
Lars Tysklind, riksdagsledamot (fp), Bohuslän
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp), Trafikutskottet
Vi är eniga med regeringsdeklarationens beteckning av klimathotet som vår generations största utmaning. För att möta det är kilometerskatten en del av lösningen.
Ledande oppositionspolitiker: Infrastrukturministern stoppar utvecklingen23 apr 2008
SVT:s hemsida
Ibrahim Baylan, (s), trafikutskottets ordförande
Peter Pedersen (v), ledamot i trafikutskottet
Karin Svensson Smith (mp), ledamot i trafikutskottet
Klimatförändringarna är vår tids viktigaste politiska utmaning. Transporterna av människor och gods ger miljöproblem som måste mötas med kraftfulla åtgärder. Men den borgerliga regeringen står handlingsförlamad.
Tunnelseende gör att fossil förbifart ännu inte skrotas22 apr 2008
Gröna Tider
Karin Svensson Smith
Förbifart Stockholm är det infrastrukturprojekt miljöpartiet ägnat störst uppmärksamhet i riksdagen sedan valet 2006. Anledningen till denna fokusering på Förbifarten är dess symbolvärde för det fossilsamhälle som hotar vårt klimat.
Ingen brist på pragmatism22 apr 2008
Hallands Nyheter
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot
Roger Orwén (mp) och Bruno Toftgård (mp), Halmstad
Användning av den brasilianska etanolen får svåra ekologiska och sociala återverkningar. Det är betydligt smartare att använda resurserna för framtidens trafik, som i mycket högre grad måste baseras på kollektivtrafik, spårbundna godstransporter och cykel.
Alliansens klimatpolitik räcker inte21 apr 2008
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot trafikutskottet
Sverker Ottosson, Lokalt språkrör för mp-Sundsvall
Det räcker inte med att prata om klimatfrågan, man måste våga agera också.
Kilometerskatt ger smarta transporter19 apr 2008
Dagens Industri
Karin Svensson Smith,
Potentialen för klimatsmarta transporter kommer inte att utnyttjas om det är billigare att fortsätta att bara använda lastbilstransporter. Kilometerskatten för lastbilar är ett avgörande klimatredskap.
Helsingborgs Dagblad9 apr 2008
Helsingborgs Dagblad
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot
Anders Åkesson (mp), regionråd, Region Skåne
Magnus Ehrencrona (mp), gruppledare i kommunfullmäktige, Helsingborg
Erik Persson (mp), kommunfullmäktigeledamot och ordförande i mp, Helsingborg
För att klara klimatet måste vi begränsa den tunga lastbilstrafiken. Vi vill därför införa kmskatt och höja broavgiften för vägtrafik på Öresundsbron.
Flyget måste bära sina miljökostnader28 mar 2008
Restauratören nr9/08
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Det är inte rationellt att andra transportslag ska bära sina klimatkostnader samtidigt som flyget är ett skattefrälse
Vi måste ge bussen fördelar framför bilen27 mar 2008
Dagens Samhälle
Sven Bergström (c)
Karin Svensson Smith (mp)
Ledamöter, riksdagens trafikutskott
Satsningar på kollektivtrafik är avgörande för att åstadkomma de förändringar av människors sätt att färdas som vårt klimat behöver.
C-utfästelser om järnvägar klingar falskt27 mar 2008
Upsala Nya Tidning
Karin Svensson Smith, ledamot (mp) i riksdagens trafikutskott
Helena Leander, ledamot (mp) i riksdagens skatteutskott
Förbifart Stockholm till en kostnad av minst 25 miljarder kronor. En sexfilig motorväg som kommer att ge ökad trafik och större klimatpåverkan, och som centerpartiet tidigare sammanhang motarbetat.
Styr fler transporter från lastbil till fartyg26 mar 2008
Göteborgsposten
Lars Tysklind, riksdagsledamot (fp), Bohuslän
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp), trafikutskottet
Ett bättre utnyttjande av transporter genom inrikes sjöfart skulle avlasta vägarna och minska klimatutsläppen. Kilometerskatt för lastbilstrafik skulle ge sjöfarten möjlighet att konkurrera på mer jämnbördiga villkor
Investera klimatsmart19 mar 2008
Hallands Nyheter
KARIN SVENSSON SMITH (MP), Riksdagsledamot
BRUNO TOFTGÅRD (mp) & ROGER ORWÉN (mp), fullmäktigeledamöter i Halmstad
Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga. Därför är det avgörande att inte lägga en enda krona till på klimatfientliga investeringar.
Männens resmönster inte hållbart12 mar 2008
Kommunalarbetaren
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Merritt Polk, forskare vid TransportMISTRA, Göteborgs universitet
Att nå jämställdhetsmålet i transportsektorn har givetvis ett egenvärde, men kan också visa sig vara ett verktyg för att klara den klimatomställning som är nödvändig.
Järnvägar är svaret på klimatförändringarna4 mar 2008
Norrländska SocialDemokraten
Peter Eriksson, Språkrör miljöpartiet
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot miljöpartiet
Under de åtta till tio år vi har på oss att hejda klimatförändringarna måste Sverige satsa stenhårt på klimatsmarta alternativ.
Miljöpartiets syn på arbetslivet måste vidgas28 feb 2008
Grönt nr 1/feb 08
ULF HOLM, ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott
KARIN SVENSSON SMITH, ledamot i riksdagens trafikutskott
MIKAELA VALTERSSON, ledamot i riksdagens finansutskott
Miljöpartiet måste bli bättre på frågor kring arbetsmiljö, jämställdhet på arbetsplatser, arbetsrätt och arbetstid. Dessutom måste arbetslivets påverkan på samhällsekonomin diskuteras.
Satsa vägmiljarderna på kollektivtrafiken19 feb 2008
Lokaltidningen Mitt i Huddinge (m fl)
Karin Svensson Smith (mp),
ledamot i riksdagens trafikutskott
Man kan inte få människor att äta mindre hamburgare genom att öppna hamburgerrestauranger och man kan inte nå klimatmålen genom att bygga motorvägar.
Satsa på tåg för att klara klimatmålet14 feb 2008
Miljöaktuellt/Dagens Miljö
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Regeringens fortsatta plädering för miljardbelopp på nya motorvägar går stick i stäv med ambitionen att Sverige ska vara ett föregångsland inom klimatpolitiken. Om klimatmålen ska nås måste tågtrafik utgöra en rimlig ersättning för merparten av dagens inrikesflyg."
Inget utrymme för mer flyg i Sverige8 feb 2008
Upsala nya tidning
Helena Leander, riksdagsledamot skatteutskottet (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Niclas Malmberg, kommunalråd Uppsala (mp)
Klimatomställningen brådskar, och då har vi inte råd bygga in oss i klimatknäpp infrastruktur. De investeringar som görs ska stödja klimatomställningen - inte motverka den!
Det finns hopp om Ådalsbanan7 feb 2008
Dagens Nyheter
KARIN SVENSSON SMITH
trafikpolitisk talesperson
miljöpartiet de gröna
Miljöpartiet är tyvärr ännu det enda parti i Sverige som är berett att göra den satsning på järnvägen som krävs för att ställa om till klimatsmarta resor och transporter.
Konkurrens ska vara rättvis7 feb 2008
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith, led (mp), riksdagens trafikutskott
Regeringen saknar ambitioner att lösa klimatproblemen på riktigt. I budgetprop föreslår de att en större del av investeringarna ska ske inom vägsektorn. Detta trots det uppenbara sambandet mellan vägtrafik och växthusgaser.
Lagstifta om alkolås i bilar!5 feb 2008
Helsingborgs Dagblad
Karin Svensson Smith (mp)
Gunvor G Ericson (mp)
Hur många fler ska dö innan regeringen anser att det är dags att göra något?
Anders Källström urholkar förtroendet för näringslivet4 feb 2008
BoråsTidning
Karin Svensson Smith och Birgitta Losman (mp).
Källström har gått på den myt som odlas även inom många politiska partier. Man tror att byte av bränsle är en tillräcklig lösning på transportpolitiska utmaningar.
Regeringen satsar fossilt3 feb 2008
Arbetarbladet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet, mp
Bodil Ceballos, riksdagsledamot i utrikesutskottet, mp
Den borgerliga regeringen har skurit i anslagen till järnvägstrafiken vilket har lett till att 71 järnvägsprojekt skjutits fram eller lagts på is i brist på pengar.
Skattepengar subventionerar klimatkaos3 feb 2008
Borås Tidning
Peter Eriksson språkrör (mp)
Karin Svensson Smith trafikpolitisk talesperson (mp)
Det behövs många åtgärder för att vi ska kunna rädda klimatet på jorden. En av de mest självklara vore att sluta subventionera det dåliga och istället gynna det klimatsmarta. Annars blir talet om klimatpolitik bara munväder.
Vi betalar miljarder till att förstöra vår planet29 jan 2008
Norrländska Socialdemokraten
Peter Eriksson, Språkrör miljöpartiet
Karin Svensson Smith, Trafikpolitisk talesperson miljöpartiet
Det finns många sätt som vi människor påverkar klimatet på jorden. Ett av de mest absurda sätten är att med skattemedel varje år subventionera fossila bränslen.
De klimatförändringar vi står inför kräver också politiska förändringar28 jan 2008
Nerikes Allehanda
Helena Leander (mp), riksdagsledamot i skatteutskottet
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot i trafikutskottet
Först då koldioxidskatten verkligen dimensioneras utifrån klimatmålen kan klimatpolitiken bli trovärdig.
Dimensionera koldioxidskatten utifrån klimatmålen28 jan 2008
Miljöaktuellt/Dagens miljö
Helena Leander (mp), Riksdagsledamot i skatteutskottet
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot i trafikutskottet
Att ställa om till ett klimatsmart samhälle kommer att kosta och då är det viktigt att inte av populistiska skäl undvika de åtgärder som ger mest klimatnytta för pengarna.
Dimensionera skatten utifrån klimatmålen28 jan 2008
Motala Tidning
Helena Leander (mp), Riksdagsledamot i skatteutskottet
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot i trafikutskottet
Menar vi allvar med klimatmålen bör inte koldioxidskatten sättas godtyckligt, utan räknas fram utifrån nödvändiga utsläppsminskningar. Med en långsiktig plan för årliga utsläppsminskningar och för de årliga skattehöjningar som bedöms nödvändiga skapas också stabila spelregler som minskar osäkerheten i klimatinvesteringar.
Klimatfrågan kräver politiskt mod28 jan 2008
Östgöta Correspondenten
Maria Wetterstrand
Karin Svensson Smith
Intresset för klimatfrågan kommer också att driva fram en mängd dåliga förslag, som att ersätta bensin med palmolja. Politikerna måste ha modet att stoppa dessa, skriver miljöpartisterna MARIA WETTERSTRAND och KARIN SVENSSON SMITH.
Koldioxidskatt bra väg för att nå klimatmålen25 jan 2008
Dagens Industri
Helena Leander och Karin Svensson Smith, riks- dagsledamöter (mp)
Sverige bör sikta högre än målen i EU-kommissionens klimatpaket. Störst klimatnytta måste uppnås till lägst kostnad. Koldioxidskatt gynnar såväl energieffektivisering och -besparing som en övergång till fossilfria energikällor. Långsiktighet behövs, så att inte klimatinvesteringar hålls tillbaka.
Även Konkurrensverket emot ökad konkurrensutsättning24 jan 2008
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith
Att ersätta en sammanhållen rikstrafik på järnväg med ett lapptäcke av regionala bolag är ju inte konkurrens, det är en fraktionering som minskar tågtrafikens möjligheter.
Ställ miljökrav på godstransporter23 jan 2008
Ny Teknik
Lars Hansson, trafikforskare och universitetslektor i industriell miljöekonomi vid Lunds Universitet.
Karin Svensson Smith riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Regeringen borde ställa krav som minskar godstransporternas klimatpåverkan i stället för tvärtom
Stoppa lastbilarna22 jan 2008
Dagens Nyheter
IBRAHIM BAYLAN, Ordförande i riksdagens trafikutskott (s)
KARIN SVENSSON SMITH, Ledamot i riksdagens trafikutskott (mp)
PETER PEDERSEN, Ledamot i riksdagens trafikutskott (v)
Oppositionspartierna kräver att regeringen inför kilometerskatt
Järnvägstrafik gör sig bäst som ett sammanhållet system22 jan 2008
SEKO-tidningen
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot i trafikutskottet (mp)
Effekten av att inrikesflygets enda konkurrent, SJ, förlorar sin ensamrätt på stamnätet blir otvetydigt en ökad klimatpåverkan. Om regeringen inte gillar SJ vore det hederligare att sätta bolaget på utförsäljningslistan än att skjuta det i sank.
Ett helt vanvettigt slöseri. Skattepengar i Sverige och utomlands subventionerar klimatkaos22 jan 2008
Västerbottens-Kuriren
Peter Eriksson
Karin Svensson Smith
De flesta som gör ett reseavdrag bor i storstäder där det finns bra kollektivtrafik. Fusket är utbrett. Det vore klimatsmartare att i stället införa reseavdrag som bygger på hur långt man har att resa och oberoende av vilket sätt man väljer sin resa. Idag gynnas biltrafik framför bilresor.
Miljöbeskatta flyget22 jan 2008
Skånska Dagbladet
Peter Eriksson språkrör (mp), Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Transportsektorn ökar sina utsläpp av fossila växthusgaser. Flygbränslet har en skattebefrielse som motsvarar fem miljarder per år. Ta bort dessa klimatdåliga subventioner.
Avregleringen leder till ökad klimatpåverkan7 jan 2008
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Järnvägstrafik gör sig bäst som ett samman¬hållet system där tidtabeller, biljettbokning och prissystem hänger ihop.
SJ fråntas rollen att konkurrera med inrikesflyget20 dec 2007
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith
Ledamot (mp), riksdagens trafikutskott
Effekten av att inrikesflygets enda konkurrent, SJ, förlorar sin ensamrätt på stamnätet blir otvetydigt en ökad klimatpåverkan.
Klimatmässig dubbelmoral16 dec 2007
Trafikmagasinet
Peter Eriksson språkrör (mp)
Karin Svensson Smith (mp)
Det är dags att byta politik. Inte klimat.
Vässa den gröna skatteväxlingen16 dec 2007
Upsala Nya tidning
Helena Leander, riksdagsledamot skatteutskottet (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Mikaela Valtersson, riksdagsledamot finansutskottet (mp)
Stabila uppgörelser och tydliga planer för grön skatteväxling stimulerar teknikutveckling och människors trygga deltagande i utvecklingen, skriver Helena Leander m fl.
FN vill få ner utsläppen15 dec 2007
GP: Fria ord
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Billigare biltrafik minskar inte bilåkandet
EU-skatt på flygresor hellre än utsläppsrätter12 dec 2007
Dagens Industri
Stefan Wirtén, näringspolitisk chef Skogsindustrierna
Karin Svensson Smith, riksdagsledamor trafikutskottet (mp)
Ur klimatsynpunkt är det väsentligare med ökade priser på just flygresor och inte till ett ökat kostnadstryck på industrin.
Sluta subventionera klimathotande bränslen7 dec 2007
GP debatt
Peter Eriksson
språkrör (mp)
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
De statliga subventionerna till fossila bränslen måste upphöra. För Sveriges del handlar det om 45 miljarder per år, utslaget per person blir det 5 000 kronor. Att exempelvis ta bort reseavdraget och i stället få folk att åka kollektivt är ett klimatklokt sätt att spara skattemedel och förbättra miljön, skriver Peter Eriksson och Karin Svensson Smith.
Låt bränsleskatten styras av klimatmålen1 dec 2007
GRÖNT
KARIN SVENSSON SMITH
Koldioxidbeskattningen måste dimensioneras för att nå de uppsatta klimatmålen.
Små blomkrukor vid motorvägens kant23 nov 2007
SvD Brännpunkt
PETER ERIKSSON, språkrör (mp)
KARIN SVENSSON SMITH, ledamot (mp) riksdagens trafikutskott
BJÖRN SIGURDSSON, miljöpartiets representant i Stockholmsförhandlingen
Förbifart Stockholm är en klimatkatastrof
Flyget smutsar ner och lämnar räkningen till andra12 nov 2007
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith - Riksdagsledamot (mp)
Ulf Holm - Riksdagsledamot (mp)
Anders Åkesson - Regionråd (mp) Region Skåne
Resenärer och flygbolag har redan valt bort flygplatser som Kristianstad Airport. Det är hög tid att låta flyget bära sina egna kostnader och avveckla de statliga stödgarantierna till flygplatser där fullgoda och mer klimatriktiga alternativ finns.
Sjöfart att föredra framför vägtransporter5 nov 2007
Vestmanlands Läns tidning
Karin Svensson Smith, ledamot av riksdagens trafikutskott
Mats Pertoft, riksdagsledamot och Södertäljepolitiker
Andreas Porswald, kommunalråd i Västerås
En ny sluss i Södertälje behövs både för en klimat­anpassad godshantering och för att hantera framtida höga vattenstånd i Mälaren
Mp vill kompensera bussbolagen31 okt 2007
Upsala Nya tidning
Helena Leander, riksdagsledamot skatteutskottet (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Att göra det dyrare för folk att åka buss och samtidigt öka bilisternas möjlighet till reseavdrag så som regeringen föreslår är fel.
Rusta för klimatet30 okt 2007
Katrineholmskuriren
PETER ERIKSSON språkrör (mp)
KARIN SVENSSON SMITH riksdagsledamot
Klimatförändringarna är här och kommer att påverka oss alla för en lång tid framöver.
Miljökrav i resepolicy gynnar X 200030 okt 2007
Dagens Industri
KARIN SVENSSON SMITH, PETER ERIKSSON
Klimatmedvetna företag borde i sin resepolicy förorda tåg i stället för flyg t ex när det gäller resor mellan Stockholm och Göteborg
Tvinga kommunerna rusta för klimatförändringar29 okt 2007
Sundsvalls Tidning
Peter Eriksson språkrör (mp)
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Det är nu vi har chansen att bygga om till ett klimatvänligt samhälle. En viktig aspekt på den omställning som behöver göras är att vi lokalt planerar så att vi bokstavligen inte står med vatten upp till knäna.
Gods på spår är bättre25 okt 2007
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith (mp)
Anders Åkesson (mp)
Rolf Englesson (mp)
Ulf Nymark (demokratisk vänster)
Att bygga ut motorvägen mellan Malmö och Lund med ytterligare en fil är feltänkt. I stället bör man anlägga en snabbspårväg mellan städerna, vilket skulle skona miljön.
Begränsa utsläppen - byt politik25 okt 2007
Helsinborgs Dagblad
Peter Eriksson (mp), språkrör
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot
Anders Åkesson (mp), regionråd, Region Skåne
Magnus Ehrencrona (mp), gruppledare kommunfullmäktige, Helsingborg
Erik Persson (mp), ordförande, Helsingborg
Det måste vara slut på denna klimatmässiga dubbelmoral. Det är dags att leverera resultat.
Gods på spår är bättre24 okt 2007
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith (mp)
Anders Åkesson (mp)
Rolf Englesson (mp)
Ulf Nymark (demokratisk vänster)
Klimathotet som vår generations ödesfråga och då ska inte skattemedel för att utvidga utrymmet för det som påverkar klimatet negativt. Anlägga i stället en snabbspårväg mellan Malmö och Lunds centrum.
Tåg i stället för flyg12 okt 2007
Göteborgsposten
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Vi föreslår att flygtrafiken mellan Göteborg och Stockholm läggs ner. Det är möjligt att göra inom en femårsperiod, men det förutsätter att järnvägskapaciteten mellan landets bägge största städer byggs ut och att det finns en snabb och tillförlitlig tågtrafik på spåren, skriver miljöpartiets Peter Eriksson och Karin Svensson Smith.
Ni sviker klimatet och kollektivtrafiken11 okt 2007
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith, Ledamot (mp), riksdagens trafikutskott
Magnus Johansson , Styrelseledamot, miljöpartiet och SLTF
Kollektivtrafiken behöver stora satsningar om klimatmålen ska nås. Hittills har regeringen gjort hela Kollektivtrafik-Sverige besviket, skriver två politiker (mp).
Rättvisemärk hela landet8 okt 2007
Skånska Dagbladet
Bodil Ceballos (mp), Utrikesutskottet
Anders Wallner (mp), partistyrelseledamot, Malmö
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot, Malmö
Sverige borde ta efter Malmö och blir världens första Fair Trade Country!
Haltande miljösatsning3 okt 2007
Skånska Dagbladet
Peter Eriksson
Karin Svensson Smith
Lari Pitkä-Kangas
Regeringen har med fingret i luften lanserat ett stort antal så kallande miljösatsningar i samband med höstbudgeten. Detta beskrivs ofta som en centerpartistisk seger; Olofsson och Carlgren har fått den moderatledda alliansen att tänka grönt. Sanningen är att de centerpartiska ministrarna inte åstadkommer något alls vad gäller nysatsningar.
Klimatvänlig hamnpolitik förutsätter järnväg27 sep 2007
Sydöstran
Sofia Bothorp, Språkrör Miljöpartiet Karlskrona
Helene Nordin, Språkrör Miljöpartiet Karlshamn
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot Trafikutskottet (mp)
Regeringens hamnutredare Bengt-Owe Birgersson offentliggjorde igår (26:e september) sitt betänkande om vilka hamnar och combiterminaler som ska prioriteras i Sverige.
Hållbar utveckling i Östersjön11 sep 2007
Helsingborgs dagblad
Uno Aldegren (s), Helsingborg, ordförande i den politiska kommittén för det internationella sjösäkerhetsprojektet Baltic Master
Mats Johansson (s), ordförande i Region Blekinges styrelse, Lead Partner för Baltic Master
Kjell Larsson, professor i ekologi vid Högskolan på Gotland
Sverker Thorén (fp) ordförande Gröna liberaler
Karin Svensson-Smith (mp) riksdagsledamot trafikutskottet
Anita Brodén (fp), riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet
Sven Gunnar Persson (kd), riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet
Lars Lindblad (m), riksdagsledamot och gruppledare för moderaterna
Claes Västerteg (c), riksdagsledamot, vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet
Kent Härstedt (s), Helsingborg, riksdagsledamot utrikesutskottet
Traditioner och revirtänkande får inte hindra en hållbar utveckling i Östersjöområdet, skriver Uno Aldegren och Kent Härstedt tillsammans med en rad politiker.
Staten borde ta ansvar för att det byggs en nödhamn i Slite7 sep 2007
Gotlands Allehanda
Karin Svensson Smith Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson
Inom några år beräknas Östersjön ha ca 100 000 fartygspassager årligen. Mycket stora mängder olja transporteras från Ryssland via Östersjön. Förutom avsiktliga utsläpp från båtarna finns det även en väsentlig risk för en större olycka.
Ingen tar ansvar för Östersjön4 sep 2007
Trelleborgs Allehanda
Uno Aldegren (s), ordförande i kommittén för sjösäkerhetsprojektet Baltic Master
Mats Johansson (s), ordförande i Region Blekinges styrelse
Kjell Larsson, professor i ekologi vid Högskolan på Gotland
Sverker Thorén (fp), ordförande Gröna liberaler
Karin Svensson-Smith(mp), riksdagsledamot
Anita Brodén (fp), riksdagsledamot
Sven Gunnar Persson (kd), riksdagsledamot
Lars Lindblad (m), riksdagsledamot
Claes Västerteg (c), riksdagsledamot
Kent Härstedt (s), riksdagsledamot
Trafiken på Östersjön är intensiv. Ungefär tvåtusen fartyg trafikerar Östersjöns vatten samtidigt. Den ekonomiska utvecklingen gör att sjötrafiken kommer att bli allt mer omfattande.
Östersjön kräver ökat samarbete3 sep 2007
Kristianstadsbladet
Uno Aldegren
Mats Johansson
Kjell Larsson
Sverker Thorén
Karin Svensson-Smith
Anita Brodén
Sven Gunnar Persson
Lars Lindblad
Claes Västerteg
Kent Härstedt
Traditioner och revirtänkande får inte motverka hållbar utveckling, skriver Uno Aldegren (s), ordförande i Baltic Master, tillsammans med nio politikerkolleger och experter.
Det måste bli lättare att åka tåg28 aug 2007
Stockholm City
Peter Eriksson, språkrör, miljöpartiet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, miljöpartiet
Miljöpartiet har presenterat en utvecklingsplan för järnvägen där 112 lönsamma objekt som stärker järnvägen listas. Sveriges trafiksystem behöver byggas om och vi måste börja i Stockholm, skriver miljöpartisterna Peter Eriksson och Karin Svensson Smith.
Eons falska matematik24 aug 2007
Sydsvenskan
KARIN SVENSSON SMITH
STAFFAN APPELROS
Eon kan inte veta om det nya Öresundsverket kommer att minska koldioxidutsläppen, som de påstår. Och det är högst allvarligt om Eon verkligen getts löften om konkurrenskraftiga villkor, skriver riksdagsledamöterna Karin Svensson Smith (mp) och Staffan Appelros (m) i en replik på Eons inlägg den 21 augusti.
Flygbränslet för lågt beskattat19 aug 2007
GP
Karin Svensson Smith
Karin Svensson Smith svarar Arne Karyd om Miljöpartiets tågsatsningar.
Stoppa Eons nya gaskraftverk16 aug 2007
Sydsvenskan
STAFFAN APPELROS
KARIN SVENSSON-SMITH
Det nya gaskraftverket kommer att öka Sveriges utsläpp av koldioxid. Då måste andra verksamheter spara, vilket är att gasa och bromsa samtidigt, skriver riksdagsledamöterna Staffan Appelros (m) och Karin Svensson-Smith (mp).
Det aktiva transportvalet gynnar såväl folkhälsa som miljö16 aug 2007
Skånska Dagbladet
Anders Åkesson, Regionråd och folkhälsoansvarig (mp), Region Skåne
Johan Faskunger, Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap, Statens folkhälsoinstitut
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (mp)
Så har växthuseffekten gjort sig påmind genom den senaste tidens regn över Skåne. Men trots att världens artistelit samlas för att rädda jorden och trots att vårt medvetande om tillståndet i världen ökar, ökar vår belastning på Moder Jord.
Satsa på miljövänligt tåg10 aug 2007
Skånska dagbladet
Peter Eriksson, språkrör, mp
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, mp
Järnvägen är oslagbar när det gäller att påverka vägtrafikens klimatpåverkan och därför en mycket bra tekniksatsning.
Kortare restider kräver snabbtåg och djärva visioner8 aug 2007
Göteborgs-Posten
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet (mp)
Bygg höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm och låt spåret gå via Borås, Jönköping och Linköping. Då knyts stora befolkningsområden ihop och tåget kan bli ett miljövänligt alternativ till bil- och flygtrafik, skriver Peter Eriksson och Karin Svensson Smith.
Järnvägssatsningen är en tekniksatsning6 aug 2007
Västerbottenkuriren
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, mp
Peter Eriksson, språkrör, mp
Det är mycket snack och lite verkstad när det gäller regeringens miljöpolitik. Ett återkommande tema är att satsa på miljöteknik
Så vill miljöpartiet utveckla järnvägen20 jul 2007
Miljöpartiet
Eva Andersson, Länsordförande (mp)
Sverker Ottosson, Lokalt språkrör och fullmäktigeledamot (mp)
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (mp)
Alliansregeringen måste skjuta till de medel som behövs för att skapa en bra järnväg i Västernorrland. Det skriver i dag miljöpartisterna Eva Andersson, Sverker Ottosson och Karin Svensson Smith.
Flygets klimatutsläpp stoppas inte så lätt12 jun 2007
Dagens Industri
KARIN SVENSSON SMITH
Flyget ska ska inte vara ett skattefrälse utan tvingas minska sin klimatpåverkan
Biobränsle - inte alltid lösningen30 maj 2007
Ny Teknik
Per Bolund riksdagsledamot näringsutskottet (mp)
Tina Ehn riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet (mp)
Karin Svensson Smith riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Alla biobränslen är inte bra och det är inte bra med hur mycket biobränslen som helst, skriver tre företrädare för Miljöpartiet.
Resenärerna ska betala flygets miljökostnader30 maj 2007
Dagens Industri
Karin Svensson Smith
I dag beskattas flygresor inte med något annat än 6 procents moms, och det gäller enbart inrikesresor. Med tanke på flygets enorma klimatpåverkan måste någonting göras nu. Hur kan annars regeringen förvänta sig att bli tagen på allvar för sitt miljöengagemang, undrar Karin Svensson Smith.
Män har mycket att lära av kvinnors resvanor26 maj 2007
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (mp)
Merritt Polk, trafikforskare
Män förorsakar klimatförändringar i högre grad än kvinnor och har längre att gå för att nå resvanor som skulle kunna kallas för hållbara. Det vore bra för klimatpolitiken om kvinnan vore norm vid beslut om förmånsbilsregler, hastighetssanktioner, infrastrukturinvesteringar med mera, skriver Karin Svensson Smith (mp) tillsammans med trafikforskaren Merritt Polk.
Nya bränslen är inte nog26 maj 2007
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot
Bengt Holmberg, professor i trafikplanering vid Lunds tekniska högskola
Sveriges transporter drivs till 96 procent med fossila bränslen. Förnybara bränslen kan i bästa fall ersätta en femtedel av den minskning av oljeanvändningen som Oljekommissionen föreslår. Därför måste kollektivtrafiken prioriteras, skriver riksdagsledamoten Karin Svensson Smith (mp) och Bengt Holmberg, professor i trafikplanering vid Lunds tekniska högskola.
Fel med kollektiv bestraffning20 maj 2007
Uppsala Nya Tidning
Karin Svensson Smith
Karin Svensson Smith kommenterar regeringens förslag till trafikförsäkring
Bättre med kilometerskatt än nya vägar16 maj 2007
GT
Karin Svensson Smith
Karin Svensson Smith svarar Johnny Magnusson (m) och Gunilla Levén (m) om vägutbyggnad
Bygg Citybanan - nu!16 maj 2007
Dagens Samhälle
Karin Svensson Smith, ledamot (mp), riksdagens trafikutskott
Raymond Wigg, oppositionslands­tingsråd (mp), Stockholms län
Yvonne Ruwaida, oppositions­-borgarråd (mp), Stockholms stad
Yvonne Blombäck, styrelseledamot (mp), Storstockholms lokaltrafik
För människorna i hela Mälardalen och för målet att minska utsläppen av växthusgaser är Ci­tybanan en nödvändighet, be­möter fyra miljöpartister inlägget 'Stoppa Citybanan ge­nom Stockholm' i Dagens Samhälle nr 15/07
Dags att slopa dubbdäcken?7 apr 2007
Stockholms fria
Karin Svensson Smith, miljöpartiets riksdagsledamot i trafikutskottet
Såväl avgaser från förbränning som däck är källa till de partiklar som i några svenska storstäder överstiger EU:s miljökvalitetsnorm för desamma. De nuvarande halterna behöver sänkas med 4-5 ggr för att komma under gränsvärdet. Åtskilliga länder har förbud mot eller särskilda avgifter på dubbdäck.
Piska i miljöpolitiken gynnar alla. Morot gynnar dem som har råd.2 apr 2007
GRÖNT nr 3/07
Karin Svensson Smith
Både för statens budget och effektiviteten i miljöpolitiken är det klokt att undvika subventioner och att lägga in klimateffekter samt andra miljökostnader i priset på transporter.
Dags att planera nästa valrörelse22 mar 2007
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
För att säkra en valseger 2010 bör oppositionen formera ett samlat rödgrönt regeringsalternativ. Förena solidaritetstänkandet med perspektivet för hållbar utveckling, skriver riksdagsledamoten Karin Svensson Smith (mp)
Laglydighet viktigare än vägutbyggnad8 mar 2007
Dagens Industri
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith replikerar på debattartikel skrivna av Peter Jeppsson och Maria Nygren, Transportgruppen, hur man på bästa sätt uppnår nollvisionen i trafiken.
Samarbete med socialdemokraterna eller moderaterna ?1 mar 2007
GRÖNT nr2/07
Karin Svensson Smith Lund
Dan Gahnström Järfälla
I mötet mellan grönt och rött kombineras det nya och framtidsinriktade med det traditionella och trygga. Solidaritetstänkandet från arbetarrörelsen blandas med det globalaperspektivet om en hållbar utveckling.
Männen måste visa solidaritet16 feb 2007
Seko-tidningen nr 2/07
Esabella Reshdouni (mp) ersättare i riksdagens arbetsmarknadsutskott
Karin Svensson Smith (mp) ledamot i riksdagens trafikutskott
Samhället som helhet måste inse och bestämma sig för att göra något åt det som uppenbart handlar om systematisk diskriminering av halva befolkningen, kvinnorna.
Bakåt för jämställda löner med regeringens politik14 feb 2007
Kommunalarbetaren nr 3/07
Esabelle Reshdouni, riksdagsledamot, mp
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, mp
Att kunna försörja sig själv genom arbete är en förutsättning för att kvinnor någonsin ska kunna få jämlika villkor i förhållande till männen.Den nyvalda borgerliga regeringen går på en motsatt linje. Den flyttar tillbaka kvinnors position på arbetsmarknaden.
Miljöanpassa transportsystemen13 feb 2007
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Anders Åkesson, regionråd i Skåne, (mp)
Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd i Malmö (mp)
Infrastrukturen i Öresundsregionen måste samordnas. Samtidigt bör transportsystemen miljöanpassas, skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, Anders Åkesson, regionråd i Skåne, och Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd i Malmö.
Skapa system för snåla bilar7 feb 2007
NyTeknik
Karin Svensson Smith,
riksdagsledamot i trafikutskottet (mp)
Bygg ett nytt förmånssystem runt snåla flexifuelmotorer för att trygga ett transportsystem och en fordonsindustri som är både ekologiskt och ekonomiskt hållbar, skriver tre miljöpartister.
Ostlänken viktig för Östergötland6 feb 2007
Norrköpings Tidningar
Stefan Arrelid kommunalråd (mp) i Norrköping
Peter Eriksson språkrör och riksdagsledamot (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, trafikutskottet (mp)
För Miljöpartiet är det självklart att en utbyggnad av järnvägsnätet är ett nationellt ansvar och till nytta för Sveriges befolkning. Ostlänken behövs för att minska godstransporterna på väg, skriver miljöpartiet. Ostlänken är det nu absolut viktigaste infrastrukturprojektet för Östergötland och fjärde storstadsregionen. Med Ostlänken menas 15 mil dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping och som innebär förbättrade pendlingsmöjligheter med en restid på endast 45 från Norrköping till Stockholm. Ostlänken kommer även att resultera i förbättrade möjligheter för kommunikationerna också på regional nivå. Med Ostlänken blir restiden mellan Linköping och Norrköping endast 15 minuter och regionpendeltåget kommer tack vare ökad kapacitet få större möjligheter att stanna på fler orter. Ostlänken kommer också att resultera i stora förändringar i stadsbilden då Resecentrum förändras och med ett 30-tal nya bostadskvarter i det nuvarande industriområdet vid Butängen. Vad som nu är viktigt är att säkerställa att arbetet med Ostlänken kan starta så snart som möjligt. Generaldirektören Bo Holmberg som ansvarat för att utreda Ostlänken har glädjande nog kommit till slutsatsen att byggstart är möjlig år 2010. Vi ser det som positivt att näringslivet också är drivande i processen och att alla intresserade parter tillsammans kan bidra till en effektiv process och snabbt genomförande. Näringslivets engagemang är positivt då det borgar för ett bra samarbete också vad gäller gemensam finansiering. Det är nödvändigt med en samsyn kring projektet där staten, landstingen, kommunerna och näringslivet bidrar med finansiering av olika delar såsom exempelvis omvandling av Resecentrum. Under arbetets gång är det dock av yttersta vikt att miljöprövningen får ta den tid som krävs för att finna bästa alternativ och därmed säkerställa minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Det så kallade röda alternativet som innebär att järnvägssträckningen ska följa motorvägen är ett intressant alternativ bland annat då det inte innebär allt för stora ingrepp genom orörd natur och att det för bilisterna utmed motorvägen blir tydligt med järnvägens fördelar med snabba och bekväma resor. En förutsättning för att Ostlänken ska bli verklighet är dock att det, till skillnad från i dag, finns tillräckligt med spårkapacitet i Stockholm. Dessvärre har regeringen försvårat detta arbete genom att avbryta arbetet med Citybanan, en tvåspårig tågtunnel under Stockholm. Citybanan skulle både förbättra pendeltågstrafiken i Stockholm och förbättra tillgängligheten för externa tåg. I stället har regeringen förordat ett tredje järnvägsspår ovan jord. Problemet är dock att tidigare utredningar visat på att detta alternativ är mycket svårt att genomföra och inte skulle ge samma kapacitetsökning som med Citybanan. Att regeringen förordar tredje spåret för att minska kostnaderna blir märkligt eftersom man samtidigt är beredd att satsa betydande resurser på stora vägprojekt i Stockholm, till exempel Förbifart Stockholm. Regeringens agerande är mycket olyckligt och försenar också arbetet med Ostlänken ytterligare. Det är bra att regeringens egen utredare, Hans Rode, kommit fram till samma slutsats som alla tidigare utredningar - att Citybanan är enda rimliga alternativet. För miljöpartiet är det självklart att en utbyggnad av järnvägsnätet är ett nationellt ansvar och till nytta för Sveriges befolkning. Vi ser därför med oro på regeringens förslag om att Sörmland och Östergötland och dess kommuner ska vara med och finansiera såväl Citybanan som Ostlänken. Miljöpartiet vill åstadkomma en långsiktigt hållbar trafiklösning för invånarna i södra Sverige och arbetet får inte avstanna på grund av regeringens agerande. Citybanan och Ostlänken behövs snarast för att möjliggöra fler turer med mindre förseningar och bättre pendlingsmöjligheter och miljöanpassat resande för medborgarna. Ostlänken behövs för att minska godstransporterna på väg och enligt Banverkets beräkningar frigörs Södra Stambanan så att transporterna av gods kan öka med över 30 procent. Förutom järnvägsutbyggnad så är också en ökad satsning på spårbunden trafik inne i städerna viktig ur klimatsynpunkt. Miljöpartiet har agerat i riksdagen för att säkerställa statliga medel för utbyggnad av spårvägen bland annat till Ringdansen. Vi hoppas att den borgerliga regeringen är lika positiv till detta projekt som den förra regeringen. Vi måste få till stånd en förändring där långsiktigt hållbara transportsystem såsom järnväg och spårväg ges nödvändiga resurser.
Bättre pendeltågstrafik i vinter eller ny motorled om 15 år?21 dec 2006
Stockholm City
Maria Wetterstrand, språkrör och riksdagsledamot Stockholms stad för Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet för Miljöpartiet de Gröna
Maria Wetterstrand och Karin Svensson Smith om bvad en borgerlig trafikpolitik innebär för vanliga människor - beslutet att höja taxorna, slopad enhetstaxa och försämrat trafikutbud är ett hån mot resenärerna och arbetet för att klimatanpassa transporterna. Att bygga ut vägnätet för en stadig trafikökning är en kapplöpning som är omöjlig att vinna.
Öresundsverket en miljökatastrof20 dec 2006
Ny Teknik
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna
De 1,4 miljoner ton koldioxid som Öresundsverket kan förväntas släppa ut är mer än vad Sverige minskade 1990-2004. EU-kommissionen minskade den svenska tilldelningen med nästan 10 procent, eller med 2,4 miljoner ton per år. Att stoppa Öresundsverket vore en klok åtgärd för att klara det nya klimatbeting EU har gett Sverige.
Långa lastbilar inget att kämpa för19 dec 2006
Dagens Industri
KARIN SVENSSON SMITH,
PER-ERIK OLSON
Regeringen hävdar att den avser att vara en aktiv och pådrivande partner i det europeiska klimatarbetet. Att samtidigt verka för att EU ska öka lastbilstrafikens konkurrenskraft på järnvägens bekostnad är inkonsekvent.
Riksdagen bör föregå med gott exempel13 dec 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Även om det vi 349 ledamöter gör och inte gör inte spelar någon större roll ur klimatsynpunkt bör vi föregå med gott exempel.
Tågtrafik bot för klimatsjukan7 dec 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Menar regeringen allvar när de säger att klimathotet är vår generations ödesfråga bör flygskatten snarast återinföras och SJ förses med ett uppdrag att locka fler att miljöanpassa sina resor.
Nygren har en föråldrad bild av framtiden5 dec 2006
SvD Brännpunkt
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Dan Gahnström, politisk sekreterare (mp)
Jan Nygren föreslår på SvD Brännpunkt 26/11 att socialdemokraterna ska förnyas och säga upp samarbetet med mp och v.
Stoppa Skånes köpcentra1 dec 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Aleksander Gabelic riksdagsledamot (s)
Allt måste göras för att motverka de pågående klimatförändringarna. Att i detta läge använda skattebetalarnas pengar för att bygga motorvägar i Skåne eller att acceptera femton nya trafikalstrande Center Syd är helt horribelt.
Alla talar om klimatförändringar29 nov 2006
Bohuslänningen
Karin Svensson Smith, Trafikutskottet
Tina Ehn, Miljö och Jordbruksutskottet
Miljöpartiet de Gröna
Sluta satsa på biltrafik i sådan omfattning som görs, och se till att järnvägar och kollektivtrafiken är det vi lägger pengar på, för framtida kommunikationer
Staten borde köpa rättvisemärkt28 nov 2006
Miljöpartiet
Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet de gröna
Ulf Holm, riksdagsledamot för Miljöpartiet de gröna
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för Miljöpartiet de gröna
I förra veckan fick vi, liksom många andra TV-tittare ett knytnävsslag i magen och blev återigen påminda om vilka vidriga arbetsförhållanden som ofta ligger bakom de rika ländernas konsumtion av billiga importvaror. SVTs ?Uppdrag granskning: Till vilket pris som helst? handlade om arbetsförhållanden för indiska textilarbetare.
Mp: Nu måste även alliansen ta klimathotet på allvar3 nov 2006
Göteborgs Posten
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Tina Ehn, ledamot (mp) riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Karin Svensson Smith, ledamot (mp) riksdagens trafikutskott
Mot alla odds hoppas vi att den nya regeringen inser behovet av skarpa åtgärder på klimatområdet. Inom loppet av några dagar har tre mycket tunga rapporter presenterats som rimligen bör sätta en helt ny agenda även för borgarnas politik, skriver ledande företrädare för miljöpartiet.
Nu måste även alliansen ta klimathotet på allvar3 nov 2006
Göteborgs-Posten
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Tina Ehn (mp), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Karin Svensson Smith (mp), ledamot i riksdagens trafikutskott
I decennier har borgerliga politiker huvudsakligen talat om miljöskydd i negativa termer av uppoffringar, att ge avkall på ekonomisk utveckling och personlig bekvämlighet.
Så vill vi rädda miljön i Malmö31 okt 2006
City
Lari Pitkä-Kangas (mp), Malmö
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot
En grön omställning är bra för ekonomi och miljö. Att hålla fast vid ett förlegat energi- och transportsystem är oklokt.
Rattfylleri kostar för många människors liv28 okt 2006
Aftonbladet
Karin Svensson Smith,
alkolåsutredare och
riksdagsledamot (mp)
När det finns tekniska system som förhindrar att fordonet kan starta ifall föraren har alkohol i utandningsluften borde det vara självklart att detta blir obligatoriskt i alla fordon.
Krav på alkolås efter rattfylla16 sep 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith, regeringens alkolåsutredare och riksdagsledamot (mp)
Vägverket redovisar att alkoholen är ansvarig för en tredjedel av alla dödsfall i trafiken. Det borde vara lika självklart att människor med alkoholproblem har krav på alkolås inskrivet i körkortet som att synsvaga har krav på glasögon som körkortsvillkor.
Satsa på miljöteknikbranschen15 sep 2006
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Miljöteknikbranschen är ett tydligt uttryck för modern grön omställning. Den branschen har gynnats av den gröna skatteväxlingen som gör miljöskadlig verksamhet dyrare och arbete billigare. Miljöinsatser är inget hot mot den ekonomiska utvecklingen. Tvärtom är omställningen en förutsättning för jobb och välfärd.
Det behövs mer trygghet på jobbet14 sep 2006
Seko-tidningen
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Personalen ska inte utnyttjas som en buffert i jakten på kostnadsminskningar. Solidaritet ska vara den övergripande visionen i stället för den borgerliga alliansens satsning på egenintresset och uppluckring av arbetsrätten.
Biogas är framtidens bränsle14 sep 2006
Gotlands Allehanda
Karin Svensson Smith 1a namn riksdagslistan (mp)
Matias Lundström 3e namn kommunfullmäktige (mp)
Biogas produktion- och distribution är därför ett mycket klokt sätt att närma sig visionen om ett långsiktigt hållbart Gotland. Miljöpartiet de Gröna är en garant för att gotlänningarna kommer att få ta del tillgång till biogas.
Jämställdhetsfrågor och rättvisa löner14 sep 2006
Gotlands Tidningar
Karin Svenson Smith riksdagsledamot (mp)
Göran Larsson regionfullmäktigeledamot Västra Götaland (mp)
Anders Åkesson regionfullmäktigeledamot Skåne (mp)
Viveca Bornold hälso- och sjukvårdsnämnden Gotland (mp)
Jan Olof Dahlin landstingsstyrelsen Jämtland (mp)
Det är dags att göra något åt jämställdheten för stora kvinnogrupper. Det är dags för politiken och för arbetsmarknadens parter att göra något på riktigt. Vi vill se överenskommelse före valet och ett handslag om att jämställda löner ska vara genomförda under den kommande mandatperioden.
M inte seriöst om flygskatt13 sep 2006
Södermanlands Nyheter
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Flygskatten är en grön skatteväxling som har åtföljts av lika stora skattesänkningar genom en sänkning av grundavdraget. Det en överlevnadsfråga att klara omställningen från oljeberoende och koldioxidutsläpp till ny teknik och framtidens bränslen.
Snart ryms inte fler bussar i city12 sep 2006
Miljöpartiet
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)
Med tanke på att oljekommissionen under Göran Perssons ledning har föreslagit att bensinförbrukningen ska halveras till 2020 och att klimatförändringarna blivit allt mer påtagliga de senaste åren är det dags att tänka nytt. För att nå de transportpolitiska målen behövs modern spårtrafik i Malmö.
Döms för rattfylla ­ men tvingas inte att ha alkolås11 sep 2006
Aftonbladet
Karin Svensson Smith,
riksdagsledamot (mp)
Alkoholen är ansvarig för en tredjedel av alla dödsfall i trafiken. Varför ska den som dömts för rattfylleri inte tvingas ha alkolås när vederbörande ger sig ut i trafiken igen?
Jämställda löner i nästa mandatperiod8 sep 2006
Länstidningen Östersund
Karin Svenson Smith riksdagsledamot (mp)
Göran Larsson regionfullmäktigeledamot Västra Götaland (mp)
Anders Åkesson regionfullmäktigeledamot Skåne (mp)
Viveca Bornold hälso- och sjukvårdsnämnden Gotland (mp)
Jan Olof Dahlin landstingsstyrelsen Jämtland (mp)
Det är dags att göra något åt jämställdheten för stora kvinnogrupper. Det är dags för politiken och för arbetsmarknadens parter att göra något på riktigt.
Bilen bör inte användas i onödan6 sep 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Det räcker inte alls med centerns erbjudande om 10 000 kr i subvention till dem som köper miljöbil. För att klara klimatmålen och för att behovet av persontransporter ska bli tillgodosedda till en rimlig kostnad måste det bli mer kollektivtrafik. Hur detta ska gå till skrivs det inte ett ord i alliansens valmanifest som således helt saknar trovärdighet ur klimatsynpunkt.
Nej till nya motorvägar6 sep 2006
Dagens Industri
Karin Svensson Smith
Motorvägar behövs inte vare sig för att öka kapaciteten i storstäder eller för att rädda liv. Ett nej till nya motorvägar frigör medel som kan användas för att ge mer och bättre spårtrafik.
Framtidens bränsle6 sep 2006
Gotlands Tidningar
Karin Svensson Smith 1a namn riksdagslistan (mp)
Matias Lundström 3e namn kommunfullmäktige (mp)
94 % av Sveriges trafik och transporter drivs med fossila bränslen. Biogas produktion- och distribution är därför ett mycket klokt sätt att närma sig visionen om ett långsiktigt hållbart Gotland.
Varför detta bilkramarbeteende?6 sep 2006
Miljöaktuellt
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och ledamot i miljömålskommítén
Vägtrafikökningen är det största hindret för att nå klimatmålet. Men trots det backar regering och riksdag oftast inför beslut som gör det dyrare att köra bil. Många politiker underskattar medborgarnas förmåga att förstå orsakssamband.
Biogas är framtidens bränsle5 sep 2006
Gotlandska.se
Karin Svensson Smith, 1:a namn på riksdagslistan (mp)
Matias Lundström, 3:e namn kommunfullmäktigelistan (mp)
Biogasproduktion- och distribution är därför ett mycket klokt sätt att närma sig visionen om ett långsiktigt hållbart Gotland, skriver Karin Svensson Smith och Matias Lundström (mp).
Fram med pengar till jämställda löner31 aug 2006
Dagens Samhälle
Peter Eriksson språkrör (mp)
Karin Svensson smith riksdagsledamot (mp)
Om inte budgetbesluten ger utrymme för jämställdhet finns heller inte förutsättningar att åstadkomma en sådan. Mp tar frågan om de könsrelaterade löneskillnaderna på största allvar.
Använd jorden till livsmedel, inte lastbilar29 aug 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith, etta på miljöpartiets riksdagslista för Malmö
Inger Åhlin (mp
Det är hög tid att tänka om och planera utifrån de fysiska och ekologiska betingelser som bestämmer villkoren för livet på jorden. Ställ om till ett hållbart transportsystem, bevara högklassig åkermark och satsa på närproducerade livsmedel!
Tar avstånd från miljöpolitiken26 aug 2006
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith
När kristdemokraterna tar avstånd från ekonomiska styrmedel på miljöområdet utan att ha andra förslag till åtgärder, så tar de i praktiken också avstånd från miljöpolitik. Det visar på bristande ansvarskänsla och är rent ut sagt oetiskt i förhållande till kommande generationer
Otrygga anställningar den värsta kvinnofällan25 aug 2006
Handelsnytt
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot
Solidaritet ska vara den övergripande visionen i stället för den borgerliga alliansens satsning på egenintresset och uppluckring av arbetsrätten.
Vänster som etikett eller på riktigt?18 aug 2006
Veckobladet
Karin Svensson Smith
I Lunds oberoende vänstertidning - Veckobladet - diskuteras vad som är vänsterpolitik i praktiken. Jag hävdar att innehållet är viktigare än etiketten och förklarar min övergång från vänsterpartiet till miljöpartiet.
Att byta bränsle är inte nog16 aug 2006
Ny Teknik
Claes Roxbergh ordförande i riksdagens trafikutskott (mp)
Karin Svensson Smith ledamot i riksdagens trafikutskott (mp)
Diskussionen om att avveckla oljeberoendet bör byta fokus från nya bränslen till energieffektivisering inom trafiksektorn.
Miljö är inte bara en vänsterfråga15 aug 2006
Dagens Industri
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
SNF har gett moderaterna underkänt på samtliga punkter som rör miljön i höstens val. Även om jag personligen har hjärtat till vänster tycker jag att det är olyckligt om det bara är det rödgröna laget som har ambitioner att åtgärda miljöproblemen.
Simpel partitaktik15 aug 2006
Södermanlands Nyheter
Karin Svensson Smith
Replik till centerpartiet angående flygskatten
Barnens hälsa viktigare än bilism i centrum12 aug 2006
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith (mp)
Tobias Billström (m) påstår att den borgerliga alliansens politik är bra för miljön men talar inte om hur kärnkraftsavfallet ska förvaras och tycker att bilisternas plånbok är viktigare än stadsbarnens hälsa.
Borgerlig regering inte bra för miljön5 aug 2006
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Trist att den svenska högern inte har samma omvärlsbevakning som Tories i Storbritanien. De har förstått att miljö ligger i tiden och försöker lansera ?en blå politik för en grön miljö? som en del av sin moderiseringsprocess.
Moderat omvärldsbevakning missar miljömålen3 aug 2006
Södermanlands Nyheter
Karin Svensson Smith
Ledamot i riksdagens trafikutskott och riksdagskandidat för miljöpartiet de gröna
I praktiken är grön skatteväxling en marknadsekonomisk metod som gynnar det som är sunt för både miljö och ekonomi. Märkligt att moderaterna inte försvarar marknadsekonomiska metoder när de är överlägsna andra slags metoder.
Flygskatten gynnar låginkomsttagare2 aug 2006
Sydsvenska dagbladet
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
De borgerliga kritiserar flygskatten men har inga egna lösningar på hur klimatförändringarna ska begränsas. Svenskt flyg ligger lågt i pris och skatten gynnar dessutom låginkomsttagare.
Flygskatt igen?2 aug 2006
Västerbottenskuriren
Karin Svensson Smith, Ledamot i riksdagens trafikutskott och riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna
Thomas Nihlén, Riksdagskandidat (mp) Västerbotten
Marknadsekonomiskt styrmedel är borgerliga politiker för som princip. Men när den tillämpas i praktiken t ex i form av en flygskatt är de emot utan att ha några alternativ.
Skånes miljö då?2 aug 2006
Kvällsposten
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Det är antingen pinsam okunskap eller hyckleri om man säger sig vilja bygga ut vägarna och samtidigt behålla de klimatambitioner riksdagen har satt upp.
Allt talar för hjälm31 jul 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot i trafikutskottet (mp)
Bilismens hot mot cyklisters säkerhet måste reduceras, men hjälmlagen för alla under 15 år behövs ändå för att skydda barnen.
Flygskatt gagnar miljön26 jul 2006
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)
Eftersom kristdemokraterna motsätter sig flygskatten undrar jag om de vill höja bensinskatten i stället. Alternativet är att minska ambitionen för klimatåtgärderna.
Dålig stil att inte våga debattera trafik24 jul 2006
Sydsvenska Dagbladet
Lari-Pitkä-Kangas, kommunfullmäktigekandidat (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Miljöpartiet har bjudit in moderaterna till en duell om framtidens trafik. De tackar nej. Tål moderaternas trafikpolitik ingen granskning?
Slite som nav i havet?24 jul 2006
Gotlands Tidningar
Karin Svensson Smith, Gotlands första-kandidat till riksdagen för Miljöpartiet de Gröna
Stefaan De Maecker, ordförande för Miljöpartiet de Gröna på Gotland
Trots att det sker mängder av oljetransporter i Östersjön saknas en nödhamn dit ett havererat fartyg kan tas om hamn. Mp föreslår att den nyligen tillsatta hamnutredningen får i tilläggsuppdrag att utpeka en sådan hamn.
Del av grön skatteväxling24 jul 2006
Västerbottenskuriren
Karin Svensson Smith, Ledamot i riksdagens trafikutskott och riksdagskandidat (mp)
Thomas Nihlén, Riksdagskandidat (mp) Västerbotten
Eftersom grundavdraget hed samma summa som intäkterna från flygskatten tjänar låginkomsttagare på dess införande om de inte flyger väldigt mycket.
Ingen fördyrning för låginkomsttagare18 jul 2006
Svenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Flygskatten införs inom ramen för grön skatteväxling. Grundavdraget höjs med samma summa som intäkterna från flygskatten.
Flygskatten ska angripa klimatförstöringen15 jul 2006
Södermanlands Nyheter
Karin Svensson Smith ledamot i riksdagens trafikutskott (mp)
Gunnar Söderberg ledamot i Regionförbundet Sörmland, Landstinget Sörmland och Oxelösunds kommun (mp)
I ett svar på Per Bills (m) och Per Westerbergs angrepp på mp förklaras motiven till den flygskatt mp kommit överens med regeringen samt v om
Mer pengar till kollektivtrafiken6 jul 2006
SEKO-magasinet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)
Tillsammans med andra miljöpartister har jag besök några av de kollektivtrafikanställdas arbetsplatser och samtalat med fackliga företrädare. Dessa samtal har bl a underbyggt mps krav på att anslagen till kollektivtrafik måste höjas.
Inför alkolås i alla fordon nu30 jun 2006
Vägverkstidningen
Karin Svensson Smith leder alkolåsutredningen
Som alkolåsutredare har jag funnit att alkolåsen frånutom att rädda liv på vägarna även kan vara verktyg för bättre arbetsmiljö och för att i tid upptäcka människor med alkoholproblem.
Spara på transporterna29 jun 2006
Skånska Dagbladet
Claes Roxbergh ordförande riksdagens trafikutskott (mp)
Karin Svensson Smith ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Det 97procentiga oljeberoendet inom transportsektorn måste brytas. Det finns en mycket stor sparpotential inom vägtrafiksektorn.
Miljömålen är hotade27 jun 2006
Sydsvenska Dagbladet
Maria Wetterstrand
Karin Svensson Smith
Ur miljösynpunkt är den inbesparade energin överlägsen alla andra alternativ till oljan. Effektivisering av transporterna är väsentligast att ta i tu med.
Ge kvinnor rätt att välja heltidsjobb23 jun 2006
Aftonbladet
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Att kunna klara sig själv ekonomiskt är en förutsättning för att kvinnor ska ha samma livschanser som män.
Skogsindustrin inte lottlös17 jun 2006
Dagens Industri
Peter Eriksson, Karin Svensson Smith
Skogsindustrin är viktig för Sverige, men inte missgynnad av det politiska systemet.
Kollektivtrafik ska kunna nyttjas av alla16 jun 2006
Länstidningen Östersund
Jan Olof Dahlin mp, landstingsstyrelsen
Karin Svensson Smith, mp, riksdagen trafikutskott
Miljöpartiets medverkan i politiken är en förutsättning för att den nödvändiga klimatomställningen ska ske på riktigt och inte bara stanna vid vackra ord, skriver Jan-Olof Dahlin och Karin Svensson Smith.
Sänkt vikt för lastbilar gynnar järnvägen15 jun 2006
Miljörapporten magasin
Karin Svensson Smith
Om Sverige harmoniserade maxvikten för lastbilar till gängse EU-norm skulle trafikens klimatpåverkan minska kraftigt.
Klimatsmockan i den inkonsekventa regeringsförklaringen15 jun 2006
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Regeringen och vänsterpartiet har enats om en skatteändring som bäddar för stor ökning av fossilgas i Sverige, skriver miljöpartisten Karin Svensson Smith i detta inlägg.
Stärk våra kommunikationer9 jun 2006
Östersundsposten
Jan Olof Dahlin (mp) landstingsstyrelsen
Karin Svensson Smith (mp) riksdagens trafikutskott
Tack vare bl a mp har Rikstrafikens restriktioner när det gäller arbets- och studiepedling samt länsgränser upphört.
Politik på riktigt eller på låtsas?5 jun 2006
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
I sin krönika den 15/5 pekar Alf Ronnby ut mig och ett antal andra namngivna personer som nyliberaler. Krönikans beskrivning är en sammanfattning av den ?granskning? TV-programmet Dokument inifrån gjorde för några veckor sedan. Trots att denna källa inte anges verkar det vara det enda underlaget för Ronnbys analys av vänsterpartiet. Jag skulle vilja ge en bredare bild.
Mp fortsätter stödja järnväg framför motorväg28 maj 2006
Borås Tidning
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Lise Nordin, riksdagskandidat (mp)
I sin debattartikel 23 maj vill Christian Sildenstedt och Stefan Gustavsson att miljöpartiet ska agera för utbyggnad av motorvägar för att få ett bra företagsklimat. Miljöpartiet har engagerat sig hårt för att underhållet av våra vägar ska förbättras.
Peter Eriksson svarar åkeriföretagen17 maj 2006
Debattartiklar
Peter Eriksson (mp), språkrör
Karin Svensson Smith (mp), ledamot i riksdagens trafikutskott
I ett svar till Svensk Åkeritidning/Sveriges Åkeriföretag frågar sig de båda miljöpartisterna Peter Eriksson och Karin Svensson Smith vilket syfte det tjänar att gräva sådana skyttegravar som Åkeriföretagen nu gör. De har noterat att ett par åkeriägare har intervjuats och "tillåtits säga att miljöpartiet har som mål att förinta svensk åkerinäring".
Det finns olika sätt att ta miljöansvar12 maj 2006
Gotlands Allehanda
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet, Miljöpartiet de Gröna
Stefaan De Maecker, 1:a namn på miljöpartiets, kommunfullmäktigelista
Miljöpartiet har i en riksdagsmotion förordat att Vägverket får ta över ansvaret för färjetrafiken. Vi anser att färjetrafiken ska ses som en infrastruktur som staten ska ta ansvar för på samma sätt som vägar och järnvägar.
Seriösa företag måste få chans att överleva5 maj 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet, (mp)
Anders Böcker, regionansvarig för Svenska Taxiförbundet i Region Syd
Tommy Jönsson, Transportarbetarförbundet avd 12
Cay Kallin, åklagare, Ekobrottsmyndigheten
Thomas Winskog, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet
Karin Svensson Smith och företrädare för taxinäringen skriver i Sydsvenska Dagbladet om fusket inom taxinäringen. Fusket i taxibranschen uppgår till miljardbelopp. Brottsligheten riskerar att slå ut seriösa taxiföretagare eftersom konkurrensen inte sker på lika villkor.
Fel Malmöbild, Reepalu2 maj 2006
Sydsvenska Dagbladet
MARIA WETTERSTRAND
Utsatta människor som fått uppehållstillstånd i Sverige skall känna att Malmö är en stad där de kan börja sitt nya liv. De är en resurs. Men Ilmar Reepalu (s) och borgerliga politiker gör människor till problem. Det skriver miljöpartisterna Maria Wetterstrand, språkrör, Karin Svensson Smith, riksdagskandidat i Malmö, och Anna Norrman, kommunfullmäktigekandidat i Malmö.
Flyget ger skattenedsättning20 apr 2006
Smålandsposten
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot Miljöpartiet de Gröna
Carsten Wulf Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith och Carsten Wulf ger replik på Bengt Widows debattartikel om flygskatten.
Flygskatt behövs19 apr 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Flyget är det mest klimatstörande transportmedel som finns. Idag står det för cirka 25 procent av den svenska transportsektorns klimatpåverkan. En flygskatt resulterar i ett par procents mindre flygande och därmed minskad klimatpåverkan. Det skriver riksdagsledamoten Karin Svensson Smith (mp).
Med utbyggd spårkapacitet kan Burlöv återta mark från bilarna15 apr 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith i debatt om tågkapacitet och tågtunnel mellan Malmö och Lund.
Lagen ger utrymme för branschanpassade avtal13 apr 2006
Tidningen Land, 13/4-2006
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Miljöpartiets Karin Svensson Smith om gröna företag i tidningen Land Lantbruk.
Mycket att lära av KC Ranch13 apr 2006
ATL
Åsa Domeij och Karin Svensson Smith,
Riksdagsledamöter
Miljöpartiet de Gröna
Miljöpartiets Åsa Domeij och Karin Svensson Smith replikerar i ATL om betesbaserad nötköttsproduktion som en viktig framtidsnäring. Den bygger på tydliga hållbarhetsprinciper där kor och ungdjur får äta det de är skapta för att äta - bete och annat grovfoder - och är en djurhållning där djuren fullt ut har möjlighet till naturligt beteende.
Varför bidra till snedvriden konkurrens?6 apr 2006
Dagens Samhälle
Claes Roxbergh, Ordförande (mp), riksdagens trafikutskott
Karin Svensson Smith, Ledamot (mp), riksdagens trafikutskott
Regional utveckling måste utgå från det som är ekologiskt hållbart, fortsätter mp flygskattedebatten.
Transportpolitiska propositionen ger bra förutsättningar för Bohusbanan29 mar 2006
Bohuslänningen
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Dan Gahnström, (mp) Uddevalla
MIljöpartiets Karin Svensson Smith och Dan Gahnström skriver i Bohuslänningen om vad transportspolitiska propositionen innebär för kollektivtrafiken i norra Bohuslän.
Hållbar utveckling ett luddigt begrepp29 mar 2006
GP
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Merrit Polk, fil dr Transport Mistra Humanekologi, Göteborgs universitet
Karin Svensson Smith (mp) och Merritt Polk, fil dr Transport Mistra vid Göteborgs universitet reder upp begreppet hållbar utveckling i GP 29/3.
Orimligt om Burlöv och Bush får vetorätt25 mar 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith svarar i Sydsvenskan flera insändare om tågtunnlar mellan Malmö och Lund.
Hellre järnväg än motorväg22 mar 2006
Nya Lidköpings tidning
Malin Larsson och Göran Larsson, riksdags- och regionkandidater, Miljöpartiet Skaraborg
Karin Svensson Smith, riksdagens trafikutskott, riksdagskandidat, Miljöpartiet Skaraborg
Insändare i Nya Lidköpings Tidning om den dåliga trafiksäkerheten i Sveriges lastbilstrafik. Godstrafiken måste självklart styras över till järnvägen som är ett betydligt säkrare och miljövänligare alternativ.
Vägskäl för trafikpolitiken16 mar 2006
Dagens Samhälle
Claes Roxbergh, Ordförande (mp)
Karin Svensson Smith, Ledamot (mp), Riksdagens trafikutskott
Ilmar Reepalu och Lars Isaksson blundar för viktiga fakta om flygets klimatpåverkan i sin replik (nr 8) på vårt inlägg (nr 6), replikerar Claes Roxbergh och Karin Svensson Smith.
Sanningen om flyget15 mar 2006
Smålandsposten
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Carsten Wulf , kommunstyrelsen Växjö, Miljöpartiet de Gröna
Miljöpartiets Karin Svensson Smith svarar Anders Lidman i Smålandsposten 9/3 om koldioxidskatt för flyg.
En skatt för bättre miljö13 mar 2006
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith
Den svenska flygskatten är ett första steg mot en effektiv miljöbeskattning av flyget. I nästa steg bör skatten omvandlas för att ge ökat incitament till flygplan med lägre utsläpp. I ett sista steg kan även handel med utsläppsrätter finnas med. Det skriver Karin Svensson Smith.
Tunnlar inte effektivast11 mar 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Karin Svensson Smith skriver Sydsvenskan med anledning av att Staffanstorp och Burlövs kommuner skrivit till riksdagens trafikutskott och krävt att järnvägen ska läggas i tunnel.
Mest kvinnor i B-laget8 mar 2006
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Anna Norrman ordf mp-Skåne
Karolina Algotsson ordf mp-Malmö
Har feminismen råkat ut för en backlash under 2005? Nej, Det hade varit olyckligt om Roks-debatten hade tagit död på det uttryckliga behovet att förbättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden. I dag finns det ett A-lag och ett B-lag på arbetsmarknaden. Kvinnor är överrepresenterade i B-laget.
M och fp vill låta barnen betala för motorvägarna28 feb 2006
Stockholm City
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot
Per Bolund (mp), Ledamot i Stockholms stads trafiknämnd
Moderaternas och folkpartiets lösning för att finansiera nya motorvägar runt Stockholm innebär att våra barn får en gigantisk skuld att betala. Det skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith och Per Bolund.
Stoppa den förödande ökningen av flyget23 feb 2006
Dagens Samhälle
Claes Roxbergh, Ordförande (mp), riksdagens trafikutskott
Karin Svensson Smith, Ledamot (mp), riksdagens trafikutskott
Flygskatten ifrågasätts i två inlägg i DS nr 1/06 med hänvisning till att turismen och kommunernas konkurrenskraft kommer att skadas. Miljöpartiet replikerar.
Flyget måste betala för sin miljöpåverkan21 feb 2006
Sundsvalls Tidning
Karin Svensson Smith (mp), Ledamot i riksdagens trafikutskott
Sverker Ottosson (mp), Länsordförande, Miljöpartiet Västernorrland
Varför i herrans namn ska flyget fortsätta att undantas från sådana skatter som andra betalar. Klarar inte flyget konkurrens på jämnare villkor? Det undrar Karin Svensson Smith och Sverker Ottosson.
Klimatförändringarna hotar Ystads kust13 feb 2006
Ystads Allehanda
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Åsa Domeij, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Klimateffekterna på Sverige riskerar att kosta oss alla stora summor. Runt om i landet riskerar stora landområden att läggas under vatten när klimatet förändras. Även ras och jordskred ökar när regnmängderna ökar. Ystad hör till ett av de områden i landet som riskerar att påverkas. Det skriver Karin Svensson Smith och Åsa Domeij, riksdagsledamöter för miljöpartiet.
Struntar vi i forskarna så tar fisken slut7 feb 2006
Sydsvenska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Morgan Broberg ger i sin artikel i Sydsvenskan (2006 02 01) en grovt felaktig bild av problemen med fiskeripolitiken. Broberg följer samma linje som sin branschförening och skyller alla problem på miljöpartiet.
Begreppet hållbar utveckling tunnas ut3 feb 2006
Miljöaktuellt NO 1, Januari 2006
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Begreppet hållbar utveckling riskerar tappat kraft när fler dimensioner läggs till. Det är en viktig skillnad mellan social, ekonomisk och kulturell hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Vissa miljöskador går inte att reparera, en utrotad art kan till exempel inte återuppstå.
Vänstern måste välja nya vägar4 jan 2006
GöteborgsTidningen
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (mp).
Dan Gahnström, Politisk sekreterare i fackligpolitiska frågor (mp).
Vänsterpartiets kongress genomförs nu till veckoslutet i Göteborg. Men trots att vi lämnat vänsterpartiet hoppas vi att kongressen kommer att fatta beslut som innebär att man hanterar den politiska verkligheten på ett ansvarsfullt sätt.
Mer järnvägstrafik en förutsättning för avveckling av oljeberoendet17 dec 2005
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Över 95 % av transporterna drivs med bensin eller diesel. Att öka järnvägens kapacitet är nödvändigt om oljeberoendet ska minska, det skriver Karin Svensson Smith i Skånska Dagbladet den 17/12.
Inte längre bara bensin på macken16 dec 2005
UNT
Åsa Domeij, riksdagsledamot (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Om svenska bönder satsar på nya grödor för energibruk har de en stor chans att komma före omvärlden. Det blir en ny chans för oss som vill att hela Sverige ska leva, skriver Åsa Domeij och Karin Svensson Smith.
Hållbar utveckling kräver smarta transporter14 dec 2005
Dagens Industri
Karin Svensson Smith ledamot (mp) av riksdagens trafikutskott
Miljöpartiets Karin Svensson Smith svarar Sveriges Åkeriföretag om vägtrafikskatteutredningens förslag om kilometerskatt.
Ställ om transportnätet6 dec 2005
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Inom kort presenteras en transportpolitisk proposition som ger förutsättningar för minskade utsläpp av växthusgaser. Propositionen utarbetas parallellt med en ny klimatproposition. Utgångspunkten i förhandlingarna mellan s, v och mp är att klimatmålen inom transportsektorn skall nås utan att andra mål för transportpolitiken blir lidande.
Nej, mp tror inte på alliansens miljöpolitik6 dec 2005
Dagens industri
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Den borgerliga alliansen skryter över de miljöbeslut de med miljöpartiets stöd fått igenom i riksdagen. Under rubriken "Miljöpolitik är inget vänsterprojekt" beskriver de den 25/11 tolv borgerliga reservationer som med mp:s hjälp fick majoritet i riksdagen
Flyget ett riktigt skattefrälse23 nov 2005
Dagens Industri
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Maria Wetterstrand, Språkrör, Miljöpartiet de Gröna
Flygbolagen gråter nu ut i medierna om den planerade flygskatten. Faktum är att de i dag har en statlig subvention på minst 2 miljarder kronor, när de inte betalar en enda krona i miljöskatt för den skada de åsamkar klimatet.
Förstör inte utvecklingen på Gotland12 nov 2005
SvD, 11/11 Gotlands Allehanda 12/11 2005
Helan Bargholtz (fp)
Sven Bergström (c)
Johnny Gylling (kd)
Elizabeth Nyström (m)
Peter Pedersen (v)
Karin Svensson Smith (-)
Lilian Virgin (s)
ledamöter i riksdagens trafikutskott
Gotland tillhör Sverige och de allra flesta anser att det är en del av landet som det är väl värt att värna om. Att den aviserade försämringen av färjetrafiken med kraftigt höjda biljettpriser och färre avgångar upprör är därför förståeligt.
Skillnader i uppdrag och ekonomiska villkor mellan SJ och Skånetrafiken2 nov 2005
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Vi verkar i riksdagen för att SJ får villkor som leder till ett effektivt och attraktivt utbud av tågresor. I kombination med kraftfulla regionala trafikhuvudmän såsom Skånetrafiken kan hela Sverige ha en kollektivtrafik som tillgodose många människors behov av resor.
Är det illojalt att kritisera brister?19 okt 2005
Stockholm City
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot, ledamot i trafikutskottet
Ulf Holm (mp), Riksdagsledamot, ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Riksdagsledamöterna Karin Svensson Smith och Ulf Holm skriver i tidningen Stockholm City om Connex beslut att avskeda tunnelbaneklubbens ordförande Per Johansson. Kortsiktig kostnadsjakt borde aldrig någonsin få vara ett motiv för bristande säkerhet i järnvägs- och tunnelbanetrafik.
Med Connex riskerar vi att förflytta oss minst 100 år tillbaka i tiden19 okt 2005
SEKO-magasinet
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot i trafikutskottet (mp)
Konflikten på Connex är mycket intressant både utifrån både arbetsrättsligt och tågtrafikmässigt perspektiv. De motiv som anges till avskedandet av SEKO-klubbens ordförande Per Johansson; illojalitet och kränkande beteende, är en omskrivning för stridbart fackligt arbete, skriver Karin Svensson Smith.
Flygskatten målas upp som ett hot26 sep 2005
Miljöpartiet
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Ingegerd Saarinen, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
I en artikel i NSD den 15 september framför en lolal folkpartist och den svenska flygbranschen sin klagan över att regeringen och samarbetspartierna i höstens budget har beslutat att införa en skatt på flygresor. Inte oväntat målas skatten av flygbranschen upp som ett hot, men inte mot flygbranschen utan mot låginkomsttagare och glesbygdsbor.
Värna den svenska modellen på arbetsmarknaden25 sep 2005
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Karin Svensson Smith skriver i Skånska Dagbladet om arbetsrätten.
Regeringsförklaringen riskerar klimatmålen25 sep 2005
Skånska Dagbladet
Karin Svensson Smith
Miljöpartiets Karin Svensson Smith skriver i Skånska Dagbladet: Klimatsmockan i den inkonsekventa regeringsförklaringen är ett tydligt exempel på vad som kan väntas från en regering där Miljöpartiet inte har inflytande. Resultat blir en stor ökning av fossilgas i Sverige.
Efter Katrina: Signalerna måste tas på allvar också i Sverige6 sep 2005
Göteborgs-Posten debatt
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Stefan Edman, biolog, författare
Amerikanska presidenter må bekämpa internationella miljöavtal, men konsekvenserna kommer de inte ifrån. Med orkanen Katrina kom en dramatisk påminnelse om vad vi alla leker med. Och frågan är om Sverige är så mycket bättre än USA vad gäller att ta signalerna på allvar, skriver Stefan Edman och Karin Svensson Smith.
Rödgrön strategi behövs mot borgerlig valallians17 aug 2005
Göteborgs-Posten
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp), styrelseledamot Vägval vänster
Dan Gahnström, tillträdande politisk sekreterare (mp), styrelseledamot Vägval vänster
På ena planhalvan har fyra borgerliga partier bildat en allians och lägger gemensamma förslag. Det rödgröna laget är mer splittrat och ger ett något uppgivet intryck. Vi vill stärka det rödgröna samarbetet och förhindra ett blågrått maktövertagande, skriver Karin Svensson Smith och Dan Gahnström.
Systerfolken kräver fungerande järnväg11 jun 2005
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith (mp)
Heidi Sörensen, norska sosialistisk venstreparti.
Vid årsskiftet upphörde tågtrafiken mellan Oslo och Stockholm - ett märkligt sätt att fira 100-årsjubiléet av unionsupplösningen, skriver Karin Svensson Smith (mp) tillsammans med Heidi Sörensen från norska sosialistisk venstreparti.
Bilen är männens mest dödliga vapen8 jun 2005
Aftonbladet debatt
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna
Män är vållande i 92 procent av alla trafikolyckor med dödlig utgång. Mer än dubbelt så många kvinnor dödas varje år av män i trafiken som genom avsiktligt våld. Bilen är männens mest dödliga vapen
Därför byter jag parti1 jun 2005
Miljöpartiet
Karin Svensson-Smith, riksdagsledamot
Det säger Karin Svensson-Smith i en artikel om varför hon lämnar Vänsterpartiet för Miljöpartiet.
Har Saab och Volvo alla svar?29 maj 2005
Uppsala Nya Tidning
Claes Roxbergh, ordförande (mp) i riksdagens trafikutskott
Karin Svensson Smith, ledamot (v) i riksdagens trafikutskott
Statens stöd till tranportforskning är i själva verket ett förtäckt näringspolitiskt stöd till bilindustrin. Staten måste på nytt ta en större del av ansvaret för den övergripande transportforskningen, skriver Claes Roxbergh och Karin Svensson Smith.
Ge SJ större ansvar!9 maj 2005
Sydsvenska dagbladet
Karin Svensson Smith
Regeringen står inför ett vägval när det gäller den framtida tågtrafiken. I en kommande proposition ges besked om fortsatt avreglering eller stärkt statligt ansvar. Gör som Danmark gjort med DSB. Slut ett trafikeringsavtal med SJ om den tågtrafik som behövs.
Beroendet av lastbilar kan minskas4 maj 2005
Ny Teknik
Karin Svensson Smith
Kilometerskatten ger Sverige möjlighet att minska samhällets beroende av lastbilar.
Låt miljön tjäna på den dyra bensinen25 apr 2005
Göteborgsposten
Stefan Edman, miljödebattör, biolog
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (v)
Vi närmar oss med stormsteg den punkt där bilarnas påverkan på klimatet utgör ett reellt hot. Dessutom tar oljan snart slut och bensinpriset kommer att öka dramatiskt. Men att sänka bränsleskatten vore det sämsta sättet att möta framtiden, skriver Stefan Edman och Karin Svensson Smith
En regnbågsallians kan säkra valet 20066 apr 2005
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith
Det är förståligt att Feministiskt initiativ bildats. Övriga partier har inte tagit lönediskrimineringen, mäns våld mot kvinnor och kvinnors bristande inflytande exempelvis över trafiken på tillräckligt stort allvar.
Vi måste satsa på icke fossila bränslen13 jan 2005
Norrköpings tidningar
Ulrica Messinginfrastrukturminister (s)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet (v)
Claes Roxbergh , ordförande i trafikutskottet (mp)
1700 deltagare har under två dagar varit samlade på Väg- och transportforskningsinstitutets årliga konferens i Linköping.
Få tror på flygets hållbarhet15 dec 2004
Ny Teknik
Karin Svensson Smith
Replik
Velighet i vänsterpartiet11 dec 2004
Sydsvenskan
Karin Svensson Smith
Delar av vänsterpartiet är upprörda över att Göran Persson kan tänka sig miljöpartiet som regeringspartner efter nästa val. Varför en s-mp-regering med stöd av v skulle vara sämre än en ren s-regering är svårt att begripa.
Krisen är avgrundsdjup9 dec 2004
Sydsvenskan
KARIN SVENSSON SMITH
ULF NYMARK
Gudrun Schymans beslut att lämna vänsterpartiet markerar slutet på en epok i partiets historia.
Hög tid prioritera hållbara trafikslag24 nov 2004
Ny Teknik
Karin Svensson Smith
Transportsektorns ökande klimatpåverkan är det största hindret för att nå uppsatta miljömål. Det är ologiskt att regeringen fortsätter att ge kraftiga subventioner till flyget och samtidigt bidrar till att lägga ner den miljövänliga järnvägstrafiken.
Svensk politik behöver bli både rödare och grönare20 okt 2004
Svenska dagbladet
Karin Svensson Smith
Höstbudget är lagd. Riksdagens budgetdebatt har nyligen avslutats. Men budgetdiskussionen har präglats av en strävan efter kortsiktiga opinionsvinster istället för ett politisk ledarskap som vågar ta ansvar för framtdien ekologiskt och ekonomiskt.
Valet av Lars Ohly var ett misstag6 okt 2004
Expressen
Karin Svensson Smith
Vänsterpartiet mår inte bra
Vänstern hotas av marginalisering6 okt 2004
Dagens Nyheter
Johan Lönnroth, Ordförande Vägval vänster, före detta vice ordförande (v)
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (v), vice ordförande Vägval vänster
Stig Henriksson , Kommunstyrelseordförande Fagersta (v), partistyrelseledamot
Vänsterpartiets allvarligaste misstag är att förlegade tankar och traditioner dröjer sig kvar och partiet har aldrig på djupet gjort upp med sitt förflutna. Nu står partiet inför ett vägval.
Ett rättvisare samhälle med kollektivtrafik16 sep 2004
Göteborgsposten
Karin Svensson Smith
Ann-Christine Andersson
Sören Kviberg
Anders Källström, vd för Västsvenska industri- och handelskammaren har i en debattartikel i Göteborgs-Posten reagerat på den artikel vi skrev om begränsning av biltrafik genom trängselavgifter.
Vår miljöpolitik är för kraftlös2 sep 2004
Dagens Nyheter
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (v)
Kjell-Erik Karlsson, Riksdagsledamot (v)
Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v)
Sven-Erik Sjöstrand, Riksdagsledamot (v)
Tasso Stafilidis, Riksdagsledamot (v)
Karin Thorborg, Riksdagsledamot (v)
Klimatförändring kan få närmast ofattbara konsekvenser för livet på vår jord. Nu krävs det ekonomiska styrmedel för att mildra effekterna, skriver sex vänsterpartister.
Trängselavgifter minskar köerna27 aug 2004
GP
Karin Svensson Smith
ledamot (v) riksdagens trafikutskott
Ann-Christine Andersson
ordf (v) Göteborgs miljönämnd
Sören Kviberg
styrelseledamot (v) Västtrafik och Svenska lokaltrafikföreningen
Trafiken korkar igen Göteborg. Senast i onsdags hände det igen. Halva stan korkade igen vilket berodde på ett vägarbete och en trafikolycka i kombination med regn.
Vår miljöpolitik är för kraftlös24 aug 2004
Dagens Nyheter
KARIN SVENSSON SMITH, Riksdagsledamot (v)
Sex tunga vänsterpartister protesterar mot partiets hantering av klimatfrågan
Rädda kollektivtrafiken!24 aug 2004
Folket
Tommy Hamberg, v, ordf. vänsterpartiet Sörmland;
Kollektivtrafiken är en av samhällets viktigaste funktioner. Mer än varannan svensk är beroende av bussen, tåget eller tunnelbanan för att de ska kunna ta sig till arbete, skolor, affärer eller andra ställen där de vill vara och där de behövs.
Staten måste rädda kollektivtrafiken28 jul 2004
Norrköpings tidningar
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot
Kollektivtrafiken är en av samhällets viktigaste funktioner. Mer än varannan svensk är beroende av bussen, tåget eller tunnelbanan för att de ska kunna ta sig till arbete, skolor, affärer eller andra ställen där de vill vara och där de behövs.
Svik inte miljön, Persson22 jun 2004
GP
Stefan Edman, tidigare politiskt, sakkunnig (s), regeringens utredare om hållbar konsumtion
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (v), trafikutskottet
Regeringen och samarbetspartierna har tidigare kommit överens om en långsiktig miljöinriktad skatteväxling. Tyvärr tycks regeringen nu vackla i frågan. Har Göran Persson gett upp ambitionen om det gröna folkhemmet? skriver Stefan Edman och Karin Svensson Smith.
 
Skugga Skugga Skugga