Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. juli 2013
Karin Svensson Smith (MP)
Utskriftvänlig
Bilar eller bussar?
I år har halten koldioxid i atmosfären stigit till 400 ppm och det mesta tyder på att en skenande klimatutveckling mer fler översvämningar samt andra extrema väderfenomen är att vänta. Lunds kommun har varit med i Nätverket för klimatkommunerna sedan det startade och därför borde man kunna förvänta detta får konsekvenser för valet av framtidsinvesteringar. Spårvagnarlinjer är en naturlig konsekvens, men ytterligare en motorvägsavfaret – förklädd till den skenbart neutrala beteckningen Trafikplats Ideon - är så fel det kan bli.

Alla förslag på utformning av Trafikplats Ideon och andra vägutbyggnader bör avvisas. Det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Mer vägutrymme leder till mer biltrafik som gör klimatmålen ännu svårare att nå. För att öka transportkapaciteten på E22 mellan Malmö och nordöstra Lund samt motverka köbildning är det mycket klokare med nya bussystem och ett mera rationellt utnyttjande av det befintliga vägnätet.

Flytande busskörfält kombinerar det bästa av två världar. Vägarnas yta utnyttjas med högsta effektivitet och kollektivtrafiken kommer snabbare fram. Ett flytande busskörfält fungerar i praktiken som när ambulansen kommer i en fil. Bilarna makar på sig och gör plats för bussen. När bussen passerat återfår bilarna sitt tidigare utrymme. Det blir smidigt för alla. Precis positionering och realtidsinformation från trafikläget möjliggör en effektiv trafikstyrning med hjälp av modern teknik på skyltar som kommunicerar med ombordenheter i bussarna. Det blir en god framförhållning med tydlig information för både bilar och bussar.  Just god framförhållning med en väl tilltagen ”head way” är också nyckeln för en hög trafiksäkerhet. Det finns sannolikt ingen åtgärd som kan konkurrera med detta koncept när det gäller samhällsnytta och kostnadseffektivitet. Samma teknik som används för trafikstyrning kan även användas för den reglering av hastigheterna som är nödvändigt för att minimera dödsolyckorna och undvika störningar på den känsliga utrustningen vid MaxLab.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga