Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. maj 2018
Andreas Porswald (MP), regionråd
Magdalena Bergfors (MP),
ordförande Miljöpartiet de Gröna i Västerås
Agneta Luttropp (MP), riksdagskandidat
Johannes Wretljung Persson (MP), riksdagskandidat
Peter Ristikartano (MP), kandidat till kommunfullmäktige Hallstahammar
Jan Babar (MP), klimatambassadör för Miljöpartiet i Västmanland och kandidat till kommunfullmäktige i Sala
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Utskriftvänlig
Sverige ska bli en modern tågnation
En gång i tiden var järnvägen stommen som drev den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Idag utnyttjas den till bristningsgränsen och behöver byggas ut. För att klara klimatomställningen och säkra Sveriges konkurrenskraft har vi inte råd att skjuta infrastruktursatsningarna på framtiden. Vi måste investera nu.
Medan snabbtågen i Europa erbjuder resor mellan Paris och Bryssel på 90 minuter, har tågresor i Sverige blivit synonymt med frustration. Den vårdslösa försummelsen av järnvägsnätet har lett till förseningar för passagerare, överbelastade spår, lägre hastighet och nedläggning av vissa banor.

För att Sverige återigen ska bli en av världens mest moderna tågnationer vill Miljöpartiet följande:

• Snabbare tåg och nya spår

Vi vill öka den totala kapaciteten i järnvägsnätet med nya stambanor för höghastighetståg på 320 km/tim mellan våra tre största städer.
Utbyggnaden bör vara färdig runt 2035 för att säkra nya arbetstillfällen, fler bostäder och bättre arbetsmarknadsregioner. Bygget ska finansieras på ett sätt som gör det möjligt med snabb utbyggnad. Det underlättar också för trafiken i länet.

• Offensiv upprustning av befintlig järnväg

Infrastrukturinvesteringarna är inte ett val mellan höghastighetsbanor och upprustning av befintliga banor. Vi måste göra både och. Att ha en fungerande tågtrafik på både större och mindre banor är avgörande för ett sammanhängande Sverige, särskilt i Västmanland med många enkelspår som utgör flaskhalsar för trafiken.

• Nollvision för tågstrul

Utöver skadat förtroende kostar försenade tåg och inställda avgångar 5 miljarder kronor per år. S/MP-regeringen har höjt järnvägsunderhållet med 47 procent, men det räcker inte. Vi i Miljöpartiet vill att riksdagen antar en nollvision för tågstrul och att Trafikverket får ett större ansvar för järnvägsunderhållet.

• Tåg till Europa

Vi vill ge SJ i uppdrag att erbjuda attraktiva avgångar till Sveriges grannländer samt att sälja biljetter till alla större städer i Europa. Vi vill även säkra nattågstrafik i form av direktavgångar till flertalet storstäder.

• Ett nationellt biljett- och betalsystem

Västmanlänningar som pendlar i Mälardalsregionen har nu fått lära känna hur bra Movingo fungerar. Det vill vi utöka till hela Sverige.

Med ett och samma biljett- och betalsystem för all järnvägs- och kollektivtrafik i Sverige blir det ännu mer attraktivt att välja tåget. Det ska vara enkelt att vara miljösmart. För att fler ska välja kollektivtrafik före andra alternativ måste det vara lätt att köpa resor.

• Mer gods på räls

För att minska utsläppen från godstransporterna måste mer gods fraktas på räls och till sjöss. Vi vill införa en så kallad vägslitageskatt på lastbilar för att driva på omställningen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga