Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. januar 2013
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf Tekniska nämnden
Tim Forslund styrelseledamot i Gröna Studenter
Björn Åhlin språkrör Gröna Studenter Lund
Jannika Badin språkrör Gröna Studenter Lund

Utskriftvänlig
Låt bilisterna betala själva

Många av oss i Lund gillar att cykla. För de allra flesta studenter är cykel det självklara fordonsvalet. Den som väljer cykel istället för bil minskar klimatpåverkan och förbättrar luftkvaliteten samtidigt som den egna hälsan stärks.

Men cykeltrafiken i Lund har stagnerat och t o m minskat de senaste åren. Slask och halka hindrar oss från att cykla året runt och universitetsområdet subventionerar biltrafiken med låga parkeringstaxor. Jämförelser mellan pendling till högskolorna i Malmö, Lund och Helsingborg stärker inte Lunds klimatimage.

Forskningsresultat från Lunds Tekniska Högskola visar att tillgång och pris på parkering ofta är avgörande för människors val av transporter. När man väl betalat in terminsavgiften - motsvarande endast 5 kr per dygn - är risken stor att det blir bil och inte cykel till LTH och LU resten av terminen.

Samtidigt finns omfattande ombyggnadsplaner längs kunskapsstråket mellan stationen och Lunds nordöstra del. Hur parkeringsfrågan hanteras är avgörande för klimateffekten, i synnerhet då transportsektorn är trög att ställa om. I Göteborg har kommunen ställt sig positiv till Chalmers utbyggnadsplaner under förutsättning att det inte blir fler parkeringsplatser. Följden kommer att bli ett ökat cyklande och ett mer miljövänligt universitet.

Vi tycker att LU och LTH också ska bidra till klimatomställningen genom att sluta subventionera den värdefulla mark som idag används för bilparkering. Avskaffa terminsavgiften på parkeringsplatser och gå över till en marknadsmässig prissättning med timtaxa!

Samtidigt måste kommunen se till att göra cyklingen till ett mer attraktivt alternativ, genom att bygga ut till ett sammanhängande nät av cykelvägar utan onödiga stopp och med kapacitet för såväl snabb som maklig cykling. Vinterväghållning och underhåll av cykelstråken behöver bli bättre. Inför en skadeförebyggande strategi som styr användningen av anslagen för underhåll och snöröjning så att fler kan och vill cykla året runt!


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga