Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. april 2012
Karin Svensson Smith (MP), klimat- och transportansvarig i partistyrelsen
Stefan Edenborg, ordförande i Miljöpartiet Kristianstad

Utskriftvänlig
M-politik riskerar dränka Kristianstad
Moderaterna tycks helt obekymrade om de klimatförändringar som pågår och kanske leder till att Skånes stränder försvinner under de kommande hundra åren.

Fredrik Axelsson (M), gruppledare i Kristianstad, och Henrik von Sydow (M), riksdagsledamot, argumenterar i ”Kilometerskatten slår mot svenska företag” (26/3) mot den skatt som skulle kunna ge en klimatsmart fördelning av godstransporter mellan väg, järnväg och sjöfart.

De tycks helt obekymrade om de klimatförändringar som pågår och kanske leder till att Skånes stränder försvinner under de kommande hundra åren.

Länsstyrelsen i Skåne håller på att utforma nya strategier för att nå de 16 miljömålen. Ökningen av vägtransporterna ett av de största hindren för att nå såväl klimatmålet som flera av de andra miljömålen.

De positiva effekterna av att personbilarna blivit bränslesnålare motverkas av lastbilstrafikens volymökning.

Eftersom 78 procent av lastbilstransporterna i Skåne är transittrafik borde järnvägen och de skånska hamnarna kunna öka sin andel av godsfrakterna rejält. Utöver miljönyttan av en sådan omställning så skulle problem med olycksrisker, köbildning och förslitning av vägnätet bli lättare att lösa.

Europas vägar är fyllda med rullande lager av varor som fraktas härs och tvärs över kontinenten. Glass körs i kylbilar från Italien, hundmat från Sverige körs till södra Tyskland.

I Malmötrakten kommer en del av mjölken från Jönköping i stället för att levereras från det lokala mejeriet. Spannmål skördas i Skåne, körs till Norrland för att bakas och återvänder till södra Sverige som ”färskt” bröd. Pannkakor gräddas i en kommun och körs kanske över hundra mil för att användas i en annan kommuns äldreomsorg. Detta är helt sjukt!

Om herrarna Axelsson och von Sydow hade velat gynna den lokala livsmedelsförädlingen i sann ”spirit of food”-anda är en kilometerskatt en lämplig åtgärd.

Officiella beräkningar visar att lokal livsmedelshantering skulle växa och ge fler arbetstillfällen om det blev dyrare att köra långt med maten. De flesta av oss föredrar färsk mat om detta finns som alternativ.

I andra länder med mycket transittrafik, bland annat Schweiz, Österrike och Tyskland, finns det sedan flera år en lastbilskatt som har bidragit till en bättre fördelning mellan väg, järnväg och sjöfart samt effektivare godstransporter i övrigt.

Trots att även Danmark har ett principbeslut på att införa en kilometerskatt för lastbilar fortsätter den svenska regeringen styvnackat att säga nej. Den fördubblar i stället banavgifterna vilket blir ett dråpslag för de näringsidkare som försöker ta miljöansvar.

I kombination med den undermåliga skötseln av spåren försvårar för alla företag som fraktar på järnväg. Ett av de tyngsta företagen inom den sektor som kombinerar väg och järnväg – Cargonet – upphörde med verksamheten 1 april 2012. Konsekvensen av denna nedläggning blir ännu fler lastbilar bland annat på det skånska vägnätet.

Vi vet att många företagare vill transportera sina varor klimatsmart. Många av dem har liksom vi andra barn och barnbarn de känner ansvar för. De vill kunna säga att de gjort något bra för miljön.

Eftersom transporter står för cirka 40 procent av Sveriges klimatpåverkan finns det en stor efterfrågan på att lägga om godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Både klimatet och samhällsekonomin skulle tjäna på om att alla transportslag fick täcka de miljökostnader de ger upphov till.

Måste Sveriges mest låglänta kommun – Kristianstad – ligga under vatten innan Moderaterna förstår det?


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga