Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. marts 2017
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson (mp)

Rasmus Ling
Riksdagsledamot, skattepolitisk talesperson (mp)

Utskriftvänlig
Regeringen har inte övergivit vägslitageskatten
Vägslitageskatten är tänkt att omfatta både svenska och utländska åkare. En distansbaserad skatt förutsätter att det finns ett register som även kan användas för att komma tillrätta med olaglighet på vägarna. Regeringen vill förbättra villkoren för hederliga och skötsamma företag som erbjuder värdiga arbetsvillkor. Det är beklagligt att vi inte har Centerpartiet med oss i det arbetet.

Centerpartisterna Anders Åkesson och Per Åsling försöker ta åt sig äran för att regeringen – som de påstår – övergivet planerna på införandet av en vägslitageskatt. Detta blir förstås anmärkningsvärt då regeringen inte på något vis signalerat att detta skulle vara fallet. Tvärtom fortsätter planerna. Det är självklart för en rödgrön regering att arbeta för att minska transportsektorns klimatpåverkan samt för att bra villkor och sund konkurrens ska råda i åkerinäringen.Annons:Annons:

 Regeringen tog nyligen emot utredningen om en vägslitageskatt. Utredningen är viktig, men saknar i några avseenden ordentligt underlag. För det första behöver vi hitta ett system som inte slår mot svenska åkeriers konkurrenssituation, här har inte utredningen fullständiga svar. Vidare vill vi titta närmare på möjligheten att ta ut olika skatt i olika delar av landet. Eftersom ett av syftena är att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart är det rimligt att en skatt utformas så att utformningen inte slår för hårt mot de delar av landet där järnväg och sjöfart inte är ett alternativ. Därför görs nu ett omtag, men ambitionen är att lägga fram förslaget denna mandatperiod.En vägslitageskatt är likt banavgifter och farledsavgifter en avståndsbaserad avgift som gör att transportslagen står för externa kostnader i form av slitage, buller mm. I dagsläget missgynnas godstågen och sjöfarten då lastbilarna inte betalar en liknande avgift. För ett parti som säger sig ta klimatet på allvar borde det vara en självklarhet att använda ekonomiska styrmedel för att flytta långväga transporter från energikrävande transportslag till energieffektivare alternativ. Men detta har Centerpartiet valt att blunda för.I debattartikeln visar Centerpartiet även att de inte bara blundar för problemet, de verkar dessutom inte ha förstått själva frågan. Som ett ”alternativ” till vägslitageavgiften vill de införa en ”klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken”. Detta är både ogenomtänkt och okunnigt då lastbilar kan tanka såväl fossilt som förnybart. Hur tänker sig Centerpartiet att man på förhand ska veta vad ett åkeri ska tanka? Ska den lastbilschaufför som vid enstaka tillfälle tvingas tanka fossilt bli återbetalningsskyldig till staten? Frågetecknen är många.Centerpartiet vill alltså lösa godstransporternas klimatpåverkan genom att ytterligare subventionera det mest energikrävande transportslaget. Det är dåligt både för ekonomin och klimatet. Om varje transportslag utnyttjas till det som det är bäst på minskar utgifterna för infrastruktur liksom belastningen på klimatet. Sjöfart och järnväg har väsentliga fördelar i dessa avseenden. Men det kräver att ekonomiska styrmedel anpassas därefter. Varför hela lastbilssektorn ska gynnas på godstågens och sjöfartens bekostnad är en gåta.Vägslitageskatten är tänkt att omfatta både svenska och utländska åkare. En distansbaserad skatt förutsätter att det finns ett register som även kan användas för att komma tillrätta med olaglighet på vägarna. Regeringen vill förbättra villkoren för hederliga och skötsamma företag som erbjuder värdiga arbetsvillkor. Det är beklagligt att vi inte har Centerpartiet med oss i det arbetet.Centerpartiet fortsätter hävda att de står upp för klimatet samtidigt som deras politik tyder på något helt annat. Vägslitageskatt finns redan i exempelvis Schweiz, Tyskland och Österrike. I ett rödgrönt Sverige är det en självklarhet att stå upp för klimatsmarta och effektiva transporter. Tyvärr verkar Centerpartiet inte utgå ifrån samma vision.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga