Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. december 2011
Karin Svensson Smith (mp)
Utskriftvänlig
Kollektivtrafikansvar för Lundabornas skull
Människor som tar med sig ett ton plåt när de förflyttar sig ska inte kunna göra anspråk på mer utrymme än de som väljer de klimatsmarta transportalternativen. I detta avseende har Lund åtskilligt att lära av den förra pristagaren till European Mobility Award – Köpenhamn. Där tar man successivt bort parkeringsplatser och bilfiler för att nå klimatmålen samt för att göra staden attraktivare.

I Lund är befolkningens stöd för miljöåtgärder starkare än i många kommuner. Detta är ger oss politiskt förtroendevalda energi att arbeta vidare med det som är viktigt för att skapa miljöalternativ i vardagslivet. De miljöpolitiska strävandena inom trafikområdet under många år är anledningen till att Lunds kommun har fått ett hedersamt pris; European Mobility Award.
 

I miljöpartiet är vi beredda att skärpa ansträngningarna för att göra cykel och gång till säkra alternativ i staden. Det är dags att se över fördelning av våra gemensamma ytor på torg, gator mm för en mer rättvis fördelning mellan oss som vistas där. Människor som tar med sig ett ton plåt när de förflyttar sig ska inte kunna göra anspråk på mer utrymme än de som väljer de klimatsmarta transportalternativen. I detta avseende har Lund åtskilligt att lära av den förra pristagaren till European Mobility Award – Köpenhamn. Där tar man successivt bort parkeringsplatser och bilfiler för att nå klimatmålen samt för att göra staden attraktivare. Det borgerliga kommunstyret i Lund borde ta tåget över bron och lära sig varför det inte är så smart med flera nya motorvägsavfarter.
 

Lund har till skillnad från andra kommuner behållit sitt ansvar för kollektivtrafiken och så bör det förbli. Regions Skånes tågaffär med DSB First, det avhoppade bussbolaget i Malmö imponerar inte vad gäller upphandlingskompetens. När Regionen dessutom tycker att det är viktigare att subventionera utbyggnad av E22 än att hålla Skånetrafiktaxorna nere och inte höjer skatten känns det tryggare om stadstrafiken fortsätter i kommunens egen regi. Det är ingen tillfällighet att de kommuner som har högst kundnöjdhet i kollektivtrafiken, Karlstad och Luleå, har valt att ha den kvar den i egen regi. Rådighet över såväl stadsplanering som linjedragningar, hållplatser och turtäthet är avgörande för att kunna utforma busstrafiken för Lundabornas bästa.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga