Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. december 2012
Ulf Nymark (mp) 2:e vice ordf miljö- och hälsoutskottet
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf Teknikska nämnden
Emma Berginger (mp) kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskriftvänlig
Lund måste skruva ner utsläppen

Larmrapporterna om stigande globala temperaturer och ökade halter av växthusgaser i atmosfären duggar i dessa dagar tätt. Bland de senaste i raden är Världsbankens rapport. Dess titel är talande: ”Skruva ner värmen”. Rapporten visar vad som kan hända om temperaturökningen blir 4 grader. Följderna av en sådan temperaturökning blir katastrofala för allt levande.
 

I detta läge planerar Lunds kommun för en ökning av biltrafiken. Den nya stadsdelen Brunnshög börjar ta form. Detaljplanen för Solbjersområdet är ute på remiss. I detta delområde av Brunnshög vill den politiska majoriteten bygga inte mindre än tre p-hus med sammanlagt ca 1500 platser på bekvämt gångavstånd från målpunkterna. Kollektivtrafikens hållplatser kommer att ligga på betydligt längre gångavstånd. På Solbjersvägen planeras för en fördubbling av biltrafiken, 20 000 bilar per dygn. I övrigt ska trafiken öka med upp till 50 procent på gatorna som omger området, som blir kringränt av bilvägar.
 

För att mata in de stora biltrafikmängderna till Brunnshög planeras stora investeringar i nya vägar. Två trafikplatser vid ESS, en ny trafikplats vid Östra Torn, en ny Norra Ring mellan E22 och E 6 – tillsammans investeringar på en bra bit över 100 miljoner. Detta är ändå bara en del av de totala investeringarna i bilinfrastruktur.
 

Miljöpartiet anser att det är klimatmässigt och samhällsmässigt oansvarigt att vidga kapaciteten för person- och lastbilstrafik. Vägtrafiken, som står för ca 40 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i kommunen, måste minska. Därför säger vi nej till majoritetens planering som vill öppna för mer biltrafik. Vi verkar för att det ska lätt, enkelt och bekvämt att klara sig utan bil. Därför vill vi att investeringarna ska användas för spårvagn på Lundalänken, busskörfält och sammanhängande nät av välskötta cykelvägar. Lund måste ta sin del av ansvaret för att den globala uppvärmningen skruvas ner. Lund måste skruva ner utsläppen av koldioxid.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga