Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. maj 2012
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Kollaps
Vad händer när klimatscenarierna blir verklighet? Och hur kan vi förbereda oss inför kollapsen?

Kollaps av David Jonstad önskar jag att alla miljöpartister kommer att läsa. Kurvan med ökning av växthusgaser visar inga tecken på att mattas av. Därför är det hög tid att fundera på vad som rent faktiskt kommer att hända när klimatscenarierna blir verklighet. Jonstad är inte alarmistisk: urvalet av och redovisningen för de källor han använder ger en solid grund för resonemangen. En stor del av boken används för en redogörelse av vad som har hänt när andra civilisationer gått under. Man kan hoppa till den sista tredjedelen av boken där framtiden för vår civilisation betraktas.
 

Skidringarna av vad som händer i Detroit där sönderfallande stadsdelar omvandlats till urbana jordbruk kan ge en försmak på vad som väntar i andra städer uppbyggda kring bilen som norm. I motorstadens ruiner finns inte bara jämmer och elände, här finns också tecken på hur människor tillsammans skapar ett nytt samhälle. Cykelhigways, spårvagnslinjer och stadsodlingar blir naturliga element när tillgången till billig energi stryps och stora grupper av invånare blivit fattiga.
 

Jonstad ger värdefulla tips för hur enskilda kan förbereda sig inför kollapsen. Han visar också på ett skriande behov av en nationell strategi för hur centrala samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas samt hur livsmedelsförsörjning och transporter mm ska fungera vid krislägen. I dag finns en naiv tilltro till att marknadskrafterna fungerar i alla lägen. Många av de åtgärder som kan minska sårbarheten gentemot de klimatförändringar vi inte kan förhindra är samma åtgärder som behövs för reducera utsläppen av växthusgaser.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga